ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סרגיי לוברסקי נגד "שארק" חברה לביטחון ואחזקה בע"מ :

1

בית הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב - יפו

עב 002810/06

בפני:

כב' השופטת אפרת לקסר

נ.צ. מר יעקב בר-נר (מע)

נ.צ. מר דוד מנחם (ע)

10/11/2008

בעניין:

סרגיי לוברסקי

התובע

נ ג ד

"שארק" חברה לביטחון ואחזקה בע"מ

הנתבעת

פסק דין בהעדר כתב הגנה

1. ביום 1.2.06 הגיש התובע תביעה כנגד הנתבעת.

2. ביום 18.2.08 הגיש התובע בקשה לתחליף המצאה (בש"א 916/08). ביום 14.4.08 ניתנה החלטת בית הדין לפיה ב"כ התובע תבצע תחליף המצאה לנתבעת בדרך של הדבקה בכתובת המשרד הרשום של הנתבעת, כפי שמופיע בתדפיס המעודכן של רשם החברות, ותציין ע"ג אישור המסירה כי בוצעה הדבקה כאמור.

  1. ביום 7.8.08 ניתנה החלטת בית הדין כי בהמשך להחלטה הקודמת, ב"כ התובע תעביר לבית הדין גם תצהיר ובו תפרט כיצד בוצע תחליף ההמצאה.
  1. כתב התביעה והדרישה להגשת כתב הגנה תוך 30 יום, הודבקו כנדרש בכתובת המשרד הרשום ביום 12.8.08. אישור המסירה בנדון נמסר לתיק. כן צורף תצהיר של מבצעת תחליף ההמצאה.
  1. הננו רואים את המסירה לנתבעת כמסירה כדין.
  1. עד היום לא הוגש כתב הגנה, הגם שהמועד לכך חלף. בנסיבות כאמור, מתקבלת בקשת התובע למתן פסק דין בהיעדר הגנה וזאת על פי תקנה 43 א' לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב 1991.

פסק הדין ניתן על יסוד האמור בכתב התביעה בלבד.

  1. אשר על כן, הננו מחייבים את הנתבעת לשלם לתובע את הסכומים דלקמן:

א. שכר עבודה בגין חודש 7/04 בסך 2400 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 1.8.04 ועד לפירעון.

ב. יתרת שכר עבודה לפי שכר מינימום בסך 2806 ש"ח , בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 1.8.04 ועד לפירעון.

ג. גמול שעות נוספות בסך 8316 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 1.8.04 ועד לפירעון.

ד. שכר עבודה בסופ"ש בסך 10,000 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 1.8.04 ועד לפירעון.

8. הוצאות ושכר טרחת עו"ד בסך כולל של 2,000 ₪, בצירוף מע"מ כדין.

ניתן היום י"ב בחשון, תשס"ט (10 בנובמבר 2008) בהעדר הצדדים.

נ.צ. – מר דוד מנחם

(ע')

נ.צ. – מר יעקב בר-נר

(מע')

אב"ד – א. לקסר, שופטת

קלדנית: צביה אברהם