ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אברהם אברבנל נגד בטוח לאומי-סני :

1

בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב –יפו

בל 003567/08

בפני:

כב' השופטת א. סלע – סגנית נשיא

10/11/2008

בעניין:

אברהם אברבנל – בעצמו

המערער

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד

הירש

המשיב

החלטה

1. זהו ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים מיום 20.5.08 אשר קבעה כי למערער אין כל ליקוי נפשי והעמידה את שיעור הנכות על 0%. (להלן- הועדה)

2. נימוקי הערעור בתמצית –

א. כל חייו , מזה 28 שנים, מתטלטל המערער בין הרשויות השונות;

ב. עם שחרורו לאחר מאסר ממושך קיבל המערער דיור ציבורי בשכונת נווה שרת. במשך כל תקופת מגוריו שם, לא שילם המערער מיסים בשל מצבו הסוציואקונומיני הנמוך ובשל היותו צורך סמים. איתו בדירה התגוררו גם ארבעת ילדיו ובשל צפיפות הדיור הועבר המערער לדירת ארבעה חדרים של חלמיש גם שם הוא לא משלם מיסים;

ג. בין השנים 1980-1990 שהה המערער במאסר. באותן שנים מנתה המשפחה שבע נפשות ובשלב מסוים לשכת הרווחה התערבה והילדים הוצאו בצו משפטי למסגרות חינוך מחוץ לבית;

ד. בשל המצב בו היה המערער שרוי הוא הופנה למשרד הבריאות לקבלת עזרה ע"י מתתדון (תחליף סם) ומשזה לא סיפק את צרכיו המערער פדה אותו בסמים אחרים;

ה. לאחר שנת גמילה הופנה המערער ללשכת העבודה, המערער עבר 15 ועדות תעסוקה ולא נמצא כשיר ;

ו. לא ברור מדוע אין הסכמה בין הרופא התעסוקתי לבין רופאי המשיב;

3. מנגד טען ב"כ המשיב –

א. בערעור לא הועלתה כל טענה שיש בה כדי להצביע על טעות משפטית בעבודת הועדה;

ב. הועדה הינה סוברנית לקבוע את שיעור הנכות הרפואית, דבר שעשתה במקרה זה, נכותו הרפואית של המערער הועמדה על 0%;

ג. ועדה רפואית אינה דנה בבעיות כלכליות של המערער;

ד. ככל שיהיה שינוי במצבו הרפואי של המערער, תמיד שמורה לו הזכות להיבדק מחדש כמו גם להגיש תביעות חדשות, ככל שימצא לנכון לצורך קבלת גמלאות אחרות וככל שיעמוד בתנאים לקבלתן.

4. ביום 20.5.08 התכנסה הועדה אשר היתה מורכבת מכירורג ופסיכיאטר, שמעה את תלונות המערער ועיינה בתיק הנכות על כל מסמכיו הרפואיים.

5. בפרק ממצאי הבדיקה סיכמה הועדה כלהלן- "פסיכיאטר- שימוש ממושך בסמים. לא נמצא בטיפול פסיכיאטרי. ההתנהגות בבדיקה אסרטיבית. במובהק לא היו בבדיקה סימנים לחריגות בבוחן המציאות, ניכרו דורשנות ותובענות . מבחינה פסיכיאטרית אין נכות . הועדה דוחה את הערר".

6. מסקנות הועדה הינן מסקנות רפואיות גרידא שבית הדין איננו מוסמך להתערב בהן. לא מצאתי כל פגם משפטי בהחלטת הועדה המבוססת על בדיקה פסיכיאטרית שנערכה למערער כמו גם על החומר הרפואי המצוי בתיק. עוד אוסיף כי אין זה מתפקידה של ועדה רפואית לדון בבעיות כלכליות של מבוטח.

7. הועדה נתנה החלטתה לאחר שעיינה בחומר הרפואי שהיה מונח בפניה, התייחסה למגבלותיו הרפואיות של המערער ונימקה החלטתה בדרך המובנת גם לבית דין זה. ויודגש, ככל שיהיה שינוי במצב הבריאותי בכלל או הנפשי בפרט אין כל מניעה כי המערער יגיש למשיב תביעה חדשה. למעלה מן הצריך אוסיף שיש מקום לבחון אפשרות פניה לייעוץ משפטי , ביחס למכלול הזכויות שיתכן ומגיעות למערער על פי חוק.

8. על פי הוראות חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה – 1995 החלטה של ועדה רפואית לעררים ניתנת לערעור בשאלה משפטית בלבד לפני בית דין אזורי לעבודה.

9. משלא מצאתי טעות משפטית באשר לקביעת הועדה ולאור הטענות שהועלו בתשובת ב"כ המשיב- הערעור נדחה.

10. אין צו להוצאות.

11. הצדדים זכאים לפנות בבקשת רשות ערעור לנשיא ביה"ד הארצי לעבודה או לסגנו או שופט של ביה"ד הארצי שנתמנה לכך ע"י הנשיא בתוך 30 יום מהיום בו יומצא פסה"ד לצדדים.

ניתן היום י"ב בחשון, תשס"ט (10 בנובמבר 2008) בהעדר הצדדים.

פסק הדין יישלח לצדדים בדואר.

א. סלע, שופטת

סגנית נשיא

קלדנית: רינת אברג'ל