ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בוזגלו נגד עמותת שובו :

1

בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

עב 001723/08

בפני:

כב' השופט מירון שוורץ

תאריך:

10/11/2008

ע"י ב"כ

מזכיר איגוד מקצועי אליאס חנא

התובע

נ ג ד

עמותת שובו

ע"י ב"כ

עו"ד גלס דוד

הנתבעת

נוכחים:

מטעם התובע: בעצמו בליווי מר אליאס חנא מזכיר איגוד מקצועי

מטעם הנתבעת: עו"ד גלס עדיאל ומר משה יעקובסון –גזבר העמותה ומורשה חתימה מטעמה

פרוטוקול

הצדדים מודיעים לבית הדין כי הם הגיעו לפשרה כדלקמן:

1. לסילוק מלא סופי ומוחלט של כל תביעות התובע כנגד הנתבעת ו/או מי מטעמה, ומבלי להודות באמור בתביעה, תשלם הנתבעת לתובע סך של 14,000 ₪ נטו שכר עבודה וכן סך של 18,395 ₪ כפיצויי פיטורים.

2. הסכום הכולל הנ"ל ישולם בשלושה תשלומים, תשלום ראשון ביום 20/11/08, תשלום שני ביום 20/12/08, תשלום שלישי ביום 20/1/09, באמצעות שיקים משוכים לפקודת התובע שישלחו בדואר רשום למועצת הפועלים צפת, ת.ד. 1007, מיקוד 13100.

3. התובע יחזיר רתכת ודיסק חיתוך לעמותה וזאת בתוך 10 ימים מהיום. ההחזרה תבוצע בתיאום בין הצדדים וע"י הנהלת בית הספר או שליח מטעמם אשר יגיע לביתו של התובע בתיאום מראש.

4. אם לא ישולם הסכום במועד ישא ריבית והצמדה מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.

5. עם חתימתם על הסכם זה, מצהירים הצדדים שאין להם ולא תהיינה להם יותר כל טענות ותביעות זה כנגד זה ו/או מי מטעמו בגין כל תקופת העבודה ו/או סיומה.

6. הצדדים מבקשים מבית הדין ליתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה דלעיל, ללא צו להוצאות.

התובע ובא כוחו

ב"כ הנתבעת

פסק דין

אני מאשר את הסכמת הצדדים דלעיל ונותן לה תוקף של פסק דין.

אין צו להוצאות.

ניתן היום י"ב בחשון, תשס"ט (10 בנובמבר 2008) במעמד הצדדים.

מירון שוורץ, שופט

רונית ב.א.