ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מאיר קבבג'י נגד המל"ל :

1

בתי הדין לעבודה

בבית הדין האזורי לעבודה בנצרת

בל 001955/08

בפני: כב' השופטת עידית איצקוביץ

בעניין:

מאיר קבבג'י

ע"י ב"כ עו"ד

מקס חסין ואח'

המערער

- נ ג ד -

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד

מוניר ח'יר

המשיב

פסק דין

1. בפניי ערעור על החלטה של ועדה רפואית לעררים מיום 14.5.08 אשר קבעה למערער 10% נכות בגין הפגיעה בעבודה מיום 7.6.04, לפי פריט 42 (1) (א) I לתוספת של תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) התשט"ז-1956 (להלן:"התקנות").

2. עניינו של המערער הוחזר לוועדה הרפואית לעררים, באותו הרכב, בהתאם לפסק הדין, שאישר את הסכמת הצדדים, בתיק בל 1864/07 (להלן:"פסק הדין") אשר קבע כדלקמן:

יוחזר העניין לועדה הרפואית לעררים על מנת שתקבע, במנומק, מהי חומרת הפציעה של שרירי הכתף (בינונית, ניכרת או קשה), ובהתאם לכך תקבע את שיעור הנכות המתאים לפי אחת החלופות של סעיף הליקוי 42 (1) (ד). כמו כן, אם לדעת הועדה אין מדובר בפציעה בצורה קשה, או אז עליה לנמק זאת היטב לאור קביעתה כי "התמונה נראית כמו קרע מלא של הגיד".

3. להלן עיקר טענות ב"כ המערער:

א. הוועדה אינה מקבלת את פסיקת בית הדין כי יש לפסוק נכות בהתאם לחומרת הפציעה.

ב. הוועדה לא בחנה כלל את החלופות המנויות בסעיף ליקוי 42 (1) (ד) כפי שנקבע בפסק הדין.

ג. הסכימה הוועדה כי מדובר בקרע מלא של ה- RC לא ברור מדוע אין היא רואה בכך פציעה בצורה קשה או לכל הפחות פציעה בצורה ניכרת ומדוע אינה מיישמת את הסעיף 42 (1) (ד).

ד. הוועדה נעולה על עמדתה ויש להעביר את העניין לוועדה בהרכב אחר.

4. להלן עיקר טענות ב"כ המשיב:

א. הוועדה קבעה כי אין התאמה בין הממצאים בבדיקתה הקלינית מיום 28.3.07 ובין תוצאות ההדמיה באולטרסאונד שממנה עולה תמונה של קרע מלא של ה-RC.

ב. הוועדה הוסיפה שהנכות נקבעת על פי התפקוד וממצאי הבדיקה הקלינית ולא לפי תוצאות של בדיקות הדמייה ולאור כך היא הותירה את קביעתה הקודמת על כנה.

ג. הוועדה קבעה שהבדיקה הקלינית תקינה לחלוטין. מדובר בקביעה רפואית מובהקת שבסמכות הבלעדית של הוועדה.

5. דיון ומסקנות:

הוועדה הרפואית לעררים שהתכנסה בעקבות פסק הדין לא הזמינה את המערער לדיון בפניה ולא בדקה אותו שוב, אלא קבעה:


"אין התאמה בין הממצאים בבדיקתי הקלינית בוועדה מיום 28/3/07 בה נמצאו טווחים מלאים של הכתף אך בהדמייה ב – U.S תמונה של קרע מלא של ה – RC (השרוול המסובב). הנכות נקבעת על פי התפקוד וממצאי הבדיקה הקלינית ולא תוצאות של בדיקת הדמייה מסיבה זאת הוועדה הותירה על כנה את הנכות הקיימת".

עצם קביעת הוועדה ומסקנותיה הן זהות לאלה של הוועדה שלפני פסק הדין, מיום 10.9.06, אשר קבעה כי "לאור הממצאים הקליניים והרנטגניים, יש לציין שאין ביטוי קליני, התנועות בפרקי הכתפיים שוות ....".

בהתאם לפסק הדין המוסכם, על הוועדה היה לבחון את חומרת הפציעה ולקבוע שיעור נכות לפי אחת החלופות של סעיף הליקוי 42 (1) (ד), כאשר יש לומר כי הסעיף מתייחס ל"פציעה שרירי הכתף" ולא לביטוי קליני של מגבלות בתנועות הכתף.

הוועדה שרק חזרה על קביעתה בטרם פסק הדין (העדפה של הבדיקה הקלינית על פני הממצא ההדמייתי) לא קיימה את הוראות פסק הדין, כאשר אנו מתרשמים כי אכן, כטענת ב"כ המערער, הוועדה "נעולה" על קביעתה, ולא תוכל לשנות את דעתה.

לאור האמור לעיל, אנו סבורים כי הוועדה לא קיימה את מה שמוטל עליה לפי פסק הדין, ויש בכך טעות משפטית מהותית.

6. לאור האמור לעיל אני מקבלת את הערעור.

עניינו של המערער יוחזר לוועדה רפואית לעררים בהרכב אחר, אשר תדון בערר על ההחלטה מדרג ראשון.

פרוטוקולים של ועדות עררים, פסק הדין הקודם ופסק דין זה, למעט הסעיף הנוכחי, לא יהיו בפני הוועדה.

על המשיב לשלם למערער סך של 1,500 ₪ בצירוף מע"מ כחוק בין הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

7. כל צד רשאי להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 יום מקבלת פסק הדין.

ניתן היום י"ב בחשון, תשס"ט (10 בנובמבר 2008) בהעדר הצדדים.

עידית איצקוביץ, שופטת

מירית