ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קמר אמיל נגד המל"ל :

1

בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים

בש"א 1958/08

בל 1946/07

לפני:

כבוד השופטת שדיאור שרה – דן יחיד

10/11/2008

בעניין:

קמר אמיל

ע"י ב"כ עו"ד

מוחמד דחלה

מבקש

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד

דנה תמר פרבר

משיב

החלטה

1. בתאריך 13.7.08 ניתן פסק דין של בית דין זה בתיק העיקרי 11946/07. בכך נסתיים ההליך והתביעה נמחקה ובית הדין אמר את דברו. משמעות הענין שהסעד שביקשו התובעים זמנית ובאופן קבוע לא ניתן להן עם סיום המהלך.

2. בתאריך 27.10.08 יותר משלושה חודשים לאחר פסק הדין הוגשה בקשה לפי פקודת בזיון בית המשפט לכוף את המשיב למלא אחר החלטת בית המשפט.

3. בבקשה נאמר כי בית הדין מתבקש להפעיל את סמכותו לפי פקודת בזיון בית המשפט לחייב את המשיב למלא אחר החלטת בית הדין מיום 24.2.08 (להלן: ההחלטה).

4. החלטת בית הדין נתנה תוקף של החלטה להודעת המוסד לביטוח לאומי לפיה לפנים משורת הדין יחדש את הביטוח הרפואי של המבקשים, עד לבירור מעמיק והכרעה בתיק העיקרי.

5. ברור כי כל החלטה בסעד זמני או בתיק עיקרי כפופה ומשתנה בהתאם לפסק הדין הסופי ומשפסק הדין מחק את התביעה ולא פחות מאשר פעמיים ע"י שני שופטים שונים, מחמת חוסר מעש של ב"כ התובעים, לא יכולים התובעים להסתמך על ההחלטה והיא נתמצתה ונסתיימה עם מתן פסק הדין. ב"כ התובעים היה ער למצבם הבריאותי ולגילם המופלג של שולחיו וחרף זאת לא פעל בתיק כפי שצריך היה לפעול ובשל כך ניתן פסק הדין שהינו ללא ספק הכרעה בתיק העיקרי. לפיכך לא קם כל אינטרס הסתמכות לתובעים על ההחלטה.

6. א. משקיבל בית הדין, בהסתייגות יש לומר, את הבקשה לביטול פסק הדין שהוגשה

בלא תצהיר ורק לנוכח הסכמת המשיב, אין בכך כדי להחזיר את ההחלטה של ההסכמה על כנה. לא למותר לציין כי גם בהחלטה מיום 24.2.08 כותב בית הדין:

"1. לנוכח העובדה כי לא הוגשה כל תגובה ניתן בזה תוקף של החלטה להודעת המשיב המוסד לביטוח לאומי ולפיה לפנים משורת הדין ומטעמים זמניים, ולאור גילם של המבקשים, ומבלי שהדבר מהווה הסכמה לעובדה או לטענה כל שהיא, מחדש המשיב את ביטוחם הרפואי של המבקשים, וזאת עד לבירור מעמיק והכרעה בתיק העיקרי". (דגש שלי ש.ש).

ב. לא למותר לציין כי גם לענין זה לא הגיש ב"כ התובעים תגובתו במועד.

ג. ההודעה ניתנה לפנים משורת הדין ולפיכך לא ניתן לקבוע כל בזיון בית משפט באשר לא קמה חובה.

ד. כאמור משהוכרע התיק העיקרי בפסק דין פג תוקפה של ההסכמה לפנים משורת הדין.

ה. בנוסף, המוסד ערך בירור מעמיק ככתוב בהודעה ומצא כי התובעים אינם גרים בתוך בתחום גם בכך יש להצביע על פעולות שעשה הנתבע כפי שהודיע בהודעתו.

לאור האמור לעיל יש לדחות הבקשה למתן סעד לפי פקודת ביזיון בית משפט.

7. לא הופרה כל החלטה או פסק דין, הנתבע פעל בדיון לפי הודעתו שקיבלה תוקף של החלטה שנתבטלה עם מתן פסק דין.

8. ביטולו של פסק דין, איננו משיב אוטומטית את כל ההליכים לאחור. ההיפך. הוא פותח דלת, מעתה ואליך לניהול התיק כפי שצריך, וכפי שמתבקש ב"כ התובעים לפעול, וכך יעשה גם בענייננו.

9. הבקשה לבזיון בית משפט נדחית.

10. בנסיבות אלו של התובעים ולמרות התנהלותם המשפטית אין צו להוצאות.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

ניתנה היום י"ב בחשון, תשס"ט (10 בנובמבר 2008) בהעדר הצדדים.

שדיאור שרה, שופטת

001958/08בשא730 לימור