ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סעדו שרון נגד שב"ס :

1

בתי המשפט

בימ"ש לעניינים מינהליים נצרת

עעא000779/08

בפני:

כב' השופט דני צרפתי

תאריך:

10.11.08

בעניין:

סעדו זרה שרון

העותר

נ ג ד

1. משטרת ישראל

2. שרות בתי הסוהר

המשיבים

החלטה

בהמשך לישיבת יום 5.11.08, הוגש כתב תשובה משלים, אליו צורפה חוו"ד גלויה של ועדת אלמ"ב וכן דו"ח חסוי.

אקדים, כי גם בכתב התשובה המשלים אין הבהרות לענין העיכובים בנושא חופשות העותר, לרבות בקביעת תנאי חופשותיו עד היום, ובזיקה למועד בו השלים העותר רבע מתקופת מאסרו.

לציין, כי גם בדוח ועדת אלמ"ב, לרבות בדוח החסוי, אין מענה לעיכובים בקביעת הסווג של העותר וההכרעות המקצועיות בענייננו.

חוות דעת ועדת אלמ"ב מפרטת לענין ההצדקה לסווג העותר כאסיר בעל פרופיל אלמ"ב, כמו גם למגבלות שקבעה הועדה לתנאי החופשות.

לאחר עיון ובחינה, לא מצאתי בסיס להתערב בהחלטת המשיב, לסווג את העותר כאסיר אלמ"ב.

הנתונים שהוצגו ונבחנו ע"י הועדה מלמדים על קיום חשד לכך שנעברו עבירות בתחום האלימות במשפחה מצד העותר, כאשר די בחשד זה וגם אם לא הבשיל כדי פתיחת חקירה פלילית או הליך משפטי, כדי להצדיק את הסווג האמור.

מעבר לנדרש אוסיף, כי גם אלולא היה מלכתחילה בסיס לעצם הפניה לקבלת עמדת ועדת אלמ"ב, שלא כבענייננו, הרי שעה שניתנה חוות דעת ועדת אלמ"ב כגורם מקצועי, בה נקבעה הערכת המסוכנות של העותר מהיבטי האלימות במשפחה ונקבעו תנאים ומגבלות לחופשה, היה רשאי המשיב ואף מחוייב ליתן משקל מלא להמלצות אלו, במסגרת בחינת סוגיות החופשות של העותר, וכחלק משיקול דעתו בנדון.

הערכות ועדת האלמ"ב כמפורט בדוח שהוצג מלמדות על קיומה של דינמיקה משפחתית מורכבת המאופיינת באלימות ובאיומים לסוגיהם השונים, בעיקר כלפי בת הזוג.

עפ"י חווה"ד, עמדות העותר כלפי נשים הינן נוקשות, לא ניכרת מצידו תובנה לדפוסים אלימים באישיותו ולכן גם אינו מעונין להשתלב בטיפול בתחום זה.

הערכות הועדה נסמכות על מכלול השיקולים והנתונים הרלוונטיים ועליהם בלבד.

הועדה לאחר הערכה המליצה על יציאת העותר לחופשות בתנאים מגבילים על מנת שיוכל להפגש עם ילדיו, לרבות לאחר שנוכחה כי העותר הינו דמות משמעותית עבור ילדיו [בדגש לבן הבכור].

כתמיכה להערכות הועדה הוצג דו"ח חסוי.

החלטת המשיבים כאמור להסתמך על החלטה מקצועית הינה בהתאמה החלטה סבירה, כשלא הוצג נימוק המצדיק התערבות שיפוטית בהחלטה העקרונית, להגדיר את העותר כאסיר אלמ"ב ולקבוע מגבלות שיאפשרו פיקוח על חופשותיו.

לצד האמור לא הוצגו בפני נימוקים ראויים שיש בהם להצדיק את מגבלות שעות החופשה לפרק זמן של 8 שעות בלבד, על ההכבדה הבלתי סבירה הנגרמת לעותר ומשפחתו ממגבלה זו.

כאמור, העותר מרצה מאסר בכלא צלמון, כאשר מגורי משפחתו בעיר רמלה.

במגבלה של 8 שעות אין אפשרות סבירה, כי העותר יממש חופשה, לרבות שהיה בקרבת ילדיו [ובפרט שעה שביקורים כאלו יכול ויהיו מפקוחים ע"י גורמי הרווחה, עפ"י המלצות ועדת אלמ"ב].

המשיבים לא הציגו, למרות הנדרש עפ"י ההחלטה מיום 5.11.08 , הבהרות על שום מה לא ניתן להשיג את המטרות והפקוח עפ"י חוו"ד אלמ"ב, במסגרת חופשות לפרק שעות ארוך יותר מ- 8 שעות, בנסיבות.

למותר לחזור ולהדגיש, כי המשיבים לא הציגו כל נימוק מקצועי אחר להגביל את חופשותיו, לרבות לאחר שמשטרת ישראל, אף לא קבעה עד היום וכאמור תנאים לחופשותיו של העותר.

לאמור יש להוסיף את העיכובים במתן החופשות לעותר, בזיקה למועד בו השלים הנ"ל ,רבע מתקופת מאסרו.

באיזון הראוי, בנסיבות שפורטו, אני רואה להורות, כי חופשותיו של העותר יעמדו על 16 שעות, לחופשות הקרובות, וזאת עד לאחר בחינה נקודתית ומפורטת חוזרת מצד ועדת אלמ"ב.

כמו כן, מורה למשיבים להשלים את קביעת תנאי חופשותיו של העותר, כך שהעותר יוכל לממש חופשה ראשונה כבר בחודש 11.08.

עד לסוף חודש 12.08 מצופה, כי ועדת אלמ"ב תתכנס בעניינו של המשיב, לרבות על מנת לבחון את נושא תנאי חופשותיו של העותר.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, 10 בנובמבר, 2008 (י"ב בחשון תשס"ט), בהעדר.

צרפתי דני, שופט

מירי בן-עמי