ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מקסים גלמן נגד אלי בר בטחון בע"מ :

1

בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים

דמ 350705/97

בפני:

דיתה פרוז'ינין – נשיאה

נציג עובדים – מר כרמון

נציג מעבידים – מר שפירא

09/11/2008

בעניין:

מקסים גלמן

ע"י ב"כ עו"ד

א. ברגנר

התובע

נ ג ד

אלי בר אבטחה בע"מ

הנתבעת

החלטה

1. לפנינו בקשה לתיקון טעות סופר בפסק-דין שניתן ביום 1/5/98. המבקש טוען כי שם המשיבה בפסק הדין נכתב בטעות, ובמקום המילה "בטחון" נכתב "אבטחה". המבקש טוען עוד כי אמנם עבר זמן רב מאז ניתן פסק הדין, אך באותו מועד לא היה מיוצג כראוי, מה גם שתוקפו של פסק הדין הינו 25 שנה.

2. הבקשה נשלחה לתגובת המשיבה, אך חזרה ועליה חותמת "לא נדרש".

3. סמכותו של בית הדין לתקן טעות בפסק הדין מעוגנת בסעיף 81 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, החל בבתי הדין לעבודה מכוח סעיף 39 לחוק בתי הדין לעבודה תשכ"ט-1969. סעיף 81 קובע כי:

”מצא בית המשפט כי נפלה טעות בפסק דין או בהחלטה אחרת שנתן, רשאי הוא, תוך עשרים ואחד ימים מיום נתינתם, לתקנם בהחלטה מנומקת, ורשאי הוא לשמוע טענות בעלי הדין לעניין זה; לעניין זה, "טעות" – טעות לשון, טעות בחישוב, פליטת קולמוס, השמטה מקרית, הוספת דבר באקראי וכיוצא באלה”

על פי סעיף 81 לחוק בתי המשפט תיקון טעות בפסק דין ייעשה תוך 21 יום מיום המצאת פסק הדין. תיקון כזה כשמו הוא, תיקון טעות סופר ולא תיקון טעות מהותית המחיייבת בדיקה ושמיעת ראיות. כאמור, מותר לבצע תיקון זה תוך 21 יום, אך אם היתה הסכמה של כל הצדדים ניתן לעשות את התיקון בכל מועד. עם זאת, בקשה זו שלפנינו הוגשה כ- 10 שנים לאחר מתן פסק הדין. לא הוגשה בקשה להארכת מועד להגשת הבקשה, ולא צויין כל טעם מיוחד או אחר המצדיק את הגשת הבקשה באיחור כה רב.

לפיכך יש לדחות את הבקשה.

4. למעלה מהצריך לענייננו אוסיף כי שינוי בשם הנתבעת, על פניו, אינו בגדר תיקון טעות סופר, בשל המשמעויות שיש לתיקון זה. כמו כן לא ברור על מה מבוססת טענת המבקש כי מדובר בטעות של קלדנית, ולא הובאה ולו ראשית ראיה המבססת טענה זו.

סוף דבר – הבקשה נדחית.

אין צו להוצאות.

ניתנה היום 9.11.08 בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

נציג עובדים

מר כרמון

ד. פרוז'ינין - שופטת

אב"ד

נציג מעבידים

מר שפירא

350705/97דמ 730 אילנית ג'והרי