ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כהן סיון נגד סופי ברנר ביוטי קייר בע"מ :

1

בתי הדין לעבודה

בית דין אזורי לעבודה

בבאר-שבע

דמ 002662/08

בפני:

כב' הרשם יוחנן כהן

09/11/2008

בעניין:

כהן סיון

התובעת

נ ג ד

סופי ברנר ביוטי קייר בע"מ

הנתבעת

פסק דין

1. ביום 07/09/2008 הוגשה תביעת התובעת. התביעה הומצאה כדין לידי הנתבעת ביום 20/9/2008 בצירוף דרישה להגשת כתב הגנה.

2. עד היום, לא הגישה הנתבעת כתב הגנה.

3. בנסיבות אלה איעתר לבקשת התובעת ומתוקף הסמכות הנתונה לי לפי תקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, אתן בידי התובעת פסק-דין על יסוד כתב התביעה שהגישה.

4. הנתבעת תשלם לתובעת שכר עבודתה בסך של 16,819 ₪.

הסכום הנ"ל ישולם בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 30/09/2008 ועד ליום התשלום המלא בפועל. אם לא ישולמו הסכומים הנ"ל תוך 9 ימים מיום שיומצא פסק דין זה לידי הנתבעת ישולם סכום זה בצירוף פיצויי הלנה בשיעור 3% החל מיום 30/09/2008 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

5. בנוסף תשלם הנתבעת לתובעת כדלקמן:

א. דמי הודעה מוקדמת בסך של 1,029 ₪.

ב. פדיון חופשה בסך של 1,029 ₪.

הסכומים הנ"ל ישולמו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 30/09/2008 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

6. כמו כן תשלם הנתבעת לתובעת הוצאות משפט בסך 500 ₪ אשר יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

ניתן היום 06 בנובמבר, 2008 (ח' בחשון תשס"ט) בהעדר הצדדים.

יוחנן כהן – רשם

002662/08דמ 734 בתיה כהן