ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יבגני אורצקי נגד הזרם - ברוך משה בע"מ :

1

בתי הדין לעבודה

בית דין אזורי לעבודה

בבאר-שבע

דמ 002386/08

בפני:

כב' הרשם יוחנן כהן

09/11/2008

בעניין:

יבגני אורצקי

התובע

נ ג ד

הזרם - ברוך משה בע"מ

הנתבעת

פסק דין

1. ביום 23/07/2008 הוגשה תביעת התובע. התביעה הומצאה כדין לידי הנתבעת ביום 17/08/2008 בצירוף דרישה להגשת כתב הגנה.

2. עד היום, לא הגישה הנתבעת כתב הגנה.

3. בנסיבות אלה איעתר לבקשת התובע ומתוקף הסמכות הנתונה לי לפי תקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, אתן בידי התובע פסק-דין על יסוד כתב התביעה שהגיש.

4. הנתבעת תשלם לתובע פיצויי פיטורין בסך של 7,826 ₪.

הסכום הנ"ל ישולם בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 30/03/2008 ועד ליום התשלום המלא בפועל. אם לא ישולמו הסכומים הנ"ל תוך 9 ימים מיום שיומצא פסק דין זה לידי הנתבעת ישולם סכום זה בצירוף פיצויי הלנה בשיעור 3% החל מיום 30/08/2008 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

5. כמו כן תשלם הנתבעת לתובע הוצאות משפט בסך 500 ₪ אשר יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

ניתן היום 09 בנובמבר, 2008 (י"א בחשון תשס"ט) בהעדר הצדדים.

יוחנן כהן - רשם

002386/08דמ 734 בתיה כהן

1

בתי הדין לעבודה

בית דין אזורי לעבודה

בבאר-שבע

דמ 002386/08

בפני:

כב' הרשם יוחנן כהן

09/11/2008

בעניין:

יבגני אורצקי

התובע

נ ג ד

הזרם - ברוך משה בע"מ

הנתבעת

פסק דין

1. ביום 23/07/2008 הוגשה תביעת התובע. התביעה הומצאה כדין לידי הנתבעת ביום 17/08/2008 בצירוף דרישה להגשת כתב הגנה.

2. עד היום, לא הגישה הנתבעת כתב הגנה.

3. בנסיבות אלה איעתר לבקשת התובע ומתוקף הסמכות הנתונה לי לפי תקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, אתן בידי התובע פסק-דין על יסוד כתב התביעה שהגיש.

4. הנתבעת תשלם לתובע פיצויי פיטורין בסך של 7,826 ₪.

הסכום הנ"ל ישולם בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 30/03/2008 ועד ליום התשלום המלא בפועל. אם לא ישולמו הסכומים הנ"ל תוך 9 ימים מיום שיומצא פסק דין זה לידי הנתבעת ישולם סכום זה בצירוף פיצויי הלנה בשיעור 3% החל מיום 30/08/2008 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

5. כמו כן תשלם הנתבעת לתובע הוצאות משפט בסך 500 ₪ אשר יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

ניתן היום 09 בנובמבר, 2008 (י"א בחשון תשס"ט) בהעדר הצדדים.

יוחנן כהן - רשם

002386/08דמ 734 בתיה כהן