ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אורלי צארף קליר נגד שיכון עובדים בע"מ :

בפני כבוד השופטת בכירה יעל אחימן

תובעים

אורלי צארף קליר
ע"י ב"כ עוה"ד טפלר

נגד

נתבעים

1.שיכון עובדים בע"מ
2.אליאב חברה לפיתוח ולקבלנות בע"מ
3.לירמית הנדסה וקבלנות בע"מ
שלושתן ע"י עוה"ד ל.ד. קומיסר ושות'

בית משפט השלום בתל אביב - יפו

פסק דין

תביעה, שהוגשה על ידי צארף קליר אורלי (להלן: "התובעת"), לפיצוי בגין ליקויי בנייה, שנתגלו בדירתה ובגין ירידת ערכה.
התביעה הוגשה כנגד שלוש נתבעות, שיכון עובדים בע"מ, אליאב חברה לפיתוח ולקבלנות בע"מ ולירמית הנדסה וקבלנות בע"מ (שלושתן תקראנה להלן: "הנתבעות"), כמוכרות על פי הסכם מיום 27/07/03.

פרטי הדירה נשוא התביעה
תאריך רכישה: 27/07/03 (עותק ההסכם צורף לכתב התביעה - נספח א').
מיקום הדירה: רחוב הדרים 9/5, כפר יונה.
סוג הבית: דירת מגורים בת שלושה חדרים (להלן: "הדירה").
תמורה: 588,599 ₪.
תאריך מסירה: 13/09/04.

טענות התובעת
בדירה נתגלו, לאחר מסירתה, ליקויים ופגמים רבים, שדבר קיומם הודע לנתבעות ואף על פי כן, נמנעו אלה מלתקנן.

תמיכה מקצועית לתביעה
חוות דעתו של מהנדס הבניין גוכמן אליעזר, מאת הדס - ביקורת מבנים בע"מ, שנערכה ביום 07/08/07 (נספח ב' לכתב התביעה).

סוג הליקויים: שלד ובנייה, איטום ורטיבות, נגרות, מסגרות, אינסטלציה, קרמיקה, חשמל, טיח וצבע, ריצוף ואלומיניום.
עלות מוערכת לתיקון: סך של 115,869 ₪ (כולל מע"מ).

סעדים מבוקשים
סך כולל של 179,130 ₪: 115,869 ₪ - ליקויי בנייה, 20,000 ₪ - ירידת ערך, חוות דעת מומחה - 1,501 ₪, דיור חלוף - 7,000 ₪, עגמת נפש - 20,000 ₪, הפסד דמי שכירות - 14,760 ₪.

טענות הנתבעות
עבודות הבנייה נעשו על ידן ו/או על ידי מי מטעמן במיומנות, במומחיות ובמקצועיות. התובעת לא התלוננה על הליקויים, הנטענים על ידה, במשך למעלה משלוש שנים ממועד מסירת הדירה.
הנתבעות נענו לפניותיה של התובעת וביקשו לבצע את התיקונים הנדרשים בדירה, אלא שתיקונם לא הושלם בשל חוסר שיתוף פעולה מצד התובעת, שהעדיפה את הגשת התביעה.
חוות הדעת מטעמה של התובעת והליקויים המפורטים בה מוכחשים על ידי הנתבעות.
תמיכה מקצועית
חוות דעתו של המהנדס דן גורדון, שנערכה ביום 10/05/09.
סוג הליקויים: חיפוי, סדקים, רטיבות, מסגרות וצבע.
עלות מוערכת: סך של 1,470 ₪.

ירידת הערך
היות, שהטענה לירידת ערך, מצד התובעת, לא נתמכה בחוות דעת שמאית, הוסרה סוגיה זו מסדר היום בהחלטה מיום 11/03/09.

מומחה מטעם בית המשפט
בהסכמת הצדדים מונה מומחה מטעם בית המשפט, על מנת שיחווה דעתו ביחס לליקויים המצויינים בחוות דעתו של מומחה התובעת.
תאריך מינוי: 06/04/09.
שם המומחה: המהנדס מרדכי בס (להלן: "המומחה/בס").
מועד הגשת חוות הדעת: 31/05/09.
ממצאי חוות דעת מומחה בית המשפט
ליקויי שלד ובנייה, איטום ורטיבות, מסגרות, אינסטלציה, קרמיקה, טיח וצבע וריצוף.
עלות מוערכת: 15,270 ₪ (לא כולל מע"מ ולא כולל פיקוח הנדסי בשיעור 10%).
משך הזמן הנדרש לתיקון הליקויים הוערך על ידי המומחה בכ- 12 יום, ללא צורך בפינוי הדירה.

לאור קביעתו של המומחה, הגיעו הצדדים להסכמה לביצוע בעין של התיקונים, בין היתר, לאחר שהסתבר, כי מקורם של חלק מן הליקויים, נעוץ בדירה, שמעל לדירת התובעת (פרוטוקול יום 18/06/09). ואכן בסופו של יום, פעלו הצדדים לביצועם של התיקונים בעין.

חוות דעת משלימה
לאחר גמר ביצוע התיקונים, ביקר המומחה בדירה וערך חוות דעת משלימה בעניין.
מועד חוות הדעת: 04/08/10.
מימצאים
כל הליקויים, שנדרשו לתיקון, כפי שפורטו בחוות הדעת מיום 31/05/09, תוקנו והושלמו.
מכאן, כי לא נותרו עבודות לתיקון ולא נותרו סעיפים לתימחור.

הסדר דיוני
לאור חוות דעתו המשלימה של המומחה, הגיעו הצדדים להסדר דיוני, לפיו יתן פסק דין בעניינם על בסיס סיכומי הצדדים, ללא הגשת ראיות.

מסגרת ההכרעה
התובעת, בסיכומיה, אינה חולקת על ממצאיו המקצועיים של המומחה ומבקשת לאמצם.
הנתבעות, גם הן מקבלות, למעשה, את קביעותיו של המומחה מטעם בית המשפט. מכאן, כי אין עלי לפסוק, אלא, בנושא עגמת הנפש וההוצאות.
לפיכך, תמהתי על התייחסותה של ב"כ התובעת לנושא ירידת הערך, שעה, שנושא זה הוסר, כאמור מעל סדר היום בהחלטה שיפוטית.

עגמת הנפש
בנושא עגמת הנפש, פרטה והרחיבה התובעת בנושאים, שאינם כלולים כלל ברכיב זה ובכך שובשה, לדעתי, דרך הצגת הנתונים בסיכומים. לא ניתן, לדעתי, לכלול ברכיב עגמת הנפש הפסדים בגין דמי שכירות או פגיעה במקלחון וכו'.
את רכיב עגמת הנפש יש להעמיד, לפי דעתי, בהתחשב בסוג הליקויים ובהיקפם על הסך של 3,500 ₪.

הוצאות
בעניין זה, טוענת התובעת להחזר בגין עלות חוות הדעת מטעמה, שכר טרחת מומחה בית המשפט והאגרה ששולמה. אלא, שבהתחשב בפער העצום, שבין סכום התביעה, שנדרש לבין הפסיקה בפועל לפי חוות דעתו של המומחה, יועמד סכום ההוצאות אך ורק על השבת שכרו של מומחה בית המשפט ושכר טרחת עורך דין.

בשולי הדברים, אבקש לציין, כי במהלך הגשת הסיכומים, הוגשו לתיק בית המשפט פניות מצד הנתבעות בעניין ליקויים שנתגלו, אותם ביקשו הן לתקן. ואולם, לדבריהן, לא התאפשר להן התיקון מצד התובעת. בהיעדר שיתוף פעולה, ביקשו הנתבעות, שלא לחייבן בעלות הליקוי, הגם שבחלק אחר של הסיכומים ביקשו הנתבעות להסתפק בחיובן בתשלום של 900 ₪, לפי עלות חוות דעתו של המומחה. בהתחשב בחוסר התגובה של התובעת לעתירות אלה שהוגשו לבית המשפט, סבורני, כי אין עלי להורות על חיובן בעלות זו.

סוף דבר
בהתאם להסכמה הדיונית, שהיתה בין הצדדים ובהתחשב ביחס שבין היקף התביעה לבין עלות הליקויים בפועל, הנני להורות על חיובן של הנתבעות בסכומים כמפורט:
סך של 3,500 ₪ - בגין עגמת נפש, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה ועד לתשלום בפועל.
החזר עלות מומחה בית המשפט (לפי הסכום ששולם בפועל) ושכר טרחת עורך דין בסך של 5,000 ₪.

ניתן היום, י"ד אייר תשע"ב, 06 מאי 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אורלי צארף קליר
נתבע: שיכון עובדים בע"מ
שופט :
עורכי דין: