ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יהודה כהן נגד חברת פרטנר תקשורת בע"מ :

בפני כבוד השופט וויליאם חאמד

תובע

יהודה כהן

נגד

נתבעת

חברת פרטנר תקשורת בע"מ

בית משפט השלום בעכו

פסק דין

מבוא

תביעה כספית, לחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך כולל של 38,514 ₪.

ב"כ הצדדים הסכימו כי פסק הדין יינתן לפי כתבי הטענות, על נספחיהם, ולפי סיכומיהם בכתב.

אין חולק כי ביום 5/1/11 נחתם בין הצדדים הסכם התקשרות ( להלן – "ההסכם" ), במסגרתו רכש התובע מהנתבעת קו טלפון אחד וכן נוידו שני קווי טלפון שבבעלותו.

טיעוני התובע

בפגישה שהתקיימה ביום 5/1/11, הסכים התובע להצעת נציג המכירות של הנתבעת, מר בן בלוך, לפיה, התובע ייהנה משני קווים ברשת אורנג, יסופקו לו שני מכשירים חדשים וייהנה מגלישה באינטרנט, ללא חיוב, ובתמורה לחבילת שירות זה, ישלם התובע לנתבעת סך של 170 ₪ לחודש, כאשר בחודשיים הראשונים להתקשרות הוא יזוכה בסך של 200 ₪ לחודש. הנתבעת לא קיימה את התחייבות נציגה, להתקין מכשיר טלפון קבוע ברכבו, שעה שקו הטלפון של חברת פלאפון נותק למחרת ההסכם, ועקב כך נותר התובע ללא קו טלפון, ונבצר ממנו לנהל את עבודתו ולבצע הזמנות נסיעה חדשות, דבר שנמשך 3 שבועות, עד לחידוש קו הטלפון בחברת פלאפון. עקב הפרת ההסכם, כאמור, ביקש התובע מהנתבעת, 4 ימים לאחר חתימת ההסכם, לבטל את העסקה, אך גם בקשתו זו, אשר לפי החוק מקנה לו זכות לביטול עסקה תוך 14 ימים מיום כריתתה, לא מומשה ע"י הנתבעת. משהתעלם נציג הנתבעת מפניותיו הרבות לביטול העסקה, פנה התובע למוקד השירות של הנתבעת, ברגבה, אך נציגי הנתבעת שעבדו שם התעלמו מפניותיו לביטול העסקה, והבטחותיהם של אלה כי נציג בכיר של הנתבעת ייצור עמו קשר, לא מומשו. חרף הפרת ההסכם ע"י הנתבעת, הומצא לו חיוב בסך של 1,514 ₪, בתמורה לשימוש בשירותי אינטרנט, כאשר התובע טוען כי לא עשה שימוש בשירות זה ולא הוריד קבצים כלשהם, מה גם ולא בוצע, במסגרת חשבונית זו, זיכוי בסך של 200 ₪, כפי שהוסכם בהסכם. נציג התובע פנה, עשרות פעמים, לנציגי הנתבעת, לרבות מנהלים בכירים, אך ללא הועיל. כתוצאה מהפרת ההסכם ע"י הנתבעת, נגרמו לתובע הפסד ימי עבודה ועבודה, עוגמת נפש ופגיעה בתדמיתו. התובע מבקש לחייב את הנתבעת לשלם לו פיצויים שאינם טעונים הוכחת נזק, לפי חוק הגנת הצרכן, בסך של 10,000 ₪ ( סעיף 62 לכתב התביעה ), פיצוי בסך של 15,000 ₪ בגין הפסד עבודה וימי עבודה ( סעיף 63 לכתב התביעה ), פיצוי בסך של 1,514 ₪ בגין החיוב שחויב בו ע"י הנתבעת ( סעיף 64 לכתב התביעה ), ופיצוי בסך של 12,000 ₪, בגין עוגמת נפש ( סעיף 65 לכתב התביעה ).

טיעוני הנתבעת

טענותיו של התובע נותרו כלליות ולא נתמכו בראיה, והנתבעת לא הפרה את התחייבויותיה לפי ההסכם. לתובע הוסברו, בפגישתו מיום 5/1/11, עם נציג המכירות מטעם הנתבעת, כל פרטי ההתקשרות, ורק אז הוא חתם על ההסכם. לפי ההסכם, התובע בחר במערכת דיבורית לרכב ולא בחר בהתקנת מכשיר קבוע ברכבו, אך לאחר שהוא התקשר למוקד השירות של הנתבעת, בטענה כי הובטח לו מכשיר טלפון קבוע ברכב, ולא דיבורית, ולפנים משורת הדין, הסכימה הנתבעת לספק לו אביזר זה, והוא נדרש לתאם מועד התקנה אצל מתקין מורשה מטעם הנתבעת אך הוא נמנע מכך, ולכן, הוא אינו יכול לטעון להפסדי עבודה עקב כך, מה גם וסופקה לו, יחד עם מכשיר הטלפון, ערכת דיבורית אישית למכשיר, שמאפשרת לבצע שיחות גם בשעת נהיגה. פנייתו הראשונה של התובע לביטול ההסכם הייתה ביום 13/1/11, בביקורו במוקד השירות של הנתבעת, אז הוסבר לו כי הנתבעת תברר את כל תלונותיו, וכי במידה והוא יעמוד על דרישתו לביטול העסקה היא תיענה לכך, ביחס למכשירים בהם לא נעשה כל שימוש, כנדרש בתקנות להגנת הצרכן. הנתבעת מאשרת כי היא חייבה את התובע בסך של 1,514 ₪, לחודש ינואר 2011 ( נספח ב' לכתב ההגנה ), אך חיוב זה היה כדין, בגין צריכת 61 משחקים שהורדו על ידי התובע, למכשיר מס' 054-6152138, שאינם כלולים בחבילת הגלישה לה זכאי התובע לפי ההסכם, והוא זוכה בסכום של 250 ₪, אף שהנתבעת מכחישה כי התובע זכאי, לפי ההסכם, לזיכוי חודשי בסך של 200 ₪, לחודשיים הראשונים להתקשרות, וכי התחייבות זו לא נכללת בהסכם עליו הוא חתם. התובע לא הוכיח את נזקיו הנטענים, לא תמך את טענותיו בראיות להוכיח את עשרות פניותיו הנטענות אליה, ואת היקף הפסדי העבודה שנגרמו לו. הנתבעת טוענת כי הוראת סעיף 31 א' לחוק הגנת הצרכן לא חלה במקרה המסוים הזה.

דיון והכרעה

ההסכם נחתם ביום 4/1/11 ( ראה נספח א' לכתב ההגנה ).

התובע לא הוכיח כי הנתבעת התחייבה, במסגרת ההסכם הנ"ל, להתקין ברכבו מכשיר טלפון קבוע. לא מצאתי בהסכם הנ"ל כל התחייבות, כאמור, ולא הוגשה ראיה אחרת, לרבות התחייבות בכתב של נציג המכירות שנפגש עם התובע, במעמד חתימת ההסכם, לפיה, הנתבעת מתחייבת להתקנת מכשיר קבוע, כנטען. עיון בפרק " פרטי עסקה " להסכם הנ"ל מלמד כי, הנתבעת התחייבה לספק לתובע דיבורית, ואף ציינה שם כי הוא זכאי לזיכוי בסך של 19 ₪ לחודש, למשך 36 חודשים, בשימוש חודשי מעל 200 ₪. אין כל התייחסות שם להתחייבות של הנתבעת להתקנת טלפון קבוע ברכבו של התובע.

אף בהנחה והייתי מאמץ את טענת התובע ( ואיני עושה כן, משלא הוכחה ), לפיה, נציג המכירות של הנתבעת הבטיח לו, במעמד כריתת ההסכם, להתקין מכשיר טלפון קבוע ברכב, למחרת כריתת ההסכם, הרי שהתובע לא הוכיח כי הנתבעת, באמצעות נציגה הנ"ל, התחייבה כי התקנת המכשיר הנ"ל ברכבו של התובע, תתבצע בביתו של זה, ולא במשרדיו של מתקין מורשה מטעמה.

כאמור, הנתבעת אישרה, בכתב ההגנה ובסיכומיה, כי לאחר פנייתו של התובע אליה, בטענה כי הובטח לו מכשיר טלפון קבוע ברכבו, היא הסכימה לכך ( סעיף 18 לכתב ההגנה ). בכך התחייבה הנתבעת כלפי התובע לבצע התקנה זו, אם כי יש לציין כי, התחייבות זו לא הייתה ביום כריתת ההסכם אלא במועד מאוחר יותר, לאחר שהתובע פנה אל הנתבעת בנדון, שכן, לפי ההסכם המקורי ( נספח א' לכתב ההגנה ), הנתבעת התחייבה לספק לתובע דיבורית ולא להתקין מכשיר טלפון קבוע ברכבו. בצד ההתחייבות הנ"ל של הנתבעת, טענה היא כי התקנת מכשיר קבוע לרכב מתבצעת אצל מתקין מורשה מטעמה, וכי לשם כך היא הפנתה את התובע למתקין מורשה לביצוע ההתקנה, אם כי התובע, משיקוליו הוא, לא פנה למתקין מורשה מטעמה על מנת לבצע את התקנת המכשיר, ולכן, אין לראות בכך הפרה מצידה להסכם ( סעיף 18.4 לכתב ההגנה ). אני מאמץ גרסה זו של הנתבעת. שכן, התובע לא הוכיח, בראיה כלשהיא, כי הנתבעת התחייבה כי התקנת מכשיר הטלפון הקבוע ברכבו תתבצע בביתו של התובע, ולא במשרדיו של מתקין מורשה מטעמה, ולכן, טענתו של התובע, לפיה, הנתבעת לא ביצעה התקנת מכשיר טלפון קבוע ברכבו, למחרת כריתת ההסכם, תמוהה ולא ברורה, והתובע אף לא מציין פשר טענה זו, ואת המקום, שלטענתו, התחייבה הנתבעת לבצע בו את התקנת המכשיר ברכבו. יתרה מזאת, התובע לא הציג כל ראיה, לרבות מסמך הזמנה להתקנת מכשיר טלפון קבוע, פרטי מתקין מורשה מטעם הנתבעת, או כתובת של עסקו של מתקין מורשה, להוכיח כי הוא פנה, למחרת כריתת ההסכם או בסמוך לכך, למשרדי מתקין מורשה, על מנת להתקין מכשיר טלפון קבוע ברכבו, וכי מתקין זה, שהינו שליח של הנתבעת, סירב לבצע את ההתקנה. לכן, טענתו של התובע, לפיה, הנתבעת הפרה התחייבות להתקין מכשיר טלפון קבוע ברכבו, דינה להידחות, שכן, שוכנעתי כי התובע לא נקט בצעדים הדרושים לשם ביצוע ההתקנה, משלא פנה למתקין מורשה מטעם הנתבעת לביצוע ההתקנה, לאחר שהנתבעת הסכימה לשינוי ההסכם ולבצע התקנה, כאמור.

טענות התובע, לפיהן, הוא פנה עשרות פעמים לנציג המכירות של הנתבעת וכן לנציגי הנתבעת במוקד השירות ברגבה, לביטול ההסכם, לא נתמכו בראיה כלשהיא, לרבות מסמכים להוכיח כי הפניות הנ"ל היו בכתב, או תדפיס שיחות טלפון, להוכיח כי היו אלה פניות בעל פה. כך נותרה טענה זו של התובע לפניות רבות לביטול העסקה, כללית, תיאורטית ונעדרת תימוכין בראיה, כאמור. התובע אף לא פירט, בכתב התביעה, בתצהיר המאמת את התביעה או בסיכומיו, את פרטיהם המזהים של נציגי הנתבעת, במוקד השירות ברגבה, אשר פגשו בו שם מספר פעמים, כטענתו, ואשר התעלמו, לטענתו, מפניותיו הרבות לביטול העסקה. הראיה היחידה שצורפה לכתב התביעה הייתה פנייתו בכתב של בא כוחו אל הנתבעת, המפרטת את השתלשלות הדברים כמתואר בכתב התביעה. פנייה זו של ב"כ התובע לא נושאת תאריך, אם כי ניתן ללמוד כי היא נשלחה אל הנתבעת לאחר יום 1/2/11, שכן, היא מתייחסת לחשבונית מיום 1/2/11, ומתייחסת, בסעיף 8 לפנייה זו, לתקופה של 3 שבועות, במהלכה נותר התובע ללא קו טלפון ברכבו. כאמור, המדובר במסמך יחיד, המהווה סיכום של פניות נטענות לביטול העסקה, ואף הוא לא נתמך במסמכים או בראיה אחרת להוכיח את הנטען בו.

התובע לא תמך את טענתו, לפיה, נגרם לו הפסד עבודה וימי עבודה עקב אי התקנת קו טלפון קבוע ברכבו, למשך 3 שבועות לאחר כריתת ההסכם, בכל ראיה, לרבות, אישור מאת חברת פלאפון, המוכיח כי הוא חידש את קו הטלפון של חברה זו בחלוף 3 שבועות לאחר כריתת ההסכם, או חשבוניות, קבלות, דו"חות הכנסה, אישורים מאת רואה חשבון, או ראיה אחרת, להוכיח את היקף הכנסתו לתקופה עובר לכריתת ההסכם, ביום 5/1/11, במהלך תקופת ההתקשרות ועד לחידוש קו הטלפון של פלאפון, שנמשכה, לפי הנטען, 3 שבועות, ולתקופה שלאחר מכן, על מנת להוכיח את טענתו, לפיה, נגרם לו הפסד עבודה וימי עבודה בתקופה של 3 שבועות, עקב אי התקנת מכשיר טלפון קבוע ברכבו ועקב ההפרה של הנתבעת להסכם. לכן, גם טענתו זו להפסד שכר בעבר, עקב אי ביצוע הזמנות עבודה אצלו ע"י לקוחות, משלא היה לו קו טלפון קבוע ברכבו, נותרה אף היא תיאורטית, ונעדרת ביסוס בראיה.

לפי ההסכם ( נספח ב' לכתב ההגנה ), גלישה בשירותי אינטרנט, לפי תנאי החבילה המסוימת, הינה ללא תשלום, והיא נכללת בתשלום החודשי הקבוע שהתובע התחייב לשלם עבור כלל חבילת העסקה.

הנתבעת חייבה את התובע בסך של 1,514 ₪ ( נספח ב' לכתב התביעה ), בגין "חיובים קבועים", בסך של 176 ₪, "חיובים משתנים" וגלישה סלולארית, בסך של 1,124.5 ₪, כולל הורדת משחק תלת מימד בעלות של 767 ₪, וסך של 82.782 בגין ציוד והחזר רמת שימוש, לאחר החזר בסך של 77.678 ₪. התובע מכחיש כי עשה שימוש זה במסגרת החבילה שרכש מאת הנתבעת ( סעיף 14 לסיכומיו בכתב ), מה עוד וטען כי לפי ההסכם, גלישה באינטרנט הייתה ללא תשלום, ונכללת בסכום החודשי שהתחייב לשלם לה. הנתבעת לא הגישה כל ראיה להוכיח את המשחק הספציפי שהתובע, לטענתה, הוריד באמצעות המכשיר נשוא התביעה, בעלות של 767 ₪, ואת יתר שירותי התוכן שהביאו לחיובו, ואין די בהצגת החשבונית, המפרטת אך את טיב השירות ואת החיוב שבצידו, כדי להוכיח כי התובע עשה שימוש זה במכשיר, בתקופה המצומצמת של ההתקשרות. מכל מקום, עיון בהסכם ( בפרק "פרטי עסקה ", נספח ב' לכתב ההגנה " ) מלמד כי, הנתבעת התחייבה לזכות את התובע בסכום של 48 ₪ או עד גובה עלות המכשיר, בתנאי שהוא יעשה שימוש בעלות של למעלה מסך של 98 ₪ לחודש, וכן לזכותו בסך של 19 ₪ בגין שימוש בדיבורית, בתנאי של חיוב מעל 200 ₪ לחודש. בהתחשב בחיוב הנ"ל, הרי שאף ובהנחה והייתי מאמץ את טענת הנתבעת, לפיה, חיוב התובע היה כדין, היא הייתה צריכה לזכותו בסכומים הנ"ל, לאור גובה החיוב. בנסיבות אלה, אני מקבל את התביעה, לעניין רכיב זה של החיוב, לאחר ששוכנעתי כי הנתבעת לא הוכיחה כי התובע עשה שימוש כזה במכשיר, לפי החשבונית שצורפה לכתבי הטענות.

משקבעתי כי הנתבעת לא הפרה את ההסכם, אני דוחה את טענת התובע לפיצוי לפי חוק הגנת הצרכן, שכן, כאמור, לא הוכח כי הנתבעת הפרה את ההתחייבות להתקנת מכשיר טלפון קבוע, ולא הוכח כי היא התעלמה מפניותיו הנטענות, לביטול ההסכם, שהיו, לפי הנטען, בסמוך מאוד לאחר כריתת ההסכם.

סוף דבר:

אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע, תוך 30 ימים מיום המצאת פסק הדין לידיה, סך של 1,514 ₪, בתוספת ריבית והצמדה מיום הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל.

בנסיבות, לאור דחיית רוב רכיבי התביעה, למעט החיוב הנ"ל, איני מחייב מי מהצדדים בהוצאות.

ניתן בזה פטור מתשלום יתרת אגרה.

ניתן היום, ט' אייר תשע"ב, 1 מאי 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יהודה כהן
נתבע: חברת פרטנר תקשורת בע"מ
שופט :
עורכי דין: