ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בן דרור אמנון נגד מ"י :

1

בתי המשפט

בית המשפט המחוזי בירושלים

בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים

ע"פ 002507/08

בפני:

כבוד השופט עוני חבש - ס. נשיא

05/11/2008

בעניין:

בן דרור אמנון ת.ז. 051292910

ע"י ב"כ עו"ד איל ז'ורבסקי

המערער

נ ג ד

מדינת ישראל

באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים

המשיבה

פסק דין

1. ערעור על החלטת בית המשפט לתעבורה בירושלים (כב' השופט א. חן) בתיק ב"ש 818/08, מיום 17.6.08, בה דחה את בקשת המערער לאפשר לו להישפט באיחור, על מנת להסב את הנקודות אשר נצברו בגין דו"ח תעבורה, אשר נרשם לחובתו.

2. בית משפט קמא קבע בהחלטתו: "על המבקש להסב הדו"ח במועד. בחלוף המועד קיים פסק דין חלוט ואין אפשרות להתערב בו. אין כל הסבר מדוע השתהה המבקש זמן רב כל כך אלא אם כן קשור העניין בחישובי נקודות בחלוף הזמן".

3. אין חולק כי הדו"ח התקבל בכתובתו של המערער, וכי כחלק משגרת העבודה כל הדוחות מתקבלים אצלו במזכירות החברה על מנת לשלם את הקנסות. המערער גם מאשר כי לא עמד בסד הזמנים הקבוע בחוק.

4. לפי דברי בא כוח המערער, הערעור הוגש היות והמערער חי בהרגשה כי נגרם לו עיוות דין בכך שהוא אמור לשאת בעונש על עבירה שהוא לא ביצע אלא אחרים. לדבריו, הוא לא נוהג ברכב, לגביו נשרם הדו"ח, מזה כשנתיים. מה שהניע את המערער להגיש את הערעור הוא עניין הנקודות שהוא אמור לשאת בהן בגין עבירות שביצעו אחרים.

5. ב"כ המשיבה מתנגד לערעור. הוא מפנה לפסיקת בית משפט זה (ע"פ 2161/08 קורנפלד נ' מ"י, פורסם בנבו) לפיה מחובתו של בעל חברה לבדוק ולברר את רישום הדוחות ולעמוד על המשמר על מנת שלא יהיה במצב כזה. הפסיקה בעניין זה הנה חד משמעית.

6. דין הערעור להידחות. ברוב הגינותם של המערער ובא כוחו, לא הוכחשה המטרה מהגשת הבקשה בפני בית משפט קמא ומהגשת הערעור – לבטל את חיובו בנקודות. המערער נזעק והגיש את בקשתו בפני בית משפט קמא לאחר שנוכח כי בגין ביצוע העבירה, הוא עלול להיות מחויב בנקודות.

7. גם אם אקבל את טענותיו של המערער, לעניין הנוהל המקובל בחברתו, אין הדבר פוטר אותו מלנהל סדר עבודה אחר אשר יבטיח שדבר כזה לא יקרה, וכי מי שביצע את העבירה, הלכה למעשה, הוא אשר ישא במלוא העונש. לא שמעתי כי המערער דאג לנהל ספרים המתעדים שמות המשתמשים בכלי הרכב. עצם העובדה שהמערער מחזיק בצי כלי רכב על שמו מבלי להקים פונקציה כמתואר לעיל, מצביעה על כך כי הוא מקבל עלי עצמו את הדין ואין לו להלין אלא על עצמו. כפי שציינתי בפסק הדין בעניין קנופלר: "לכאורה צודק המערער בטענתו שנגרם לו עיוות דין בכך שנמצא אשם בעבירות שלא ביצע וצפי בשל כך לעונשים שאינם מגיעים לו.." (ההדגשה במקור, פסקה 4 לפסק הדין). ואולם, המערער הוא אשר הביא את עצמו למצב שכזה. על מנת שלא ישא עונש כלשהו במקום האחרים עליו לנהל ספרים מדויקים המתעדים את שמות המשתמשים בכלי הרכב. שיטת הניקוד פורסמה ברבים וחזקה על כל נהג, או המחזיק בכלי רכב על שמו, לדעת מה משמעות הדבר ואיזה צעדים עליו לנקוט על מנת להישמר מפני מצבים שכאלה.

8. לאור כל האמור, ונוכח העובדה שהדו"ח התקבל אצל המערער ולא פעל להסבתו במועד הקבוע בחוק, ללא סיבה מוצדקת, אין מנוס מדחיית הערעור.

ניתן היום ז' בחשון, תשס"ט (5 בנובמבר 2008) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

עוני חבש, שופט

ס. נשיא

002507/08עפ 053 עוני חבש