ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רבחי זאכי מחמד שרים נגד עזבון המנוח אחמד עזאת אחמד בזבזת :

1

בתי המשפט

בבית המשפט המחוזי בירושלים

בש"א 4603/08

ת"א 8047/06

לפני:

כב' השופט משה רביד

05/11/2008

בעניין:

1. רבחי זאכי מחמד שרים

2. וואל זאכי מחמד שרים

ע"י ב"כ

עו"ד אברהם גורן

המבקשים

נ ג ד

1. עזבון המנוח אחמד עזאת אחמד בזבזת עודייה אלחוסייני

2. מחמד חליל אחמד בזבזת

3. נאסר סלמן אבו מייאלה

4. יאסר מחמד גמאל פואד חסונה

5. פקיד ההסדר

ע"י ב"כ

1-4. עו"ד עימאד עווידה

5. פרקליטות מחוז ירושלים

המשיבים

ה ח ל ט ה

לפני בקשה מטעם המבקשים, התובעים בהליך העיקרי, לביטול פסק הדין שניתן בתיק העיקרי מיום 2.7.2008 "בשל טעות ו/או פליטת קולמוס".

לאחר שעיינתי בבקשה, נחה דעתי כי דינה להידחות. אבאר עמדתי:

ביום 2.7.2008 ניתן פסק דין בתיק העיקרי, במסגרתו הורתי על דחיית התביעה על הסף בשל חוסר סמכות עניינית לדון בה, לאור הוראת סעיף 7 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש], התשכ"ט-1969 (להלן - "פסק הדין"). פסק הדין ניתן לאחר שהצדדים השמיעו לפניי טענותיהם בשאלת הסמכות העניינית בישיבת קדם המשפט הראשונה שהתקיימה בתיק ביום 8.4.2008, ולאחר שהוסיפו והגישו לתיק בית המשפט מלוא טיעוניהם בכתב.

עקרון הוא בשיטת משפטנו, כי בית המשפט מסיים את מלאכתו וממצה את סמכותו עם מתן פסק הדין, בבחינת כלל סופיות הדיון (functus officio). עמד על כך בית המשפט בע"א 9085/00 שטרית אברהם נ' אחים שרבט חברה לבנין בע"מ, פ"ד נז(5), 462
(2003) בהוסיפו בעמוד 475 לפסק הדין, לאמור:

"לאחר מתן פסק הדין שוב אין בידו [של בית המשפט] להידרש פעם נוספת לנושא ההתדיינות, להוסיף, לגרוע או לתקן את החלטתו אלא במסגרת המותרת לו בחוק והיא בגדרי תיקון טעות כמשמעותה בסעיף 81 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, או במסגרת הבהרה הניתנת על ידי בית המשפט לפסק הדין לצורך ביצועו על-פי בקשתו של ראש ההוצאה לפועל, מכוח סעיף 12 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967." (ההדגשה אינה במקור).

בנסיבות המקרה דנן, ברי כי הבקשה לביטול פסק הדין אינה באה בגדרם של המצבים דלעיל - אין היא בגדר בקשה לתיקון טעות, כמשמעותה בהוראת סעיף 81 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, ואין היא בגדר בקשה להבהרת פסק הדין, לפי הוראת סעיף 12 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967.

טענותיהם הנוספות של המבקשים, כמפורט בבקשה, היו ידועות למבקשים קודם למועד מתן פסק הדין, ולמצער היה עליהם לבררן ולהביאן לפני בית המשפט קודם למתן פסק הדין במסגרת טענותיהם בעל-פה ובכתב, לרבות צירוף עמדת המשיב 5, אשר נעשתה לראשונה במסגרת ההליך דנן, בין היתר, בשל מחדל המבקשים באי המצאת כתב התביעה למשיב 5. לפיכך, סבורני כי אין בהן כדי ליתן בידי בית המשפט סמכות לבטל פסק הדין, ולמעלה מן הצורך, אף לא לגופו של ענין.

אשר על כן, הבקשה נדחית.

משלא התבקשה עמדת המשיבים, אינני עושה צו להוצאות.

המזכירות תשלח העתק ההחלטה לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, ז' בחשוון, תשס"ט (5 בנובמבר 2008), בהעדר הצדדים.

משה רביד, שופט