ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מ"י נגד מרגולין ואח' :

בתי המשפט

1

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פ 002184/06

בפני:

כב' השופט צבי סגל - סגן נשיא

05/11/2008

בעניין:

מדינת ישראל

המאשימה

נ ג ד

1. יעקב מרגולין (ת"ז 001519644)

2. נעמה עמנואל דוקשיצקי (ת"ז 064428469)

3. דניאל מאיר (ת"ז 017088451)

4. דנה בן מאיר (ת"ז 029516531)

5. סמיון פיינשטיין (ת"ז 303960603)

6. גסאן אבו אלפילאת – עניינו הסתיים

7. חוסאם יאסין – עניינו הסתיים

8. איגור לוגבינסקי (ת"ז 309297471)

9. עבד רזאק (ת"ז 036127611)

הנאשמים

ב"כ המאשימה עו"ד טל וייסמן בן-שחר ועו"ד רים בראנסה מפרקליטות מחוז י-ם

הנאשם 1 ובא כוחו עו"ד עופר ברטל ועו"ד שרף

הנאשמת 2 ובא כוחה עו"ד נדב העצני

הנאשם 3 ובא כוחו עו"ד איתן פלג

הנאשמת 4 ובא כוחה עו"ד קובי קמר

הנאשם 5 ובא כוחו עו"ד אבי עמירם

הנאשם 8 בעצמו – עו"ד אלי כץ

הנאשם 9 ובא כוחו עו"ד עמרני

ה ח ל ט ה

לפניי בקשה לביטול ישיבת ההוכחות הקבועה למחר, בשל בעיה רפואית ממנה סובל בא-כוח נאשמת 4, עורך-דין קמר. בבקשה נטען, כי נאשמת 4 אינה מסכימה לקיים הישיבה בהיעדרו של בא-כוחה.

לאחר ששקלתי את הבקשה בכובד-ראש, באתי לכלל מסקנה, כי לצערי אין בידי לקבלה. להלן נימוקיי.

ראשית, יצוין, כי עו"ד קמר נעדר לא אחת במהלך מספר ישיבות ההוכחות שהתקיימו, בין בראשיתן, בין באמצעיתן ובין בסופן, זאת לבקשתו ובהסכמת נאשמת 4. בית המשפט נעתר עד כה לכל בקשותיו הללו של עו"ד קמר לעזוב בטרם עת במספר ישיבות הוכחות שהתקיימו בעבר, ובאין נסיבות מיוחדות, אין מקום לראות בקשתו דנן משום עילה לביטול ישיבת ההוכחות הקבועה למחר. ודוק: בבקשה לא נימק עו"ד קמר, מבחינה משפטית, כיצד עלולה הגנת נאשמת 4 להיפגע ללא התייצבותו.

שנית, אדמיניסטרציה שיפוטית, יעילות משפטית, כמו גם ראיה מערכתית של תיק זה בפרט, בנוסף לעומס העבודה בו נתון בית המשפט בכלל, אינם מאפשרים לבטל יום דיונים שלם, בתיק פלילי רב נאשמים ובאי-כוח, ברגע האחרון, "אך" מחמת נסיבות אישיות מיוחדות – מוצדקות כשלעצמן – של בא-כוח אחד הנאשמים. עו"ד קמר ודאי מודע לזהות עדי המאשימה שצפויים להישמע מחר, ומשממילא לא תקופח זכותו לקיים חקירות נגדיות לאותם עדים, ומכאן שלא גובשו, אפוא, הנסיבות המצדיקות מהלך כה חריף, דהיינו – ביטול ישיבת ההוכחות כולה.

שלישית, פתרונות יצירתיים עשויים ליתן מזור לחששותיה – הבלתי מוצדקים – של נאשמת 4 מפני קיום ישיבת הוכחות בהעדר ייצוג. כך, למשל, יכול עו"ד קמר לפנות לאחד מחבריו הסנגורים, בבקשה כי ייטול על עצמו מלאכת ייצוגה אך ורק בישיבה הקרובה, ככל שהדבר לא יניב ניגוד אינטרסים כמובן.

ולמעלה מן הצורך יצוין, כי מספר ישיבות ההוכחות שנקבעו בעתיד אינו מעלה או מוריד לענייננו, שכן, ככל הנראה, ממילא, נוכח היקף התיק ומהותו, תידרשנה ישיבות נוספות.

לאור המקובץ לעיל, הבקשה נדחית, וישיבת ההוכחות הקבועה למחר תתקיים, אפוא, כסדרה.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים וכן תוודא קבלתה באופן טלפוני.

ניתנה היום, ז' בחשוון תשס"ט (5 בנובמבר 2008), בהעדר הצדדים.

צבי סגל, שופט

סגן נשיא