ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אשתאול מושב עובדים נגד ראובן נאור ואח' :

1

בבית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופט צבי זילברטל

בש"א 4611/08

בר"ע 628/08

05/11/2008

בעניין:

אשתאול מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ

ע"י עוה"ד שגית צוברי ועופר סמוך

המבקש

- נ ג ד -

נאור ראובן ו- 14 אח'

המשיבים 1-2 – ע"י עו"ד עודד פלדמן

המשיבים 3-12 – ע"י עו"ד זהר שדה

המשיבים 13-14 – ע"י עו"ד שמעון ביטון

המשיבים

החלטה

דין הבקשה לעיכוב ביצוע להידחות, מבלי שאדרש לקבלת תשובת המשיבים, כמפורט להלן.

1. המשיבים הגישו נגד המבקש שלוש תובענות כספיות לבית משפט השלום בירושלים, שהדיון בהן אוחד. המבקש טען, כי דין התובענות האמורות להיות מסולקות על הסף על יסוד שורה של טענות ובהן מעשה בית דין, מניעות מכוח הסכם או התנהגות, התיישנות ושיהוי. בית משפט השלום דחה את טענותיו של המבקש בהחלטה שניתנה ביום 7.7.08. על החלטה זו הוגשה ביום 17.9.08 בקשת רשות הערעור שבכותרת.

עוד בטרם ניתנה החלטת בית משפט קמא בטענות המקדמיות, החליט בית המשפט על הגשת תצהירי עדות ראשית וקבע קדם משפט מורחב ליום 24.11.08.

לנוכח הגשת בקשת רשות הערעור טוען המבקש, כי אין תועלת בהגשת תצהירי העדות הראשית עד לסיום הליכי הערעור (שכן אם תינתן רשות ויתקבל הערעור, הדבר יביא לסיום ההליכים בבית משפט קמא) וביקש מבית משפט קמא לעכב את המשך ההליכים בתובענות המאוחדות. בקשות שונות שהוגשו בענין זה נדחו על-ידי בית משפט קמא, אשר ביום 30.10.08 קבע, כי כיוון שהתיק אינו לפניו (מחמת העברתו לבית משפט זה עקב בקשת רשות הערעור), אין הוא יכול להחליט בבקשות ובשלב זה יעמדו בעינם כל המועדים שנקבעו. מכאן הבקשה דנן, לעכב את המשך בירור התובענות בבית משפט קמא.

2. כאמור לעיל, דין הבקשה להידחות מבלי שתדרשנה תשובות המשיבים. ראשית, לא הוגשה בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט קמא שלא לעכב את המשך ניהול ההליך, והבקשה לעיכוב ביצוע דנן, שהוגשה בגדר בקשת רשות הערעור המתוארת לעיל, אינה דרושה לצורך אותה בקשה. שנית, אין דרכה של ערכאת הערעור להתערב בהחלטות הערכאה המבררת שענייננן קביעת מועדי דיון ואופן ניהול הדיונים. במובן זה, גם אם המשיבים היו מסכימים לבקשה, לא היה מקום להיעתר לה, ולכן גם לא ראיתי לנכון להורות על קבלת תשובה. שלישית, לטעמי, סיכויי הבקשה לרשות ערעור אינם גבוהים, בלשון המעטה. זאת מבלי להתייחס לגופם של דברים כלל ועיקר, אלא אך מהטעם שאין זה ראוי ליתן רשות ערעור על החלטה הקובעת כי אין לסלק תובענה על הסף. עמדה זו הובהרה על-ידי בהרחבה בין היתר בהחלטה שניתנה בבר"ע 3382/07 מובשוביץ נ' קניון הראל בע"מ (20.12.07) ובאסמכתאות המפורטות שם, ואינני רואה צורך לחזור על הדברים במסגרת הנוכחית. הטענות כנגד החלטת בית משפט קמא מיום 7.7.08 צריכות להיטען, אם עדיין הדבר יהיה רלוונטי, במסגרת הערעור על פסק הדין בסיום ההליכים והטעמים לכך מפורטים בהחלטה הנ"ל. רביעית, גם מבחינת הנזק שעלול להיגרם למבקש אם יימשכו ההליכים בבית משפט השלום, אין זה מוצדק לקבל את הבקשה. כפי שהמבקש עצמו ציין, בשלב זה קבוע קדם משפט בלבד והמבקש מלין על כך כי אם לא יעוכבו ההליכים יהיה על המבקש להגיש תצהירי עדות, לרבות חוות דעת מומחים "תוך הקצאת כספי ציבור ומשאבים אשר עשויים להתברר כמיותרים" (סעיף 58 לבקשה). אכן, הנזק היחיד שעלול להיגרם למבקש כרוך בעלות ההליך, והיה ויסתבר כי ההליך אכן היה מיותר ודינו היה להיות מסולק על הסף, יוכל המבקש לזכות בהוצאות משפט מתאימות. מכל מקום, אין מדובר בנזק בלתי הפיך שלא ניתן יהיה לפצות עליו בכסף. מאידך גיסא, קבלת הבקשה פירושה התערבות בלתי מוצדקת בסדרי העבודה של בית משפט קמא.

3. לסיכום, אם בית משפט קמא עדיין סבור שיש מקום להותיר את קדם המשפט הקבוע ליום 24.11.08 על כנו, כמו גם את ההחלטה בדבר הגשת התצהירים וחוות הדעת, על אף שהוגשה בקשת רשות ערעור, אינני סבור שיש מקום להתערב בהחלטה זו. הבקשה נדחית.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, ז' בחשון התשס"ט (5 בנובמבר 2008), בהעדר הצדדים.

צבי זילברטל, שופט