ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלכסנדר נגד זגרישב :

1

בתי המשפט

בית המשפט המחוזי בירושלים

ברע000551/08

לפני:

כבוד השופטת חנה בן-עמי

05/11/2008

בעניין:

אברהם אלכסנדר

ע"י ב"כ עו"ד

א' חדד

המבקש

נ ג ד

איגור זגרישב

ע"י ב"כ עו"ד

נתן ז'ורנו

המשיב

החלטה

בקשת רשות לערער על החלטתו של ראש ההוצאה לפועל (כב' הרשם ג' ארנברג) מיום 7.7.08 בתיק הוצל"פ (איחוד) 6-05-99372-03 במסגרתה נדחתה בקשתו לערוך לו חקירת יכולת וכן בקשתו לביטול פקודות המאסר שהוצאו נגדו על סך כולל של 8,000 ₪.

להלן העובדות הצריכות לעניין:

1. כנגד המבקש תלויים ועומדים ארבעה עשר תיקי הוצאה לפועל שונים בגין חובות בסך כולל של 395,000 ₪. ביום 21.9.05 נעתרה בקשתו כי תיקיו, אז תשעה במספר, יאוחדו, וכן הושת עליו חיוב חודשי בסך 150 ₪ "עד להחלטה אחרת".

2. ביום 18.10.06 ניתן נגד המבקש פסק דין בתביעה שהוגשה נגדו על-ידי המשיב, וביום 19.4.07 פנה ב"כ המשיב לראש ההוצאה לפועל בבקשה לזימון המבקש בדחיפות לחקירת יכולת. דא עקא, למרות שנקבעו מועדים חוזרים ונישנים לחקירה, המבקש התחמק מהזימונים שנשלחו אליו או הומצאו לו ולא התייצב לחקירה במועדים שנקבעו. משסוף סוף התייצב בפני ראש ההוצאה לפועל ביום 30.10.07 הוברר בחקירתו כי חשבונותיו משולמים מחשבון המנוהל על-ידי בת זוגו, שאת פרטיו סרב למסור, כך גם הרכב שלטענתו שייך לה והוא "כמעט ולא משתמש בו". בתום החקירה הודע על ידי ראש ההוצאה לפועל כי החלטה תינתן במועד מאוחר יותר.

ביום 9.4.08 ניתנה ההחלטה בעניינו של המבקש, בלשון זו:

"לאחר חקירת היכולת שנערכה לחייב ולאחר ששקלתי את מכלול נסיבותיו של החייב אני קובע כדלקמן

החייב ימציא שאלון בצירוף כל המסמכים הנדרשים וזאת תוך 20 יום מיום קבלת ההחלטה וימציא העתק ממנה לכל אחד מהזוכים.

עד למתן החלטה אחרת ישלם החייב סך של 4000 ₪ לחודש החל מחודש מאי 08 ולא יאוחר מה15 לכל חודש".


בקשה שהגיש המבקש להפחתת סכום התשלומים שנקבע נדחתה בהחלטת ראש ההוצאה לפועל מיום 14.5.08, תוך שנקבע כי "הבקשה תידון לאחר שהשאלון ימולא כדין ויימסרו כל המסמכים המפורטים בטופס כתב ויתור על סודיות". לא מיותר לציין כי גם באלו לא עמד המבקש.

3. בנסיבות אלו משהמבקש לא עמד בצו התשלומים, הוצאה נגדו ביום 18.6.08, לבקשת המשיב, פקודת מאסר בגין אי תשלום סך 8,000 ₪. או אז הגיש המבקש הבקשה לביטול פקודת המאסר ולקיום חקירת יכולת. בהחלטת ראש ההוצאה לפועל שניתנה ביום 7.7.08 – היא ההחלטה נשוא הבר"ע שבפניי – נדחתה הבקשה, תוך שצוין כי לחייב נערכה חקירת יכולת לפני זמן לא ארוך ונקבעו לו תשלומים, ומשכך אין הצדקה לעריכת חקירה נוספת, וממילא כי אין מקום לביטול פקודת המאסר שהוצאה עקב אי עמידה בתשלומים.

4. לטענת המבקש, נוכח לשון ההחלטה מיום 9.4.08, היה מקום לשקול מחדש את גובה החיוב של המבקש לאחר המצאת כל המסמכים הנדרשים ועל בסיס הנתונים המופיעים בהם, וודאי שלא היה מקום להותיר את צו התשלומים הגבוה על כנו. למצער, לשיטתו, היה על ראש ההוצאה לפועל לערוך לו חקירת יכולת בהתבסס על המסמכים שהומצאו, לצורך קבלת החלטה נכונה וצודקת.

5. משהצדדים הסכימו כי ההחלטה תינתן ללא דיון ועל בסיס הבקשה והתגובות לה, ולאחר עיון בכלל המסמכים הרלוונטיים, נחה דעתי כי דין הבקשה להידחות.

ככלל, אין דרכה של ערכאת הערעור להתערב בהחלטה שעניינה גובה צו התשלומים שהושת על המערער, אלא במקרים נדירים (ראו דוד בר אופיר הוצאה לפועל – הליכים והלכות 316-317, 325-326 (מהדורה ששית, פרלשטיין – גינוסר בע"מ הוצאה לאור, 2008) והפסיקה הנזכרת שם).

מכל מקום אין לחייב זכות קנויה כי תקויים חקירת יכולת בעניינו בכל מועד שנראה ראוי בעיניו. מעיון בחומר שצורף עולה כי נקבעו למבקש מועדים חוזרים ונישנים לחקירת יכולת והוא השתמט מהם בכל דרך שמצא לנכון. גם משהתייצב לחקירה לא הביא עמו מסמכים התומכים בטענותיו, מה גם שתשובותיו היו מתחמקות והנסתר בהן היה רב על הגלוי. משכך ומשגם לאחר זמן, למרות דרישה, לא המציא המסמכים הנדרשים, נקבעו התשלומים שהושתו עליו על-פי שיקול דעתו של ראש ההוצאה לפועל והתרשמותו מהתשובות ומהחומר שהיה מונח בפניו.

גם לגופו של ענין נראה כי החיוב החודשי שהושת עליו הוא מידתי בהתייחס להכנסתו ולהכנסת בת זוגו, שעל פי טענת המשיב – שלא נסתרה – עומדת על כעשרת אלפים ₪ לחודש.

6. אשר על כן הבקשה נדחית.

המבקש ישלם הוצאות המשיב בסך 3,000 ₪ בצירוף מע"מ.

ניתנה היום, ז' בחשון תשס"ט (5 בנובמבר 2008), בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקי ההחלטה לב"כ הצדדים.

מותר לפרסום מיום 5.11.08.

חנה בן-עמי, שופטת

שרה