ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עטאונה זוהר נגד מדינת ישראל :

1

בתי המשפט

בית משפט מחוזי באר שבע

בש 022120/08

בפני:

שופט: ביתן אליהו

תאריך:

05/11/2008

בעניין:

זוהר עטאונה

העורר

נ ג ד

מדינת ישראל

המשיבה

נוכחים:

העורר ובא-כוחו עו"ד פלד שי

ב"כ המשיבה פקד קורולקר אמנון

פרוטוקול

ב"כ העורר:

מגיש תעודה רפואית.

העורר שוהה מהיום בבוקר, ביחד עם אחיו העצור, וביחד עם חשוד, החשוד באותה עבירה עם אחיו. כך שהטענה לענין שיבוש הליכים גם אותה צריך לקחת בחשבון. העורר התייצב במשטרה, ערב לפני מעצרו, ביוזמתו. אני מבהיר, לאחר שהעורר הגיש תלונה במשטרת בת ים על שכביכול רכבו נגנב, הוא התבקש על ידי תחנת באר-שבע להגיע לתחנה. הוא הגיע ב – 03.11.08 בשעות אחר הצהריים ואמרו לו להגיע למחרת היום והוא עשה כן. ומשהגיע, נעצר.

ב"כ המשיב:

המשיב מסר פרטים על 2 אנשים שהוא היה איתם ואנחנו רוצים לחקור אותם, מבלי שהוא יוכל לשבש אותם.

אני מבהיר, בדעתנו להגיע לבחורה, שלטענת העורר הסיעה אותו ברכבו וכן בדעתנו להגיע לאדם, נאדר שמו, שלטענת העורר הוא לן אצלו בתל-אביב בלילה בו נגנב הרכב.

הרכב הנידון נתפס באזור שבט אלסייד, בזמן שהעורר טוען, כי הוא נגנב ממנו באזור המרכז. מטרת החקירה לאשש את החשד שלנו כי אחיו של העורר, החשוד בעבירה של סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה, הוא שביקש ממנו למסור הודעה כוזבת במשטרה.

העורר היה צריך להיות ערב לאחיו העצור בחשד הנ"ל.

לעורר אין עבר פלילי.

ב"כ העורר:

החלופה שאנו מציעים, היא המצאותו של העורר במעצר בית מלא בבית אביו. אביו של העורר איננו עובד והוא מתגורר בחורה.

לאחר ששמעתי את הערות בית המשפט, אני מציע חלופה אחרת לפיה הימצא העורר בביתו של מר מוסא אלעטאונה ת"ז 053851572 משכ' 1 בית 42 חורה.

מר אלעטאונה לאחר שהוזהר כחוק:

אני מנהל בית הספר המקיף "אנור" בחורה.

אני משמש כמנהל במערכת החינוך מזה 28 שנה. בבית הספר הזה אני מנהל מזה כ – 6 שנים.

העורר הוא אחייני ואני מכיר אותו.

אני מודע לגודל אחריותי. אני אקח חופש מעבודתי ואביא את העורר לביתי ואשהה עימו בכל שעות היממה. אני מסכים לדאוג לכך שהעותר לא יתקשר לאיש ולא יקבל שיחות טלפון מאיש ולא יפגש עם איש, מלבד משפחתי הגרעינית.

אני מבין, שהפרת תנאי מצדו של העורר תגרור חילוט הערבות בה אחויב.

החלטה

בתאריך 03.11.08 התנהל מרדף אחר רכב, שהמשטרה חשדה כי הנוהג בו פרץ לרכב חונה. אותו נהג ביצע עבירות תנועה חמורות וסיכן את המשתמשים בדרך, תוך כדי בריחתו מהשוטרים.

בסופו של דבר הצליחו השוטרים לעצור אותו ותפסו את הרכב בו נהג.

הנהג הוא אחיו של העורר.

העורר התייצב ביום 03.11.08, בשעות הצהריים המאוחרות, בתחנת המשטרה בבת-ים והודיע, כי רכבו, מסוג טויוטה קורולה, נגנב. מסתבר, כי רכב זה הוא הרכב בו נהג אחיו של העורר, עת ברח מן השוטרים.

על פי טענת העורר, היה הרכב ברשותו עוד מיום 02.11.08 והוא החנה אותו בלילה שבין ה – 02.11.08 ל – 03.11.08 בבת-ים. משהתעורר בבוקר הבחין, כי הרכב לא נמצא במקום בו החנה אותו.

על רקע דברים אלה, נחשד העורר במסירת ידיעה כוזבת ובניסיון לשבש הליכי משפט, שכן המשטרה סבורה, כי טענת העורר לפיה רכבו נגנב, בשקר יסודה וכי הוא דיווח דיווח שקרי למשטרה כדי לסייע לאחיו.

המשטרה ביקשה מבית משפט השלום בבאר-שבע להאריך את מעצר העורר ב – 5 ימים. בבקשת המעצר נכתב כי העורר חשוד בקשירת קשר לביצוע פשע, מסירת ידיעה כוזבת, שיבוש הליכי חקירה והפרת הוראה חוקית. עוד נטען, כי המשטרה מבקשת לבצע פעולות חקירה מסוימות.

בית המשפט קבע, כי קיים חשד סביר שהמשיב ביצע עבירה של מסירת ידיעה כוזבת ולא מילא את תפקידו כערב – על פי החלטת בית המשפט המחוזי בתיק ב.ש. 21854/08 שוחרר אחיו של העורר בערבות העורר ואחר, ותנאי לשחרור היה חיובו של האח להימצא כל העת ביחד עם העורר והערב האחר.

בית המשפט קבע, כי עילת המעצר כלפי העורר הינה של שיבוש הליכי חקירה.

הוא הורה על מעצר העורר עד ליום 07.11.08, כדי לאפשר למשטרה לסיים את פעולות החקירה שהוא עלול לשבשן.

מכאן הערר שבפני.

עיינתי בחלק מתיק החקירה. התרשמותי הינה, כי אכן קיים למעלה מחשד סביר לכך שהעורר מסר הודעה כוזבת וניסה לשבש חקירה בטענו כי הרכב הנידון נגנב מבת-ים. אולם, נראה לי כי בכך מוצתה האפשרות של העורר לשבש את החקירה הנוגעת לחשדות המיוחסים לאחיו.

פעולות החקירה שבדעת המשטרה לבצע, אינן מחייבות מעצרו של העורר וספק בעיני אם הן ניתנות כלל לביצוע ושהן נחוצות.

עוד מסופקני אם ניתן לייחס לעורר עבירה של הפרת הוראה חוקית, שכן תנאי שחרור, מגדיר באיזה תנאי ישוחרר אדם. החיוב בו, איננו מופנה כהוראה כלפי הערב, אלא כתנאי שעם הפרתו ניתן לחלט ערבות של ערב מצד אחד ומצד שני, ניתן לקבוע, כי המשוחרר איננו עומד עוד בתנאים שנקבעו לו ולנקוט נגדו בצעדים שונים.

מכל מקום, אין בחשד הקשור לעבירה זו כדי להצדיק מעצרו של העורר.

אמנם, התנהגותו הלכאורית של העורר, שתרמה לכך שאחיו, שאך יום קודם לכן שוחרר בערובה, הפר באופן בוטה את התנאים שנקבעו לו וביצע לכאורה עבירה חמורה אחרת, נותנת בסיס למחשבה, כי אין לסמוך על התחייבותו של העורר, אולם, על רקע נסיבות הענין – החשדות, צרכי החקירה, ויכולת העורר להשפיע על התנהלותה ובהתחשב בעובדה כי העורר ללא כל עבר פלילי והוא סובל מבעיות נפשיות ובכללן חרדות ופאניקה, נראה לי, כי לא יהיה זה מידתי להורות על מעצרו ממש.

משהתרשמתי שהערב המוצע הינו אדם רציני ביותר, המודע לחיוב שהוא נוטל על עצמו, באתי לכלל מסקנה, כי ניתן לשחרר את העורר בערובה.

סוף דבר – אני מקבל את הערר ומשחרר את העורר בערובה בתנאים כדלקמן:

א. העורר ישהה בבית מר אלעטאונה מוסא בשכ' 1 בית מספר 42 חורה, מרגע שישוחרר מבית המשפט ועד ליום 09.11.08 בשעה 14:00, בכל שעות היממה ולא יצא ממנו.

ב. בכל עת יימצא הערב הנ"ל, בבית, ביחד עם העורר.

ג. העורר יחתום על ערבות בסך 10,000 ₪.

ד. הערב יחתום על ערבות בסך 10,000 ₪.

ה. העורר ימציא ערבון כספי בסך 5,000 ₪ ויפקידו בקופת בית המשפט.

ו. הערב מתחייב לדאוג לכך, שהעורר לא ישתמש כלל במכשיר טלפון, לא יוציא שיחות ולא יקבל שיחות ולא ייפגש עם איש מלבד הערב ובני משפחתו הגרינית.

ז. מספר הטלפון בבית הערב הינו – 6510659. הטלפון יהיה זמין בכל עת כדי שהמשטרה תוכל לבדוק הימצאותו של העורר בבית הערב.

ח. ניתן בזה צו עיכוב יציאה מן הארץ כנגד העורר.

ט. הערב ידאג להתייצבות העורר בפני המשטרה , מיד עם דרישת המשטרה.

י. כל המגבלות הנ"ל, מלבד חובתו של העורר להימנע ממגע עם כל מי שהוא הזכיר בחקירתו, ומלבד חובתו להתייצב במשטרה לפי קריאה, הינם עד ליום 09.11.08 בשעה 14:00, אלא אם כן יינתן צו אחר.

ניתנה היום ז' בחשון, תשס"ט (5 בנובמבר 2008) במעמד הצדדים