ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יפה תמר נגד מ"י א שרון דוח-א שרון-50200782006 :

2

בתי המשפט

בית משפט לתעבורה נתניה

בש 000793/08

בפני:

כב' השופטת רז רות

תאריך:

05/11/2008

בעניין:

יפה תמר

ע"י ב"כ עו"ד

קריספין

מבקשת

נ ג ד

מש א שרון

ע"י ב"כ עו"ד

אלפי

משיבה

החלטה

מונחת לפני בקשה לביטול פסילה מנהלית של רישיון נהיגה למשך 30 יום שהוטלה על המבקשת על ידי קצין משטרה בגין עבירת נהיגה במהירות מופרזת המיוחסת למבקשת.

למבקשת נרשם דו"ח תנועה לפיו נהגה רכב בתאריך 21/10/08 בשעה 03.15 בכביש בו מותרת נהיגה במהירות של 90 קמ"ש במהירות של 131 קמ"ש.

בתאריך 22/10/08 נפסלה המבקשת מהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 30 יום על ידי קצין משטרה מכח סמכותו לפי סעיף 47(ה)(3) לפקודת התעבורה, לאחר שנערך לה שימוע.

נימוקי הקצין הפוסל להוצאת הצו היו : " נהגת חדשה, עבירת מהירות קודמת "

בבש"פ 8450/02 זינגר יהודה נ' מדינת ישראל נקבע ע"י כבוד השופטת פרוקצ'ה :

" שיקול הדעת הניתן לאיש משטרה לענין זה בנוי משני רבדים : האחד-רובד ראייתי שעניינו בשאלה האם קיים חומר ראיות לכאורה המבסס את אשמת הנהג בעבירה המיוחסת לו. השני-עיקרו בשאלה האם קיימת מסוכנות לציבור מהמשך נהיגתו "

עוצמת הראיות הנדרשת בשלב זה אינה אלא קיום ראיות לכאורה.

לאחר עיון בחומר הראיות התרשמתי כי קיימות ראיות לכאורה לביצוע העבירה ע"י המבקשת. רכבה של המבקשת נמדד באמצעות מכשיר הממל"ז במרחק של 268.1 מ' כאשר ההפעלה בוצעה ע"י מפעיל מוסמך. המפעיל ביצע את הבדיקות הנדרשות בתחילת ובסוף משמרת ומכשיר הממל"ז נמצא תקין. המפעיל הקפיד על הפעלה נכונה בהתאם למפורט בדו"ח.

טווח המדידה לא עלה על 300 מטר ועל כן עומד בדרישות נוהל ההפעלה . אכן חלק מנסיבות המקרה צויינו ע"י רושם הדוח באמצעות מדבקה בכל הנוגע למיקום הניידת ולמיקום המפעיל בעת המדידה. כאשר מדובר בבדיקה של קיום ראיות לכאורה, הרי אני מוצאת כי ראיות לכאורה קיימות כאן ורישום חלק מהנסיבות באמצעות מדבקה אינו פוגם בקיומן של ראיות לכאורה.

יתרה מכך, יש לראות בתגובת המבקשת לרושם הדו"ח ראשית הודאה.

לענין מסוכנותה של המבקשת, מסוכנותו של נהג נמדדת באמצעות שני מקורות .

וכך קבע כבוד השופט מלץ בבש"פ 513/88 מדינת ישראל נ' רז גוליו :

" השאלה המרכזית במקרים כגון אלה היא, האם נהיגתו של הנהג המעורב מסכנת את בטחון הציבור בדרכים. על אלה ניתן ללמוד משני מקורות: התנהגותו של הנהג בתאונה הנדונה, והתנהגותו בדרכים בדרך כלל, כפי שהיא באה לידי ביטוי בהרשעותיו הקודמות"

המבקשת הינה נהגת חדשה, אוחזת רשיון נהיגה כ- 11 חודשים. המהירות המיוחסת לנאשמת הינה מהירות גבוהה העולה ב- 41 קמ"ש מן המהירות המותרת במקום. יחד עם זאת, מדובר במהירות העולה בקמ"ש 1 מעל מהירות של ברירת משפט.

לחובת המבקשת לא רשומות הרשעות קודמות , אם כי מתגובתה לרושם הדוח ניתן ללמוד על כך שנרשם לחובתה דוח מהירות נוסף.

המבקשת הינה חיילת משוחררת הזקוקה לרכבה על מנת להגיע לעבודה.

נוכח כל האמור לעיל, לאחר ששקלתי את כל השיקולים, את ותק הנהיגה הקצר של המבקשת,ואת גובה המהירות,אני סבורה כי יש מקום לקצר במעט את תקופת הפסילה המנהלית ואני מעמידה את תקופת הפסילה המנהלית על 21 ימים.

המזכירות תעביר את ההחלטה באמצעות הפקס לב"כ המבקשת

ניתנה היום ז' בחשון, תשס"ט (5 בנובמבר 2008) בהעדר הצדדים

רז רות, שופטת

000793/08בש 032 מזל קורן