ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פוקסמן אלישע נגד מגדל חברה לביטוח :

1

בתי-המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

בש"א 179153/07

בפני:

כבוד השופטת סיגל רסלרֿֿזכאי

תאריך:

05/11/2008

בעניין:

פוקסמן אלישע

המבקש

נ ג ד

מגדל חברה לביטוח בע"מ

המשיבה

החלטה

מינוי מומחה מטעם ביהמ"ש

1. בהתאם להודעת הצדדים, אני ממנה את מר חגג-רוקח טל, רח' מור 29 כפר סבא (טל' 7656217-09, פקס- 9342692-09), כמומחה מטעם בית המשפט, לצורך מתן חוות-דעת בשאלה האם, החתימה הנחזית להיות חתימתו של המבקש כערב לעושה השטר בשטר החוב, נשוא ההתנגדות הינה חתימתו של המבקש או האם לאו.

2. בשכר המומחה ישאו, בשלב זה, הצדדים בחלקים שווים.

3. ב"כ התובע ימציא למומחה עד יום 4 דצמבר 2008 את השטר המקורי, מושא התובענה. העתק מכתב הלוואי יומצא לצד שכנגד ולבית המשפט.

4. המומחה יואיל להודיע לבית המשפט עד יום 4 ינואר 2009 אם המינוי מקובל עליו; מהו שכרו; אילו הבהרות והשלמות נדרשות, לרבות חתימות מקוריות ואקראיות מן התקופה הרלבנטית לחתימה שבמחלוקת; ומהו משך הזמן הנדרש להשלמת חוות הדעת ממועד קבלת הנדרש.

5. לאחר קבלת ההודעה אחליט בדבר המשך ההליך.


נקבעת תזכורת פנימית ליום 05 ינואר 2009.

ניתן בלשכתי בהעדר הצדדים, המזכירות תשלח עותקים של החלטתי זו לצדדים, וכן למומחה מטעם ביהמ"ש לפי המען המצוין למעלה.

סיגל רסלרֿֿזכאי, שופטת