ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין "החברה למשק וכל נגד רון קלנר בע :

1

בתי-המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 065735/06

בפני:

כבוד השופטת סיגל רסלרֿֿזכאי

תאריך:

05/11/2008

בעניין:

החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ

ע"י ב"כ

עו"ד מאיר נתן

התובע/ת

נ ג ד

רון קלנר בע"מ

ע"י ב"כ

עו"ד גולדנברג עידן

הנתבע/ת

החלטה

מינוי מומחה מטעם ביהמ"ש

בהתאם להודעת מר עציוני דני, ראש המטה של מכון התקנים, מיום 27 אוקטובר 2008, אני ממנה את מר כהנא טל, מהנדס ממכון התקנים הישראלי-בתחום מתקני משחקים לילדים, כתובת : מכון התקנים הישראלי- חיים לבנון 42 ת"א 69977, טל' 6465100-03 , כמומחה מטעם בית המשפט, לצורך מתן חוות-דעת בשאלה האם, מתקני הילדים נשוא הליך זה תואמים לתקן של מכון התקנים, וזאת תוך התאמה לתקן של כל המתקנים המפורטים בהזמנה, נספח ה' לתיק המוצגים של התובעת. כן יתבקש המומחה להתייחס בחו"ד לשאלה לאילו פריטים בהזמנה נדרש תקן ולאילו לא נדרש. חוה"ד תהא מכרעת.

1. בשכר המומחה ישאו, בשלב זה, הצדדים בחלקים שווים.

2. ב"כ התובעת תמציא למומחה עד יום 4 דצמבר 2008 המסמכים הרלוונטים, לצורך הבדיקה. העתק מכתב הלוואי יומצא לצד שכנגד ולבית המשפט.

3. המומחה יואיל להודיע לבית המשפט עד יום 4 ינואר 2009 אם המינוי מקובל עליו; מהו שכרו; אילו הבהרות והשלמות נדרשות, ומהו משך הזמן הנדרש להשלמת חוות הדעת ממועד קבלת הנדרש.

4. לאחר קבלת ההודעה אחליט בדבר המשך ההליך.

5. המזכירות תשלח עותקים של החלטתי זו לצדדים, וכן למומחה לפי המען המצוין למעלה.

6. נקבעת תזכורת פנימית ליום 06 ינואר 2009.

ניתן בלשכתי בהעדר הצדדים, המזכירות תשלח החלטתי בדואר לצדדים ולמומחה על פי כתובתו המצוינת לעיל.

סיגל רסלרֿֿזכאי, שופטת