ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שלמה נגד שומרה-מח' תביעות גוף :

2

בתי המשפט

בבית משפט השלום בתל-אביב-יפו

לפני כבוד השופט שלמה פרידלנדר

א 060836/07

תאריך:

05/11/2008

בעניין:

שלמה ראובן

ע"י ב"כ

עו"ד שרים דוד-ניצן

התובע

נ ג ד

שומרה חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ

עו"ד כהן חזי

הנתבעת

החלטה

1. אני ממנה את ד"ר סוזנה הורוביץ, מרח' ויצמן 14, מרכז ויצמן קומה 14, תל-אביב (טל' 5302420-03; 5465474-03), כמומחית מטעם בית המשפט בתחום האורתופדיה.

2. על המינוי יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז-1986.

3. המומחית תעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לה על-ידי ב"כ הצדדים, תבדוק את התובע/ת ותקבע ממצאים לגבי מצבו/ה הרפואי בעקבות התאונה, תוך התייחסות לשאלות שלהלן:

א. האם לוקה התובע/ת כיום בנכות צמיתה? אם כן, מהו שיעורה?

ב. האם יש לתובע/ת עבר רפואי ראוי לציון בענייננו? אם כן, נא לפרט ולהעריך את משמעותו התפקודית.

ג. האם יש מקום לייחס חלק משיעור נכותו למצבו לפני התאונה? אם כן, נא להעריך איזה חלק נובע מהתאונה.

ד. האם סובל/ת התובע/ת, או סבל/ה בתקופות שלאחר התאונה, מנכות זמנית? אם כן, נא לפרט את התקופות השונות ושיעורי הנכות המתאימים להן.

ה. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה בעתיד? אם כן, מהו השינוי הצפוי בשיעור הנכות?

ו. מהן המגבלות התפקודיות של התובע/ת, אם בכלל, לרבות בשים לב לעבודתו/ה ולמקצועו/ה?

ז. האם צפוי/ה התובע/ת להיזקק לטיפולים רפואיים בעתיד? אם כן, נא לפרט ולהעריך את עלויותיהם.

4. ב"כ הצדדים ימציאו למומחית את כל המסמכים הרפואיים הרלבנטיים תוך 60 יום.

5. המומחית תשהה את בדיקת התובע עד לקבלת המסמכים כאמור.

6. בשכר טרחת המומחית, בסך 4,000 ₪ בצירוף מע"מ, תישא בשלב זה הנתבעת.

7. המומחית מתבקשת להמציא את חוות-דעתה תוך 90 יום, לאחר ששולם שכר טרחתה.

8. המזכירות תמציא ההחלטה למומחית ולב"כ הצדדים.

ניתנה היום, ז' בחשון, תשס"ט (5 בנובמבר 2008), בלשכתי.

שלמה פרידלנדר, שופט