ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין טורי יוסף נגד כלל חברה לביטוח בע"מ :

2

בתי המשפט

בבית משפט השלום בתל-אביב-יפו

לפני כבוד השופט שלמה פרידלנדר

א 032531/07

תאריך:

05/11/2008

בעניין:

טורי יוסף

ע"י ב"כ

עו"ד עמית ביר

התובע

נ ג ד

כלל חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ

עו"ד לימור ימר

הנתבעת

החלטה

1. אני ממנה את ד"ר בתר הדר, מרח' קהילת ונציה 6א, תל-אביב (טל' 64755119-03), כמומחה מטעם בית המשפט בתחום השיניים, הפה והלסת.

2. המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו על-ידי ב"כ הצדדים, יבדוק את התובע/ת ויקבע ממצאים לגבי מצבו/ה הרפואי בעקבות התאונה, תוך התייחסות לשאלות שלהלן:

א. האם לוקה התובע/ת כיום בנכות צמיתה? אם כן, מהו שיעורה?

ב. האם יש לתובע/ת עבר רפואי ראוי לציון בענייננו? אם כן, נא לפרט ולהעריך את משמעותו התפקודית.

ג. האם יש מקום לייחס חלק משיעור נכותו למצבו לפני התאונה? אם כן, נא להעריך איזה חלק נובע מהתאונה.

ד. האם סובל/ת התובע/ת, או סבל/ה בתקופות שלאחר התאונה, מנכות זמנית? אם כן, נא לפרט את התקופות השונות ושיעורי הנכות המתאימים להן.

ה. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה בעתיד? אם כן, מהו השינוי הצפוי בשיעור הנכות?

ו. מהן המגבלות התפקודיות של התובע/ת, אם בכלל, לרבות בשים לב לעבודתו/ה ולמקצועו/ה?

ז. האם צפוי/ה התובע/ת להיזקק לטיפולים רפואיים בעתיד? אם כן, נא לפרט ולהעריך את עלויותיהם.

ח. נא התייחסותך לחוות הדעת האחרות בענייננו, בתחום מומחיותך.

3. ב"כ הצדדים ימציאו למומחה את כל המסמכים הרפואיים הרלבנטיים תוך 30 יום.

4. בשכר טרחת המומחה, בסך 4,000 ₪ בצירוף מע"מ, ישאו בשלב זה הצדדים ביחס הבא: בשליש ישא התובע, ובשני-שליש תישא הנתבעת.

5. המומחה מתבקש להמציא את חוות-דעתו תוך 60 יום, לאחר ששולם שכר טרחתו.

6. המזכירות תמציא ההחלטה למומחה ולב"כ הצדדים.

ניתנה היום, ז' בחשון, תשס"ט (5 בנובמבר 2008), בלשכתי.

שלמה פרידלנדר, שופט