ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מישל פינגר נגד ישיבת נחלת משה :

בפני כבוד השופטת רנר שירלי

תובעים
(נתבעים שכנגד)

  1. מישל פינגר
  2. מוריס פינגר

נגד

נתבעת
(תובעת שכנגד)

ישיבת נחלת משה

בית משפט השלום בירושלים

החלטה

1. העדויות הראשיות של הצדדים ועדיהם בתיק זה, לרבות חוות דעת מומחים, אם יש כאלה, יוגשו בתצהירים. כל האמור בהחלטה זו ביחס לתצהירים ולמצהירים יחול גם על חוות דעת המומחים ועל המומחים.

2. לתצהירים יצורפו העתקים צילומיים של כל מסמך שכל צד מבקש להגיש אשר יסומנו בראשי תיבות של שם המצהיר ובמספרים עוקבים.

3. הדברים שיובאו בתצהירים והמסמכים שיצורפו אליהם כאמור, יחשבו כקבילים על תנאי, דהיינו, אם לא תהיה התנגדות של הצד שכנגד. אם תהיה התנגדות, יחליט בית המשפט לאחר שמיעת ב"כ הצדדים.

4. אם לא יעלה בידו של מי מהצדדים להגיש תצהיר מטעם אחד מעדיו, יכלול בתצהירו פרטים בדבר שם העד, נושא עדותו והסיבה לכך שלא ניתן היה להגישה בתצהיר, כולל פרוט הנסיונות והפעולות שנעשו בקשר לכך.

5. כל אחד מהמצהירים יתייצב לחקירה נגדית על תצהירו במועד שיקבע להוכחות, אלא אם כן הצד שכנגד יוותר על חקירתו.

6. תצהירי העדות מטעם התובעים יוגשו בתוך 45 יום מהמצאת החלטה זו.
תצהירי העדות מטעם הנתבעת והתובעת שכנגד יוגשו בתוך 45 יום מיום שיומצאו לה תצהירי העדות מטעם התובעים.
תצהירי העדות מטעם הנתבעים שכנגד יוגשו בתוך 45 יום מיום שיומצאו להם תצהירי העדות מטעם התובעת שכנגד.
כל צד ימציא למשנהו עותק מתוך התצהיר שהוגש על ידו, ויציין את עובדת ההמצאה על העותק שיוגש לתיק בית המשפט.

7. התיק יובא לעיוני ביום 10.10.12.

ניתנה היום, ה' אייר תשע"ב, 27 אפריל 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מישל פינגר
נתבע: ישיבת נחלת משה
שופט :
עורכי דין: