ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין טובלי נגד מנורה חברה לביטוח :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 019744/08

בפני:

כב' השופט אבי פורג

תאריך:

05/11/2008

בעניין:

טובלי מטי

ע"י ב"כ עו"ד

שי מזרחי

תובעת

נ ג ד

1 . מנורה חברה לביטוח בע"מ-ת"א

2 . לוין שני

3 . כלל חברה לביטוח בע"מ-ת"א

הנתבעת 1 ע"י

הנתבעים 2 ו-3

ב"כ עו"ד ברוש

ע"י ב"כ עו"ד שמעון כץ

נתבעות

החלטה

1. בהמשך להחלטתי מיום 5.11.08 אני ממנה בזאת את ד"ר מזור יעקב, כמומחה רפואי מטעם בית משפט, בתחום האורטופדיה, מרח' אברהם קרן 45 כפר סבא טלפון: 7678367-09.

2. בשלב זה, בשכר טרחת המומחה הרפואי ישאו הנתבעות 1 ו-3 בחלקים שווים. אני קוצב את שכר טרחת המומחה בסך של 4,000 ₪ בתוספת מע"מ.

3. המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובעת ויקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי בעקבות התאונה מיום 5.12.06, ובמיוחד יקבע:

א. האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות? מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובעת ולאילו תקופות?

ב. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד?

ג. מהן המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לגילה, מקצועה ותפקידה?

ד. האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום?

ה. המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובעת נכון להיום, וכן יתייחס לבעיותיה הרפואיות של התובעת עובר לתאונה, אם היו לה כאלה.

ו. המומחה יחווה דעתו לגבי הצורך במינוי נוירולוג.

4. על מינוי המומחה כאמור בצו זה יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ו- 1986.

5. ב"כ הצדדים ישלחו למומחה שאלות הבהרה, אם רצונם בכך, תוך 30 יום מיום קבלת חוות הדעת והמומחה ישיב עליהן תוך 30 יום מיום קבלתן. ימי הפגרה יבואו במניין הימים.

6. ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובעת בתוך 30 ימים מהיום. על המומחה לציין בחוות דעתו מה היו המסמכים הרפואיים אשר היו בפניו טרם מתן חוות דעתו.

7. המומחה מתבקש ליתן חוו"ד תוך 30 לאחר שיומצאו לו המסמכים הרפואיים ובדיקת התובעת ורק לאחר ששכר טרחתו ישולם כאמור.

8. ב"כ התובעת יגיש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לב"כ הנתבעות תחשיב נזק בצירוף כל המסמכים עליהם מבקשים הצדדים להסתמך לרבות חוות דעת אקטוארית עד 30 יום לפני מועד ישיבת קדם המשפט, וב"כ הנתבעות יגישו תחשיבי נזק כאמור עד 15 ימים לפני המועד הנ"ל.

9. כל בקשה בעניינים המנויים בתקנה 143 לתקנות תוגש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לצד שכנגד עד 30 יום לפני ישיבת קדם המשפט והתשובה לבקשה תוגש כאמור עד 10 ימים לפני המועד הנ"ל.

10. בישיבה הבאה יבקש ביהמ"ש לשמוע עמדת הצדדים באשר להצעת ביהמ"ש ליתן פסק דין לפי סעיף 4 (ג) לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה - 1975.

11. קובע לקד"מ ליום 23.4.08 בשעה 09:00.

12. המזכירות תמציא העתק החלטתי למומחה ולב"כ הצדדים.

ניתנה היום, ז' בחשון, תשס"ט (5 בנובמבר 2008), בהעדר.

אבי פורג, שופט

1

בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 019744/08

בפני:

כב' השופט אבי פורג

תאריך:

05/11/2008

בעניין:

טובלי מטי

ע"י ב"כ עו"ד

שי מזרחי

תובעת

נ ג ד

1 . מנורה חברה לביטוח בע"מ-ת"א

2 . לוין שני

3 . כלל חברה לביטוח בע"מ-ת"א

הנתבעת 1 ע"י

הנתבעים 2 ו-3

ב"כ עו"ד ברוש

ע"י ב"כ עו"ד שמעון כץ

נתבעות

החלטה

1. בהמשך להחלטתי מיום 5.11.08 אני ממנה בזאת את ד"ר מזור יעקב, כמומחה רפואי מטעם בית משפט, בתחום האורטופדיה, מרח' אברהם קרן 45 כפר סבא טלפון: 7678367-09.

2. בשלב זה, בשכר טרחת המומחה הרפואי ישאו הנתבעות 1 ו-3 בחלקים שווים. אני קוצב את שכר טרחת המומחה בסך של 4,000 ₪ בתוספת מע"מ.

3. המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובעת ויקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי בעקבות התאונה מיום 5.12.06, ובמיוחד יקבע:

א. האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות? מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובעת ולאילו תקופות?

ב. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד?

ג. מהן המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לגילה, מקצועה ותפקידה?

ד. האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום?

ה. המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובעת נכון להיום, וכן יתייחס לבעיותיה הרפואיות של התובעת עובר לתאונה, אם היו לה כאלה.

ו. המומחה יחווה דעתו לגבי הצורך במינוי נוירולוג.

4. על מינוי המומחה כאמור בצו זה יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ו- 1986.

5. ב"כ הצדדים ישלחו למומחה שאלות הבהרה, אם רצונם בכך, תוך 30 יום מיום קבלת חוות הדעת והמומחה ישיב עליהן תוך 30 יום מיום קבלתן. ימי הפגרה יבואו במניין הימים.

6. ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובעת בתוך 30 ימים מהיום. על המומחה לציין בחוות דעתו מה היו המסמכים הרפואיים אשר היו בפניו טרם מתן חוות דעתו.

7. המומחה מתבקש ליתן חוו"ד תוך 30 לאחר שיומצאו לו המסמכים הרפואיים ובדיקת התובעת ורק לאחר ששכר טרחתו ישולם כאמור.

8. ב"כ התובעת יגיש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לב"כ הנתבעות תחשיב נזק בצירוף כל המסמכים עליהם מבקשים הצדדים להסתמך לרבות חוות דעת אקטוארית עד 30 יום לפני מועד ישיבת קדם המשפט, וב"כ הנתבעות יגישו תחשיבי נזק כאמור עד 15 ימים לפני המועד הנ"ל.

9. כל בקשה בעניינים המנויים בתקנה 143 לתקנות תוגש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לצד שכנגד עד 30 יום לפני ישיבת קדם המשפט והתשובה לבקשה תוגש כאמור עד 10 ימים לפני המועד הנ"ל.

10. בישיבה הבאה יבקש ביהמ"ש לשמוע עמדת הצדדים באשר להצעת ביהמ"ש ליתן פסק דין לפי סעיף 4 (ג) לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה - 1975.

11. קובע לקד"מ ליום 23.4.08 בשעה 09:00.

12. המזכירות תמציא העתק החלטתי למומחה ולב"כ הצדדים.

ניתנה היום, ז' בחשון, תשס"ט (5 בנובמבר 2008), בהעדר.

אבי פורג, שופט