ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גביזון נגד נקש :

1

בתי-המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

הפ 200646/08

לפני:

כבוד השופט עודד מאור

תאריך:

05/11/2008

בעניין:

גביזון עמוס

ע"י ב"כ עו"ד

עו"ד סומך אליהו

מבקש

נ ג ד

1 . נקש אילן ו-23 אחרים

משיבים

החלטה

תיקון טעות סופר בפסק הדין

אתמול, יום 4.11.08, ניתן פסק דין בתובענה שבכותרת.

דא עקא, ולאחר שפסק הדין נחתם, מצאתי כי נפלה טעות סופר בפסק הדין.

לפיכך – ולאור סמכותי בהתאם להוראות סעיף 81 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984 אני מתקנה כדלהלן:

בסעיף 2 (הראשון) לפסק הדין נכתב כך:

"טענתו היא כי רכש את מיטלטלין מאת החייבים ביום 30.7.07".

עקב פליטת קולמוס נכתב יום זה, ולא יום 30.7.08.

לפיכך אני מורה על תיקון הסעיף כדלהלן:

"טענתו היא כי רכש את המיטלטלין מאת החייבים ביום 30.7.08"

להלן אפרט את נימוקי לתיקון כאמור:

1. פסק הדין הינו בקשר לתביעת המבקש להצהיר כי המיטלטלין שבבית המשיבים 1,2 הינם בבעלותו. המבקש טען כי רכש את המיטלטלין ביום 30.7.08 ובתמיכה לטענה אף זו צירף את ההסכם מיום 30.7.08 (להלן: "ההסכם").

2. סעיף 2 הנ"ל בפסק הדין מפרט בקצירת האומר את טענת המבקש, וזאת בפתחו של פסק הדין.

3. עקב טעות קולמוס, הוקלדה הספרה 7 תחת הספרה 8.

4. המבקש מצהיר לגבי האירועים מיום 30.7.08 ועל ההסכם שנחתם בו ביום.

5. פסק הדין מתייחס להסכם הנ"ל בשנת 2008. בתיק זה ממילא לא נטען ולא הובאה כל טענה לגבי הסכמה או הסכם משנת 2007, ואין המדובר אלא בפליטת קולמוס וטעות הקלדה בלבד, שהיה מקום לתקנה.

ניתן והודע היום, ז' חשון תשס"ט (5.11.08), בלשכתי, בהעדר הצדדים.

המזכירות תעביר העתק החלטה זו לצדדים.

עודד מאור, שופט

1

בתי-המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

הפ 200646/08

לפני:

כבוד השופט עודד מאור

תאריך:

05/11/2008

בעניין:

גביזון עמוס

ע"י ב"כ עו"ד

עו"ד סומך אליהו

מבקש

נ ג ד

1 . נקש אילן ו-23 אחרים

משיבים

החלטה

תיקון טעות סופר בפסק הדין

אתמול, יום 4.11.08, ניתן פסק דין בתובענה שבכותרת.

דא עקא, ולאחר שפסק הדין נחתם, מצאתי כי נפלה טעות סופר בפסק הדין.

לפיכך – ולאור סמכותי בהתאם להוראות סעיף 81 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984 אני מתקנה כדלהלן:

בסעיף 2 (הראשון) לפסק הדין נכתב כך:

"טענתו היא כי רכש את מיטלטלין מאת החייבים ביום 30.7.07".

עקב פליטת קולמוס נכתב יום זה, ולא יום 30.7.08.

לפיכך אני מורה על תיקון הסעיף כדלהלן:

"טענתו היא כי רכש את המיטלטלין מאת החייבים ביום 30.7.08"

להלן אפרט את נימוקי לתיקון כאמור:

1. פסק הדין הינו בקשר לתביעת המבקש להצהיר כי המיטלטלין שבבית המשיבים 1,2 הינם בבעלותו. המבקש טען כי רכש את המיטלטלין ביום 30.7.08 ובתמיכה לטענה אף זו צירף את ההסכם מיום 30.7.08 (להלן: "ההסכם").

2. סעיף 2 הנ"ל בפסק הדין מפרט בקצירת האומר את טענת המבקש, וזאת בפתחו של פסק הדין.

3. עקב טעות קולמוס, הוקלדה הספרה 7 תחת הספרה 8.

4. המבקש מצהיר לגבי האירועים מיום 30.7.08 ועל ההסכם שנחתם בו ביום.

5. פסק הדין מתייחס להסכם הנ"ל בשנת 2008. בתיק זה ממילא לא נטען ולא הובאה כל טענה לגבי הסכמה או הסכם משנת 2007, ואין המדובר אלא בפליטת קולמוס וטעות הקלדה בלבד, שהיה מקום לתקנה.

ניתן והודע היום, ז' חשון תשס"ט (5.11.08), בלשכתי, בהעדר הצדדים.

המזכירות תעביר העתק החלטה זו לצדדים.

עודד מאור, שופט