ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סגל איטה ז"ל נגד בנק פהועלים :

1

בתי-המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

בשא172534/08

(בתיק א 29134/08)

לפני:

כבוד השופט עודד מאור

תאריך:

05/11/2008

בעניין:

1. עזבון המנוחה סגל איטה ז"ל

2. סגל חיים

ע"י ב"כ עו"ד

קובי הרבט

המבקשים

נ ג ד

בנק הפועלים בע"מ (סניף רמת-גן)

ע"י ב"כ עו"ד

שרון קרן

המשיב

החלטה

בקשה לסילוק התביעה על הסף

1. המבקש 2 (להלן: "המבקש") הגיש בקשה לסילוק התביעה שהגיש המשיב כנגדו המשיב על הסף, ולמעשה עתר כי התביעה כנגדו תדחה.

2. טענות המבקש הן, בקליפת אגוז, כי המדובר בתביעה מיותרת, שהוגשה בחוסר תום לב, בהעדר כל הצדקה להגשתה ואף בהעדר עילה וחוסר יריבות. לטענתו התביעה אינה אלא נסיון חסר תום לב של המשיב לגלגל עליו נזקים לכאורה שנגרמו לו (למשיב), בגין התרשלותו שלו עצמו, תוך הסתרת העובדות האמיתיות והרלוונטיות לבירור המחלקות בין הצדדים, תוך הצגת מצג שווא.

3. עוד נטען כי הגשת התביעה היא נסיון להפעיל עליו לחץ פסול ובלתי הוגן, תוך שימוש לרעה בהליכי משפט, על מנת לגרום לו לשלם חוב שאינו חייב כלל למשיב.

4. המדובר בתביעה כספית שהגיש המשיב כנגד המבקשים בגין יתרת חוב בחשבון המנוחה איטה סגל ז"ל (להלן: "המנוחה"); המשיב הוא בנה של המנוחה ויורשה היחיד.

5. במסגרת במסגרת בקשה זו, שלא הוגשה בבמסגרת נפרדת אלא במשולב לבקשת המבקש למתן רשות להתגונן, העלה המבקש טענות רבות כנגד המשיב, לרבות בעניין התנהלות המשיב שהיתה לטענתו, חסרת תום לב, וכי המשיב התרשל ופעל ברשלנות וכתוצאה מכך אף נגרמו למבקש נזקים.

6. עוד טען שאין לחייבו לשלם את חוב העזבון לאחר שחולק, ובהתאם להוראות חוק הירושה – התשכ"ה – 1965 אחריותו תקום אם יוכח כי ידע על חובות העזבון בטרם חולק. לטענתו, לא ידע על החוב ולא יכול היה לדעת מאחר והמשיב אף לא פנה אליו ולא הודיע – במשך תקופה של כשלוש שנים – לגבי החוב, מה גם שלטענתו ידע כל כך שהחשבון אף נמצא ביתרת זכות.

7. המבקש מציין בתצהירו שלו המשיב היה פועל כנדרש וכמצופה מתאגיד בנקאי היתה עומדת יתרת החשבון בחובה של 5,359 ₪ בלבד, הוא הסכום המירבי אותו היה עליו לשלם בעת הרלוונטית.

8. המבקש ער להלכה כי הלכה פסוקה היא, כי בית המשפט ישתמש בסמכותו למחוק תביעה על הסף רק במקרים בהם יהיה ברור, כי בשום פנים ואופן אין התובע יכול לקבל, על יסוד הטענות המבססות את תביעתו, את הסעד המבוקש, אולם על אף זאת ציין כי זה המקרה שיש לדחות התביעה על הסף.

9. בבוא בית המשפט לשקול אפשרות זו לנהוג בזהירות רבה וישתמש בסמכותו רק במקרים קיצוניים ויוצאי דופן (ראה: ע"א 35/83 חסין נ' פלדמן פ"ד לז(4) 721; רע"א 359/06 עו"ד ד' חורי מועין נ' עו"ד סלמאן פרג' (לא פורסם); רע"א 751/05 החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ נ' "צים" חברת השיט הישראלית בע"מ, (לא פורסם); ע"א 2452/01 דרור אורן, עו"ד נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ (לא פורסם);

על בית המשפט הדן בבקשות לסילוק על הסף לפלס דרכו בין אינטרסים נוגדים - נוגדים לא רק בין בעלי הדין אלא גם מבחינת המדיניות השיפוטית. מחד גיסא, עשיית צדק מחייבת פתיחתם של שערי משפט; מאידך גיסא, צדק הוא גם מניעתם של הליכי סרק, הטרדת בעלי הדין שכנגד והעמסת יומנו של בית המשפט. מכאן הזהירות הנדרשת.

חובת הזהירות מקבלת משנה תוקף, מקל וחומר, כאשר מדובר בדחיה על הסף, היוצרת מטבעה ככלל מעשה בית דין (ראו אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה 9, 175-174).

10. לאחר שעיינתי בבקשה ובתצהיר על נספחיהן וכן בתגובת המשיב, אני סבור שיכול ויש בטענות המועלות בבקשה כדי ליתן למבקש רשות להתגונן כנגד התביעה, אולם גם לשיטת המבקש בסופו של דבר יש לברר את טענותיו, ולהכריע בהן, אולם אין בהן כדי לקבל את הבקשה. בשלב זה המדובר בטענות המבקש כנגד התביעה, שטעונות אף הכרעה עובדתית. הטענות המובאות על ידי המבקש אין בהן כדי לקבוע כי בשום פנים ואופן אין המשיב יכול לקבל, על יסוד הטענות המבססות את תביעתו, את הסעד המבוקש.

11. לאור כל האמור אני דוחה את הבקשה.

12. על מנת שלא לחסום את אפשרות ההדברות בין הצדדים ומיצוי הליכי פשרה, ככל ואלה קיימים, סבורני שלא יהיה זה נכון לפסוק, בעת הזו, הוצאות כנגד המבקש, ואני משאיר עניין זה לסיום ההליך.

ניתנה הודעה היום, ז' חשון תשס"ט (5.11.08), בלשכתי, בהעדר הצדדים.

המזכירות תעביר העתק ההחלטה לצדדים.

עודד מאור, שופט