ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ממני אליהו נגד מנורה חברה לביטו :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 040090/07

בפני:

כב' השופטת בלהה טולקובסקי

תאריך:

05/11/2008

בעניין:

ממני אליהו

התובע

נ ג ד

1 . מנורה חברה לביטוח בע"מ

2 . כלל חברה לביטוח בע"מ

3 . מגדל חברה לבטוח בע"מ

הנתבעות

החלטה

בהמשך להחלטה קודמת, אני ממנה בזאת את ד"ר אמנון ישראלי, כמומחה רפואי בתיק זה.

המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובע ויקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי בעקבות התאונה מימים 19.6.04 ו- 27.11.04 ובמיוחד יקבע:

א. האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות?

מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובע ולאילו תקופות?

ב. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד?

ג. מה הן המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל.

ד. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים.

ה. המומחה יתיחס, בין היתר, לקשר שבין התאונות לבין מצב התובע נכון להיום.

ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובע בתוך 30 ימים מהיום ולרבות חוות דעת רפואיות מטעם הצדדים.

העתק כל פניה אל המומחה יועבר במישרין לצד שכנגד.

בשכר טרחת המומחה, בסך של 4,000 ₪ בצרוף מע"מ, ישאו הצדדים, בשלב זה, בחלקים שווים וכל טענה, בעניין זה, שמורה להם להמשך ההליכים.

המומחה מתבקש ליתן חוו"ד תוך 60 יום ורק לאחר ששכר טרחתו ישולם כאמור.

ב"כ התובע ימציא העתק החלטתי למומחה.

נקבע לקדם משפט ליום 24.3.09, שעה: 08:30.

המזכירות תעביר החלטה זו לב"כ הצדדים.

ניתנה היום 05 בנובמבר, 2008 (ז' בחשון תשס"ט) בהעדר הצדדים.

בלהה טולקובסקי, שופטת

קלדנית: כהן מיטל.