ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שוקרון נגד נתיבי נדלן בע"מ :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 059245/06

לפני:

כב' השופטת תמר אברהמי

תאריך:

5.11.2008

בעניין:

1 . שוקרון יוסי

2 . שוקרון רינה

תובעים

נ ג ד

1 . נתיבי נדלן בע"מ

2 . קבוצת יהונתן וצח מידן בע"מ

נתבעות

החלטה

נוכח הודעת התובעים בדבר כשלון המו"מ, הריני להורות כדלקמן:

ראיות התובעים יוגשו עד ליום 21.12.08. ראיות הנתבעות יוגשו עד ליום 4.2.09.

כל מסמך עליו מסתמך עד יצורף לתצהירו/חוות דעתו ויסומן בנפרד בברור ובאופן נוח לעיון.

לראיות שיוגשו יצורף דף פתיח, עליו תצויין בברור רשימת העדים של אותו צד (לרבות מומחים).

לא ישמע עד שעדותו לא הוגשה בתצהיר/חוו"ד כאמור, ולא תותר הגשת מוצג שלא נכלל במסמכים שצורפו, אלא אם תוגש ותאושר מבעוד מועד בקשה ערוכה כדין. בקשה כאמור תוגש בכתב לא יאוחר מהמועד להגשת הראיות, ובענין עד - תפרט מדוע נבצר לקבל מהעד תצהיר, את תמצית העדות הצפויה, מדוע העדות רלוונטית ודרושה, ויצורפו אליה המסמכים שיש כוונה להגישם באמצעות העד. לבקשה תצורף עמדת הצד שכנגד.

צד המבקש להעלות התנגדות להגשת מוצג ללא חקירת עורכו או מכל סיבה אחרת, יעשה כן בכתב תוך 14 יום מהיום שהחומר הומצא לו, שאם לא כן יראוהו כמסכים להגשת המסמך (גם אם אינו מסכים לתוכנו); העתק ההתנגדות יועבר ישירות לצד שכנגד, אשר יוכל להגיב עליה תוך 7 ימים. לא תישמע התנגדות בדרך אחרת, לרבות ובפרט במהלך ישיבת ההוכחות עצמה.

למותר לציין, כי כל מסמך שיוגש לבית המשפט, יומצא במקביל לצד שכנגד (כך שיגיע לידיו, במלואו, במועד בו הוגש לבית המשפט).

עם זאת מובהר כי חיוביהם ההדדיים של הצדדים אינם מותנים זה בזה. במקרה של צורך בארכה, יש לפנות - מבעוד מועד - לבית המשפט בבקשה מתאימה, בצרוף עמדת הצד שכנגד ולוודא כי התקבלה החלטה בבקשה.

נקבע לקד"מ לאחר הגשת ראיות ולפני שמיעתן ליום 26.2.09 בשעה 12:30.

במקביל יתנו הצדדים דעתם לגבי פסיקה על דרך הפשרה, כאמור בהחלטת כב' השופטת ניב מיום 15.1.08.

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ז' בחשון, תשס"ט (5 בנובמבר 2008), בהעדר.

תמר אברהמי, שופטת