ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין (..שיינר ליאל נגד שטראוס עלית בע )בתיק שטראוס עלית בע"מ נגד ש :

2

בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

בשא162138/08

בפני:

כב' הרשמת מירה דהן

תאריך:

05/11/2008

בעניין:

שיינר ליאל

המבקש/ת

נ ג ד

שטראוס עלית בע"מ

המשיב/ה

החלטה

1. א. בתיק זה ניתן ביום 6/1/08 פסק דין בהעדר הגנה .

ב. לביצוע פסק דין זה נפתח תיק הוצאה לפועל מס' 0113228087.

2. א. המבקש הגיש בקשה לביטול פסק הדין .

ב. ביום 4/6/06 התקיים דיון בבקשה, ובמסגרת אותו דיון, ולאחר שניתנה למבקש ארכה להגשת מסמכים נוספים, חויב הוא בהוצאות ההליך על סך 1000 ₪ + מע"מ.

לביצוע החלטה זו נפתח תיק הוצאה לפועל מס' 0173342080.

3. בהחלטתי מיום 6/10/08, ולאחר שהמציא המבקש ראיות נוספות – הוריתי

על ביטול פסק הדין מחובת הצדק.

בהחלטתי קבעתי גם כי הליכי הוצאה לפועל יעוכבו.

4. בבקשת המבקש בפני היום עתר הוא לסגירת תיקי ההוצאה לפועל שנפתחו

נגדו.

5. לענין תיק 0113228087, ונוכח ביטול פסק הדין, הוריתי על עיכוב ההליכים שבתיק הוצאה לפועל .

הליכים שננקטו על פי פסק הדין בתיק ההוצאה לפועל יבוטלו .

6. לענין ההוצאות שנפסקו בדיון ביום 4/6/08 – לאחר המצאת המסמכים על ידי המבקש, הוברר כי ביום 21/10/07, המועד שבו נמסר לכאורה כתב התביעה למבקש, שהה הוא במעצר, ומשכך לא יתכן כי המוסר ביצע המסירה למבקש עצמו .

מסירה זו היא הבסיס לפסק הדין שניתן לאחריה, ומשכך, בגין מסירה זו נדרשנו לכל ההליכים .

7. נוכח זאת, מבטלת חיוב ההוצאות אשר הושתו על המבקש בדיון מיום

4/6/08 ומשכך מורה על סגירת תיק הוצאה לפועל 0173342080.

8. אין צו להוצאות.

ניתנה היום ז' בחשון, תשס"ט (5 בנובמבר 2008) בהעדר

===========

מירה דהן, רשמת

בית משפט שלום ת"א

קלדנית:מירה .ח.