ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לוייב מקרל נגד "הפול" המאגר :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום רמלה

א 004035/05

בפני:

כב' השופטת אסתר נחליאלי - חיאט

תאריך:

05/11/2008

בעניין:

לוייב מקרל

התובע

נ ג ד

הפול המאגר הישראלי לביטוחי רכב

ע"י ב"כ עו"ד

ברטוב אורית

הנתבעת

פסק דין

ביום 24.1.08 התקיים לפני דיון הוכחות, בו שמעתי את ראיות הצדדים.

עם תום הדיון נתבקשתי לאפשר לצדדים לסכם טענותיהם בכתב; התובע נדרש לסכם טענותיו תוך 60 יום ממועד הדיון, קרי עד ליום 24.3.08.

התובע לא מלא את ההחלטה ולא סכם טענותיו, גם לא נתבקשה כל בקשת אורכה.

ביום 3.4.08 בקשה ב"כ התובע להתפטר מייצוג, בשל חילוקי דיעות עם התובע.

מאז ההודעה על התפטרות מייצוג נשלחו הודעות לתובע בעצמו, בין ע"י בית המשפט לפי כתובת שהמציאה עו"ד בן בסט, וגם עו"ד בן בסט דיווחה לבית המשפט כי הודיעה לתובע על האורכה שנתתי כדי להגיש את הסיכומים, אך לא נתקבלה כל תגובה מהתובע, ממילא לא נתקבלו סיכומים.

לא רק זאת אלא שביום 22.9.08, לאחר שחלף זמן רב והוגשה בקשה מטעם הנתבעת, קבעתי כי "אני מסיקה כי התובע זנח את תביעתו" יחד עם זאת אפשרתי לתובע להגיש סיכומיו עד ליום 12.10.08, וכן קבעתי כי אם עד למועד זה לא יוגשו הסיכומים אפעל על פי סמכותי שבדין (תקנה 160(ד') לתקנות סדשר הדין האזרחי).

עד למועד שקבעתי לא הוגשו סיכומים בתיק זה ולא נמסרה כל הודעה מאת התובע, הגם שלפי מכתב עו"ד בן בסט דיווחה לו על מתן האורכה להגשת הסיכומים.

בהעדר כל תגובה מאת התובע, ובשל התעלמותו מהחלטותי, חרף האורכות שניתנו לו, ובחלוף זמן ארוך מאז נתקיימו ההוכחות לפני, אין לי אלא לדחות את התביעה נגד הנתבעת כסמכותי על פי דין (תקנה 160 (ד) +תקנה 157(3) לתקנות סדר הדין האזרחי) ולאחר שמהתנהגות התובע אני מסיקה כי זנח את תביעתו.

משדחיתי את התובענה אני מחייבת את התובע לשאת בהוצאות הנתבעת בסך 1,000 ₪ וכן בשכ"ט עו"ד בסך 2,000 ₪ בתוספת מע"מ.

המזכירות תשלח עותק מפסק הדין לצדדים (לתובע על פי כתובתו כמופיע בהודעת עו"ד בן בסט).

ניתן היום ז' בחשון, תשס"ט (5 בנובמבר 2008) שלא במעמד הצדדים.

אסתר נחליאלי-חיאט, שופטת