ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ספא יחיא נגד אבו מוך אחמד :

5

בתי המשפט

בית משפט השלום ראשון לציון

א 000469/08

בפני:

כבוד השופטת ריבה שרון

תאריך:

05/11/2008

בעניין:

1.ספא יחיא

2. ספא מוחמד

3. ספא סוהא

ע"י ב"כ

עו"ד מצגר אסתר

התובעים

- נ ג ד -

1. אבו מוך אחמד

2. הדר חברה לביטוח בע"מ- גבעתיים

3. אבנר אגוד חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ

עו"ד רנרט יוסי

הנתבעים

החלטה (הצעה)

הצדדים הגישו תחשיבי נזק.

לאחר שנתתי את הדעת למכלול טענות הצדדים ועל יסוד כלל הנתונים והמסמכים המצויים בפני, ובשלב זה בלבד, הצעתי הינה לסיים תיק זה בפשרה כנגד פיצוי בסך של 79,000 ₪, ובנוסף – תינתן התחייבות בלתי חוזרת של הנתבעים יחד ולחוד.

עם ערבויות לתשלום עבור שיעורי הוראה מתקנת לתובע בהתאם לחוות הדעת המשלימה של ד"ר להט. לחילופין – תשולם תוספת בגין עלות שיעורים אלה, לפי חוות הדעת, בניכוי (לאחר בירור) של כמות השיעורים שהתובע מקבל במסגרת בית הספר, אם בכלל. בנסיבות העניין, איני רואה מקום לקיזוז שכ"ט של ד"ר בן טובים.

מסכום הפיצוי ינוכו ת"ת, ככל ששולמו, וליתרה יתווספו שכ"ט עו"ד בשיעור המקובל ומע"מ כחוק אגרת בית-משפט ששולמה בפתיחת התיק.

למותר לציין כי הצעת בית המשפט אינה מחייבת את מי מהצדדים או את בית-המשפט והיא יכולה להוות בסיס למשא ומתן בין הצדדים - היודעים, מטבע הדברים, פרטים שאינם מצויים בפני כעת.

יצויין, עם זאת, כי ההצעה ניתנת לאחר עיבוד יסודי של המצוי בפני בשלב זה.

הצדדים מוזמנים לבוא בדברים, למצות את הליך המו"מ ולהודיעני את תוצאותיו בהודעה משותפת שתוגש ע"י ב"כ התובעת בהקדם.

אזכיר לצדדים כי התיק קבוע לק.מ ליום 10/11/08 שעה 9:00.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים באמצעות מכשיר הפקסימיליה עם אישור מסירה.

ניתנה היום ז' בחשון, תשס"ט (5 בנובמבר 2008) בהיעדר הצדדים.

ריבה שרון, שופטת

000469/08א 126 נטלי.

5

בתי המשפט

בית משפט השלום ראשון לציון

א 000469/08

בפני:

כבוד השופטת ריבה שרון

תאריך:

05/11/2008

בעניין:

1.ספא יחיא

2. ספא מוחמד

3. ספא סוהא

ע"י ב"כ

עו"ד מצגר אסתר

התובעים

- נ ג ד -

1. אבו מוך אחמד

2. הדר חברה לביטוח בע"מ- גבעתיים

3. אבנר אגוד חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ

עו"ד רנרט יוסי

הנתבעים

החלטה (הצעה)

הצדדים הגישו תחשיבי נזק.

לאחר שנתתי את הדעת למכלול טענות הצדדים ועל יסוד כלל הנתונים והמסמכים המצויים בפני, ובשלב זה בלבד, הצעתי הינה לסיים תיק זה בפשרה כנגד פיצוי בסך של 79,000 ₪, ובנוסף – תינתן התחייבות בלתי חוזרת של הנתבעים יחד ולחוד.

עם ערבויות לתשלום עבור שיעורי הוראה מתקנת לתובע בהתאם לחוות הדעת המשלימה של ד"ר להט. לחילופין – תשולם תוספת בגין עלות שיעורים אלה, לפי חוות הדעת, בניכוי (לאחר בירור) של כמות השיעורים שהתובע מקבל במסגרת בית הספר, אם בכלל. בנסיבות העניין, איני רואה מקום לקיזוז שכ"ט של ד"ר בן טובים.

מסכום הפיצוי ינוכו ת"ת, ככל ששולמו, וליתרה יתווספו שכ"ט עו"ד בשיעור המקובל ומע"מ כחוק אגרת בית-משפט ששולמה בפתיחת התיק.

למותר לציין כי הצעת בית המשפט אינה מחייבת את מי מהצדדים או את בית-המשפט והיא יכולה להוות בסיס למשא ומתן בין הצדדים - היודעים, מטבע הדברים, פרטים שאינם מצויים בפני כעת.

יצויין, עם זאת, כי ההצעה ניתנת לאחר עיבוד יסודי של המצוי בפני בשלב זה.

הצדדים מוזמנים לבוא בדברים, למצות את הליך המו"מ ולהודיעני את תוצאותיו בהודעה משותפת שתוגש ע"י ב"כ התובעת בהקדם.

אזכיר לצדדים כי התיק קבוע לק.מ ליום 10/11/08 שעה 9:00.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים באמצעות מכשיר הפקסימיליה עם אישור מסירה.

ניתנה היום ז' בחשון, תשס"ט (5 בנובמבר 2008) בהיעדר הצדדים.

ריבה שרון, שופטת

000469/08א 126 נטלי.