ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אמג'ד מוחמד נגד משרד הבטחון-לשכ :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום כפר-סבא

א 003287/05

בפני כב' השופטת נילי קוצר

תאריך:

05/11/2008

בעניין:

1. אמג'ד מוחמד

2. עדנאן עבד רבה דואיה

3. פלאח רושדי עביד

ע"י ב"כ

עו"ד עתילי סעיד

התובעים

- נ ג ד -

1. משרד הבטחון-לשכת היועץ המשפטי

2. שר הבטחון

3. מפקד כוחות צה"ל באיזור יהודה ושומרון

ע"י ב"כ

פרקליטות מחוז -המרכז

הנתבעים

החלטה

בתיק זה היה על ב"כ הצדדים להודיע עמדתם באשר להסכמתם למינוי מומחה מטעם ביהמ"ש, וזאת בתוך 20 יום מקבלת חוות הדעת מטעם הנתבעים.

חוות הדעת מטעם הנתבעים הוגשה לביהמ"ש בתאריך 2.10.08.

למרות זאת, טרם התקבלה כל הודעה מטעם מי מהצדדים לעניין ההסכמה למינוי מומחה.

לאור הנ"ל, ובהעדר עמדתם המפורשת של הצדדים למינוי המומחה, יש לראות בהעדר התגובה אי הסכמה למינוי.

עם זאת, ולאור הפער בין חוות הדעת, יש מקום למינוי מומחה מטעם ביהמ"ש, ולפיכך הריני ממנה כמומחה מטעם ביהמ"ש את השמאי מר צבי בראון מרחוב עטרות 6/1 רמת גן, מיקוד 52356, ת"ד 7030 רמת גן, מיקוד 52170.

בשלב זה ועד להחלטה אחרת ישאו הצדדים בשכ"ט המומחה בחלקים שווים, כאשר המומחה לא יחל עבודתו אלא לאחר קבלת שכר טרחתו, כאשר על ב"כ הצדדים לדאוג לביצוע הנ"ל מבעוד מועד.

הצדדים יואילו להעביר למומחה את כל המסמכים הרלבנטיים, כולל חוות הדעת מטעמם, וזאת בתוך 30 יום מהיום, במקביל, עם העתק לצד שכנגד.

לאור החלטה זו, ומאחר וטרם ניתנה החלטה בשאלת החבות בתביעה הנדונה בבית המשפט המחוזי בנצרת, ישארו ההליכים בתיק מעוכבים כפי שנאמר בהחלטה מיום 15.6.08, ועל ב"כ הצדדים ליידע ביהמ"ש מיידית עם סיום ההליכים בשאלת החבות בבית המשפט המחוזי בנצרת.

המזכירות תשלח העתק ההחלטה למומחה ולב"כ הצדדים.

ניתנה היום ז' בחשון, תשס"ט (5 בנובמבר 2008) בהעדר הצדדים.

נילי קוצר, שופטת

003287/05א 142 עדי לשם

1

בתי המשפט

בית משפט השלום כפר-סבא

א 003287/05

בפני כב' השופטת נילי קוצר

תאריך:

05/11/2008

בעניין:

1. אמג'ד מוחמד

2. עדנאן עבד רבה דואיה

3. פלאח רושדי עביד

ע"י ב"כ

עו"ד עתילי סעיד

התובעים

- נ ג ד -

1. משרד הבטחון-לשכת היועץ המשפטי

2. שר הבטחון

3. מפקד כוחות צה"ל באיזור יהודה ושומרון

ע"י ב"כ

פרקליטות מחוז -המרכז

הנתבעים

החלטה

בתיק זה היה על ב"כ הצדדים להודיע עמדתם באשר להסכמתם למינוי מומחה מטעם ביהמ"ש, וזאת בתוך 20 יום מקבלת חוות הדעת מטעם הנתבעים.

חוות הדעת מטעם הנתבעים הוגשה לביהמ"ש בתאריך 2.10.08.

למרות זאת, טרם התקבלה כל הודעה מטעם מי מהצדדים לעניין ההסכמה למינוי מומחה.

לאור הנ"ל, ובהעדר עמדתם המפורשת של הצדדים למינוי המומחה, יש לראות בהעדר התגובה אי הסכמה למינוי.

עם זאת, ולאור הפער בין חוות הדעת, יש מקום למינוי מומחה מטעם ביהמ"ש, ולפיכך הריני ממנה כמומחה מטעם ביהמ"ש את השמאי מר צבי בראון מרחוב עטרות 6/1 רמת גן, מיקוד 52356, ת"ד 7030 רמת גן, מיקוד 52170.

בשלב זה ועד להחלטה אחרת ישאו הצדדים בשכ"ט המומחה בחלקים שווים, כאשר המומחה לא יחל עבודתו אלא לאחר קבלת שכר טרחתו, כאשר על ב"כ הצדדים לדאוג לביצוע הנ"ל מבעוד מועד.

הצדדים יואילו להעביר למומחה את כל המסמכים הרלבנטיים, כולל חוות הדעת מטעמם, וזאת בתוך 30 יום מהיום, במקביל, עם העתק לצד שכנגד.

לאור החלטה זו, ומאחר וטרם ניתנה החלטה בשאלת החבות בתביעה הנדונה בבית המשפט המחוזי בנצרת, ישארו ההליכים בתיק מעוכבים כפי שנאמר בהחלטה מיום 15.6.08, ועל ב"כ הצדדים ליידע ביהמ"ש מיידית עם סיום ההליכים בשאלת החבות בבית המשפט המחוזי בנצרת.

המזכירות תשלח העתק ההחלטה למומחה ולב"כ הצדדים.

ניתנה היום ז' בחשון, תשס"ט (5 בנובמבר 2008) בהעדר הצדדים.

נילי קוצר, שופטת

003287/05א 142 עדי לשם