ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אור אלבס נגד איילון חברה לביטוח בע"מ :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

א 004704/06

בפני:

כב' השופט כרמי מוסק-סגן נשיא

05/11/2008

בעניין:

אור אלבס

התובעת

נ ג ד

איילון חברה לביטוח בע"מ

הנתבעת

פסק דין

1. התובעת ילידת 1985, נפגעה בתאונת דרכים ביום 12.2.06.

2. אין מחלוקת בין הצדדים בדבר אירוע התאונה, וחובתה של הנתבעת לפצות את התובעת עבור נזקי הגוף שנגרמו לה עקב התאונה.

3. ד"ר וייסבורד מונה כמומחה רפואי בתחום האורטופדיה. המומחה בדק את התובעת בתאריך 2.9.07, וערך חוות דעת מיום 12.11.07.

4. בחוות הדעת קבע המומחה כי מצא רגישות בחוליות C3-C5, וכן בחוליות D8-D9. המומחה קובע כי טווח התנועות בצוואר מלא, אך מלווה בכאבים בסוף התנועות. לגבי הגב התחתון קבע כי טווח התנועה מלא, אולם מלווה בכאב בסוף כיפוף קדמי. לפי דעת המומחה, מנגנון התאונה מתאים לחבלה בצוואר. המומחה מצא כי קיים רצף תלונות וטיפולים, אין לדעתו מגבלה בתנועות הצוואר, אולם המומחה ראה לנכון לפסוק נכות לצמיתות בשיעור של 2.5% לפי רבע משיעור הנכות הקבוע בסעיף 35 (1)(ב) לנספח לתקנות הביטוח הלאומי.

5. המומחה לא נחקר ולא נשלחו אליו שאלות הבהרה.

6. הנתבעת טוענת כי המומחה שגה כאשר קבע נכות בעמוד שדרה צווארי, על סמך סעיף נכות כללי ולא פנה לסעיפי הנכות העוסקים בעמוד שדרה, כמו כן טוענת הנתבעת כי משלא מצא המומחה מגבלה ממשית, היה מנוע מלפסוק נכות על סמך תלונות התובעת בלבד.

7. אינני מקבל את טענות הנתבעת ביחס לאמור בחוות הדעת. המומחה נימק היטב את דעתו והוא מסתמך בין היתר על נסיונו ועל ממצאים שמצא בבדיקה הקלינית.

8. לאור האמור, אני מקבל את קביעתו כי לתובעת נכות רפואית של 2.5% לצמיתות.

9. התובעת העידה לפני וכן הגישה תצהיר עדות ראשית. מהתצהיר הנתמך במסמכים רפואיים וכן בהתרשמות המומחה, לתובעת נגרם סבל והיא עברה ועדיין עוברת טיפולים שונים במטרה להקל בסבל שנגרם.

10. בנסיבות אלה, ראוי לפסוק לתובעת כאב וסבל בשיעור הקרוב לסמכותו המלאה של בית המשפט, ועל כן אני קובע סכום של 15,000 ₪.

11. באשר לפגיעה בכושר ההשתכרות, מקובל עלי כי אכן מדובר בנכות תפקודית קלה ביותר. יחד עם זאת, בסוגים שונים של עבודות יכולה להיות לכך השפעה. יש לזכור בהקשר זה את גילה הצעיר של התובעת. אמנם התובעת לומדת עיצוב ואדריכלות, אולם גם במסגרת זו תידרש לשעות ישיבה ארוכות מול המחשב, וכן יתכן ותעבוד בעתיד בעבודות הכרוכות במאמצים פיזיים מסוימים. לאור כל האמור, הנני סבור כי מדובר במקרה הראוי לפסיקה סכום גלובלי בשיעור של 25,000 ₪.

12. התובעת פירטה בתצהירה כי בתקופה שסמוכה לתאונה קיבלה עזרה וסיוע מבני משפחה. לאור האמור בחוות הדעת, והתעודות הרפואיות, נראה כי אכן בתקופה הסמוכה לתאונה נזקקה התובעת לעזרה מבני משפחה. לאור כל זאת, אני קובע סכום פיצוי של 3,000 ₪.

13. באשר להוצאות שונות, התובעת הגישה קבלות עבור הוצאות שנגרמו לה עקב הטיפולים השונים שקיבלה. שוכנעתי לאחר עיון בקבלות כי אכן מדובר בהוצאות רפואיות הקשורות לפגיעה בתאונה. כמו כן, מדובר בהוצאות שאינן מכוסות על ידי קופת החולים. בנסיבות אלה, אני קובע סכום פיצוי של 3,000 ₪.

14. לאור כל האמור, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סכום של 46,000 ₪, בצירוף שכר טרחת עו"ד בסכום של 6,000 ₪, בתוספת מע"מ, וכן הוצאות המשפט. כל הסכומים יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

15. המזכירות תשלח העתק מפסק הדין לצדדים.

ניתן היום ז' בחשון, תשס"ט (5 בנובמבר 2008) בהעדר הצדדים.

כרמי מוסק, שופט

סגן נשיא

1

בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

א 004704/06

בפני:

כב' השופט כרמי מוסק-סגן נשיא

05/11/2008

בעניין:

אור אלבס

התובעת

נ ג ד

איילון חברה לביטוח בע"מ

הנתבעת

פסק דין

1. התובעת ילידת 1985, נפגעה בתאונת דרכים ביום 12.2.06.

2. אין מחלוקת בין הצדדים בדבר אירוע התאונה, וחובתה של הנתבעת לפצות את התובעת עבור נזקי הגוף שנגרמו לה עקב התאונה.

3. ד"ר וייסבורד מונה כמומחה רפואי בתחום האורטופדיה. המומחה בדק את התובעת בתאריך 2.9.07, וערך חוות דעת מיום 12.11.07.

4. בחוות הדעת קבע המומחה כי מצא רגישות בחוליות C3-C5, וכן בחוליות D8-D9. המומחה קובע כי טווח התנועות בצוואר מלא, אך מלווה בכאבים בסוף התנועות. לגבי הגב התחתון קבע כי טווח התנועה מלא, אולם מלווה בכאב בסוף כיפוף קדמי. לפי דעת המומחה, מנגנון התאונה מתאים לחבלה בצוואר. המומחה מצא כי קיים רצף תלונות וטיפולים, אין לדעתו מגבלה בתנועות הצוואר, אולם המומחה ראה לנכון לפסוק נכות לצמיתות בשיעור של 2.5% לפי רבע משיעור הנכות הקבוע בסעיף 35 (1)(ב) לנספח לתקנות הביטוח הלאומי.

5. המומחה לא נחקר ולא נשלחו אליו שאלות הבהרה.

6. הנתבעת טוענת כי המומחה שגה כאשר קבע נכות בעמוד שדרה צווארי, על סמך סעיף נכות כללי ולא פנה לסעיפי הנכות העוסקים בעמוד שדרה, כמו כן טוענת הנתבעת כי משלא מצא המומחה מגבלה ממשית, היה מנוע מלפסוק נכות על סמך תלונות התובעת בלבד.

7. אינני מקבל את טענות הנתבעת ביחס לאמור בחוות הדעת. המומחה נימק היטב את דעתו והוא מסתמך בין היתר על נסיונו ועל ממצאים שמצא בבדיקה הקלינית.

8. לאור האמור, אני מקבל את קביעתו כי לתובעת נכות רפואית של 2.5% לצמיתות.

9. התובעת העידה לפני וכן הגישה תצהיר עדות ראשית. מהתצהיר הנתמך במסמכים רפואיים וכן בהתרשמות המומחה, לתובעת נגרם סבל והיא עברה ועדיין עוברת טיפולים שונים במטרה להקל בסבל שנגרם.

10. בנסיבות אלה, ראוי לפסוק לתובעת כאב וסבל בשיעור הקרוב לסמכותו המלאה של בית המשפט, ועל כן אני קובע סכום של 15,000 ₪.

11. באשר לפגיעה בכושר ההשתכרות, מקובל עלי כי אכן מדובר בנכות תפקודית קלה ביותר. יחד עם זאת, בסוגים שונים של עבודות יכולה להיות לכך השפעה. יש לזכור בהקשר זה את גילה הצעיר של התובעת. אמנם התובעת לומדת עיצוב ואדריכלות, אולם גם במסגרת זו תידרש לשעות ישיבה ארוכות מול המחשב, וכן יתכן ותעבוד בעתיד בעבודות הכרוכות במאמצים פיזיים מסוימים. לאור כל האמור, הנני סבור כי מדובר במקרה הראוי לפסיקה סכום גלובלי בשיעור של 25,000 ₪.

12. התובעת פירטה בתצהירה כי בתקופה שסמוכה לתאונה קיבלה עזרה וסיוע מבני משפחה. לאור האמור בחוות הדעת, והתעודות הרפואיות, נראה כי אכן בתקופה הסמוכה לתאונה נזקקה התובעת לעזרה מבני משפחה. לאור כל זאת, אני קובע סכום פיצוי של 3,000 ₪.

13. באשר להוצאות שונות, התובעת הגישה קבלות עבור הוצאות שנגרמו לה עקב הטיפולים השונים שקיבלה. שוכנעתי לאחר עיון בקבלות כי אכן מדובר בהוצאות רפואיות הקשורות לפגיעה בתאונה. כמו כן, מדובר בהוצאות שאינן מכוסות על ידי קופת החולים. בנסיבות אלה, אני קובע סכום פיצוי של 3,000 ₪.

14. לאור כל האמור, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סכום של 46,000 ₪, בצירוף שכר טרחת עו"ד בסכום של 6,000 ₪, בתוספת מע"מ, וכן הוצאות המשפט. כל הסכומים יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

15. המזכירות תשלח העתק מפסק הדין לצדדים.

ניתן היום ז' בחשון, תשס"ט (5 בנובמבר 2008) בהעדר הצדדים.

כרמי מוסק, שופט

סגן נשיא