ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין "שירביט חב` נגד סינבאד הסעות בע :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

א 011124/08

לפני:

כב' השופטת ליפשיץ-פריבס מרים

05/11/2008

בעניין:

שירביט חב` לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד א. ימין

התובעת

נ ג ד

1 . סינבאד הסעות בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד מ. מיערי

2 . דוויק קאזם (התביעה התקבלה ביום 15.1.08)

הנתבעים

פסק דין

1. התביעה שבפני היא תביעת שיבוב, שהוגשה ע"י התובעת, אשר שילמה תגמולי ביטוח למבוטח מר שי עמרם (להלן – "המבוטח"). התובעת טענה, כי אוטובוס שבבעלות הנתבעת, בו נהג הנתבע אשר עבד אצל הנתבעת ו/או הסיע נוסעים עבורה, הוא האחראי לתאונה ולנזקי הרכב המבוטח.

2. פסק דין בהיעדר הגנה נגד הנתבע 2 ניתן ע"י כב' השופט צ. לרנר ביום 15.1.08.

3. הנתבעת טענה כי הנתבע, לא היה אחראי לקרות התאונה. בנוסף טענה, כי לפי נהליה הפנימיים ביחס לעובדיה ובכללם הנתבע, על הנתבע לשאת בנזקים, אם וככל שייקבע כי הוא אחראי לתאונה ואם הנתבעת תחוייב בתשלום פיצוי. זאת טענה הנתבעת, מבלי שהוגשה על ידה הודעת צד ג' לנתבע. לפיכך, אין בקביעותי בפסק הדין, משום הכרעה ביחס לטענות הנתבעת כנגד הנתבע.

4. ב"כ הצדדים הסכימו למתן פסק דין על דרך הפשרה, מכוח סעיף 79א. לחוק בתי המשפט, התשמ"ד-1984.

5. לאחר ששמעתי את עדויות הנהגים, עיינתי בכתבי בי-דין ושמעתי את טיעוני ב"כ הצדדים, אני קובעת כי על הנתבעת לשלם לתובעת פיצוי בסך של 3,970 ₪ ובצירוף הוצאות התובעת לשכר טרחת שמאי בסך של 400 ₪. התשלומים יישאו ריבית והפרשי הצמדה, ממועד ביצוע התשלומים ועד ליום התשלום בפועל.

6. הנתבעת תשלם לתובעת את הוצאותיה לאגרת בית משפט בסך של 277 ₪ ושכר העד בסך של 300 ₪ וכן שכר טרחת עו"ד בסך של 760 ₪ בצירוף מע"מ. התשלומים, ישאו ריבית והפרשי הצמדה ממועד פסק דין ועד ליום התשלום בפועל.

7. המזכירות תשלח עותק פסק הדין לב"כ הצדדים ולנתבע 2.

ניתן היום ז' בחשון, תשס"ט (5 בנובמבר 2008) בהעדר הצדדים.

ליפשיץ-פריבס מרים, שופטת