ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גולדברג ניצן נגד מדר אשר :

1

בתי-המשפט

בית משפט השלום ירושלים

א 013710/06

לפני:

כבוד השופט גד ארנברג

תאריך:

05/11/2008

בעניין:

1 . גולדברג ניצן

2 . גולדברג רוני

התובעים

נ ג ד

מדר אשר

הנתבע

פסק דין

בפני תביעה לסילוק ידו של הנתבע מחלקה 29 בגוש 30143, (להלן: הנכס), להריסת מבנים שנבנו על הנכס ולפינוי חפצים של הנתבע הנמצאים בנכס ומפריעים להרחבת דירתם של התובעים.

התובעים רכשו בשנת 2005 את הנכס והוא נרשם על שמם. התובעים הגישו, ביחד עם שכן נוסף בקשר להיתר בניה להרחבת הדירה שבנויה על הנכס ובחודש ינואר 2006 ניתן להם היתר לפיו הם רשאים להרחיב את הדירה לכיוונים דרום מערב, צפון מערב וצפון. החלקה בה בנוי ביתו של הנתבע, שבו הוא מתגורר לבדו, נמצאת בסמיכות לנכס והיא חלקה 26 בגוש 30143.

מתוך העדויות והמסמכים שהומצאו מתברר כי אין ספק שהנתבע הרחיב את דירתו לתוך שטח הנכס וכן אין ספק שנבנו מבנים המפורטים בכתב התביעה בתוך הנכס (למעשה הנתבע לא חלק על כך בכתב ההגנה לפיכך אף הגנתו היתה למעשה הגנת הודאה והדחה וסדר הראיות שונה). הנתבע טען כי אמנם נבנו מבנים בתוך הנכס ואולם לדבריו המבנים קיימים למעלה מ- 30 שנה והם נבנו בהסכמתם של מי שמכר לתובעים את הנכס.

העידו בפני, הנתבע ואחיו מטעם הנתבע, התובע, מר כרמי – שמכר לתובעים את הנכס והמומחה לפענוח תצ"א מר אהרוני מטעם התובעים.

מתוך העדויות עולה כי טענת הנתבע כאילו המבנים הבנויים בתוך הנכס נבנו לפני למעלה מ- 30 שנה, בהסכמת השכנים, אינה נכונה. ראשית, העדר הסכמה עולה גם מההתנגדויות שהוגשו על ידי שכנים לבניה שביקשו הנתבע ומשפחתו לבנות. עוד עלה מהעדויות כי לכל המבנים שהריסתם מתבקשת בתביעה זו אין היתר. הנתבע ואחיו אף הורשעו בבית משפט לעניינים מקומיים בשל בניה זו. הנתבע לא המציא ולו בדל ראיה כי המבנים נבנו בהסכמה או כי יש להם היתר בניה. מעדותו של מפענח התצ"א מר אהרוני, שאף ביצע את תצלומי האוויר, עולה כי טענת הנתבע כאילו המבנים שנכנסים לתוך הנכס נבנו לפני למעלה מ- 30 שנה אינה נכונה. מר אהרוני העיד והדבר אף עולה מהתצלומים, כי בשנת 1977 לא היתה במקום שום בניה השטח היה חפור והרוס. תביעה זו הוגשה בשנת 2006 כך שברור שלא חלפו 30 שנה מהבניה ועד הגשת התביעה. על פי חוה"ד ההרחבה של דירת הנתבע נעשתה רק בשנת 1979 ומבנה זו הורחב עוד לאחר מכן.

הנתבע ואחיו לא המציאו מסמך כלשהו המאשר כי יש להם זכות כלשהי בנכס. ברור איפוא כי כל מבנה של הנתבע וכל ציוד של הנתבע הנמצא בנכס נמצא שם שלא כדין, ללא הסכמה ולא די זמן כדי שלא ניתן יהיה לתת בגינם צוי פינוי והריסה. על פי העדויות כולן הנתבע הוא האדם היחיד אשר עושה שימוש בחלקה הסמוכה ובמבנים שנבנו בתוך שטח הנכס.

התוצאה היא איפוא שהתובעים הצליחו להוכיח כי הנכס בבעלותם, כי הנתבע ובני משפחתו בנו מבנים החורגים משטח החלקה שלהם ונכנסים לתחום הנכס, כי מבנים אילו נבנו ללא היתר וללא הסכמת השכנים וכי הם בנויים פחות מ- 30 שנים. הדבר נכון הן לגבי המבנים והן לגבי המדרגות (כפי שעולה מעדותו של אהרוני) לפיכך הנתבע לא "קנה" זיקת הנאה בנכס. יש לציין עוד בענין זה שזיקת הנאה מכח שנים אינה יכולה לשלול את החזקה מבעל המקרקעין. החזקת הנתבע במבנים ובמדרגות שוללת את החזקה מהתובעים שהם הבעלים הרשומים של הנכס ולפיכך יש מקום לצוות על הנתבע להרוס ולסלק את כל המבנים ויתר הציוד שלו הנמצאים בתחום הנכס.

לאור כל האמור ומשהוכחה הבעלות של התובעים בנכס ומשהוכח שלנתבע אין כל זכות בנכס והמבנים שנבנו עליו נבנו שלא כדין ושלא בהסכמה, אני מקבל את התביעה במלואה ואני מצווה על הנתבע להרוס את כל המבנים נשוא התביעה לרבות המבנה, והמדרגות הגדרות והחצר המרוצפת הנכנסים לתוך תחום הנכס הידוע כחלקה 29 בגוש 30143 ולסלק את כל הפסולת של ההריסה. אני מצווה על הנתבע לסלק ידו מהנכס ולפנות משם את כל הציוד השייך לו וכן אני מצווה עליו להימנע מכניסה לנכס למעט לשם ביצוע הוראות פס"ד זה ולהימנע מהפרעה לתובעים בביצוע ההרחבה לפי ההיתר שקיבלו.

אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעים את הוצאותיהם לרבות הוצאות אגרה, תשלום למומחה התצ"א לפי קבלות, הוצאות שנקבעו לעד כרמי ותשלום עבור קבלת תיק העיריה וכן אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעים שכ"ט עו"ד בסך 7,500 ₪ + מע"מ . כל הסכומים הנ"ל ישולמו תוך 30 יום מקבלת פסק הדין שאם לא כן הם ישאו הפרשי הצמדה וריבת כדין מהיום.

בחלוף המועד להגשת ערעור, וככל שלא יוגש ערעור, תחזיר המזכירות לעירית ירושלים את תיק 84/255.

המזכירות תשלח את פסה"ד לב"כ הצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן היום, ז' בחשון, תשס"ט (5 בנובמבר 2008), בהעדר הצדדים.

גד ארנברג, שופט

קלדנית: כרמלה עובדיה