ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חורשיד סיאם נגד מנורה :

1

בתי-המשפט

בית משפט השלום ירושלים

א 002967/07

לפני:

כבוד השופטת ענת זינגר

תאריך:

05/11/2008

בעניין:

חורשיד סיאם

ע"י ב"כ

א. מחאנג'נה

התובע

נ ג ד

1.מנורה חברה לביטוח בע"מ

2. אבנר איגוד לביטוח נפגעי רכב בע"מ

3. מנור גיל

ע"י ב"כ

י. מדר ואח'

הנתבעים

החלטה

בהמשך לתחשיבי הנזק שהוגשו מטעם הצדדים, מוצע לסיים את התיק כנגד תשלום בסך 10,000 ₪, בתוספת שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

הצעה זו מבוססת על הנתונים והשיקולים הבאים:

- על אף שהתובע לא הציג תלושי שכר רלוונטים, הונח כי נגרם הפסד שכר של כחודש וחצי, ונכלל פיצוי על יסוד ההפרש בין דמי הפגיעה ששולמו והפסד השכר.

האמור הונח על בסיס הנכויות הזמניות שנקבעו וכן על בסיס תעודות המחלה שהוצגו.

בהעדר תלושי שכר, נקבע בסיס השכר בהתחשב באמור במסמכי המל"ל שבתיק.

לא הוצגה כל ראיה התומכת בטענה כי התובע נעדר ממקום עבודתו למשך 4.5 חודשים וטענה וזו גם אינה מתיישבת עם קביעות המל"ל.

- נכלל סכום גלובלי בגין הוצאות (בין תרופות, בין נסיעות, בין טיפולים), בהתחשב בקבלות שצורפו ובמסמכים המעידים על הטיפולים.

לא נכלל פיצוי בגין הפסדים נטענים עקב טיפולי פוריות, הן בהעדר מסמכים תומכים והן משקיים קושי להבין הנטען ומדוע על הנתבעת לשאת באמור.

- נכלל סכום בגין כאב וסבל בהתחשב בתקופת הנכות הזמנית, שהוכרה על ידי המל"ל.

- בהתחשב בכך שהתובע שוחרר בסמוך לאשפוזו, לא הונח כי נדרשה עזרת צד ג' החורגת מזו המצופה מקרובי משפחה.

אין בהצעה זו לחייב את בית המשפט בכל דרך שהיא, לאחר שמיעת הראיות ובירור העובדות לאשורן והיא ניתנת לצרכי פשרה בלבד.

הצדדים יבדקו ביניהם אפשרות לסיים את התיק על בסיס האמור לעיל, או בסכום אחר, המבוסס על האמור לעיל ויודיעו עד ליום 23.12.08 האם הגיעו להסכמה אם לאו.

אם התקבלה הסכמה יועבר הסכם חתום על ידי שני הצדדים.

אם יודיעו הצדדים כי לא הגיעו להסכמה, לא תוגש בקשה אחרת ולא ימצא טעם להורות אחרת - יקבע התיק להגשת תצהירים.

המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים ותעביר התיק ללשכתי ביום 25.12.08 למעקב.

ניתנה היום, ז' בחשון, תשס"ט (5 בנובמבר 2008), בלשכתי, בהעדר הצדדים.

ענת זינגר, שופטת

1

בתי-המשפט

בית משפט השלום ירושלים

א 002967/07

לפני:

כבוד השופטת ענת זינגר

תאריך:

05/11/2008

בעניין:

חורשיד סיאם

ע"י ב"כ

א. מחאנג'נה

התובע

נ ג ד

1.מנורה חברה לביטוח בע"מ

2. אבנר איגוד לביטוח נפגעי רכב בע"מ

3. מנור גיל

ע"י ב"כ

י. מדר ואח'

הנתבעים

החלטה

בהמשך לתחשיבי הנזק שהוגשו מטעם הצדדים, מוצע לסיים את התיק כנגד תשלום בסך 10,000 ₪, בתוספת שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

הצעה זו מבוססת על הנתונים והשיקולים הבאים:

- על אף שהתובע לא הציג תלושי שכר רלוונטים, הונח כי נגרם הפסד שכר של כחודש וחצי, ונכלל פיצוי על יסוד ההפרש בין דמי הפגיעה ששולמו והפסד השכר.

האמור הונח על בסיס הנכויות הזמניות שנקבעו וכן על בסיס תעודות המחלה שהוצגו.

בהעדר תלושי שכר, נקבע בסיס השכר בהתחשב באמור במסמכי המל"ל שבתיק.

לא הוצגה כל ראיה התומכת בטענה כי התובע נעדר ממקום עבודתו למשך 4.5 חודשים וטענה וזו גם אינה מתיישבת עם קביעות המל"ל.

- נכלל סכום גלובלי בגין הוצאות (בין תרופות, בין נסיעות, בין טיפולים), בהתחשב בקבלות שצורפו ובמסמכים המעידים על הטיפולים.

לא נכלל פיצוי בגין הפסדים נטענים עקב טיפולי פוריות, הן בהעדר מסמכים תומכים והן משקיים קושי להבין הנטען ומדוע על הנתבעת לשאת באמור.

- נכלל סכום בגין כאב וסבל בהתחשב בתקופת הנכות הזמנית, שהוכרה על ידי המל"ל.

- בהתחשב בכך שהתובע שוחרר בסמוך לאשפוזו, לא הונח כי נדרשה עזרת צד ג' החורגת מזו המצופה מקרובי משפחה.

אין בהצעה זו לחייב את בית המשפט בכל דרך שהיא, לאחר שמיעת הראיות ובירור העובדות לאשורן והיא ניתנת לצרכי פשרה בלבד.

הצדדים יבדקו ביניהם אפשרות לסיים את התיק על בסיס האמור לעיל, או בסכום אחר, המבוסס על האמור לעיל ויודיעו עד ליום 23.12.08 האם הגיעו להסכמה אם לאו.

אם התקבלה הסכמה יועבר הסכם חתום על ידי שני הצדדים.

אם יודיעו הצדדים כי לא הגיעו להסכמה, לא תוגש בקשה אחרת ולא ימצא טעם להורות אחרת - יקבע התיק להגשת תצהירים.

המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים ותעביר התיק ללשכתי ביום 25.12.08 למעקב.

ניתנה היום, ז' בחשון, תשס"ט (5 בנובמבר 2008), בלשכתי, בהעדר הצדדים.

ענת זינגר, שופטת

1

בתי-המשפט

בית משפט השלום ירושלים

א 002967/07

לפני:

כבוד השופטת ענת זינגר

תאריך:

05/11/2008

בעניין:

חורשיד סיאם

ע"י ב"כ

א. מחאנג'נה

התובע

נ ג ד

1.מנורה חברה לביטוח בע"מ

2. אבנר איגוד לביטוח נפגעי רכב בע"מ

3. מנור גיל

ע"י ב"כ

י. מדר ואח'

הנתבעים

החלטה

בהמשך לתחשיבי הנזק שהוגשו מטעם הצדדים, מוצע לסיים את התיק כנגד תשלום בסך 10,000 ₪, בתוספת שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

הצעה זו מבוססת על הנתונים והשיקולים הבאים:

- על אף שהתובע לא הציג תלושי שכר רלוונטים, הונח כי נגרם הפסד שכר של כחודש וחצי, ונכלל פיצוי על יסוד ההפרש בין דמי הפגיעה ששולמו והפסד השכר.

האמור הונח על בסיס הנכויות הזמניות שנקבעו וכן על בסיס תעודות המחלה שהוצגו.

בהעדר תלושי שכר, נקבע בסיס השכר בהתחשב באמור במסמכי המל"ל שבתיק.

לא הוצגה כל ראיה התומכת בטענה כי התובע נעדר ממקום עבודתו למשך 4.5 חודשים וטענה וזו גם אינה מתיישבת עם קביעות המל"ל.

- נכלל סכום גלובלי בגין הוצאות (בין תרופות, בין נסיעות, בין טיפולים), בהתחשב בקבלות שצורפו ובמסמכים המעידים על הטיפולים.

לא נכלל פיצוי בגין הפסדים נטענים עקב טיפולי פוריות, הן בהעדר מסמכים תומכים והן משקיים קושי להבין הנטען ומדוע על הנתבעת לשאת באמור.

- נכלל סכום בגין כאב וסבל בהתחשב בתקופת הנכות הזמנית, שהוכרה על ידי המל"ל.

- בהתחשב בכך שהתובע שוחרר בסמוך לאשפוזו, לא הונח כי נדרשה עזרת צד ג' החורגת מזו המצופה מקרובי משפחה.

אין בהצעה זו לחייב את בית המשפט בכל דרך שהיא, לאחר שמיעת הראיות ובירור העובדות לאשורן והיא ניתנת לצרכי פשרה בלבד.

הצדדים יבדקו ביניהם אפשרות לסיים את התיק על בסיס האמור לעיל, או בסכום אחר, המבוסס על האמור לעיל ויודיעו עד ליום 23.12.08 האם הגיעו להסכמה אם לאו.

אם התקבלה הסכמה יועבר הסכם חתום על ידי שני הצדדים.

אם יודיעו הצדדים כי לא הגיעו להסכמה, לא תוגש בקשה אחרת ולא ימצא טעם להורות אחרת - יקבע התיק להגשת תצהירים.

המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים ותעביר התיק ללשכתי ביום 25.12.08 למעקב.

ניתנה היום, ז' בחשון, תשס"ט (5 בנובמבר 2008), בלשכתי, בהעדר הצדדים.

ענת זינגר, שופטת

1

בתי-המשפט

בית משפט השלום ירושלים

א 002967/07

לפני:

כבוד השופטת ענת זינגר

תאריך:

05/11/2008

בעניין:

חורשיד סיאם

ע"י ב"כ

א. מחאנג'נה

התובע

נ ג ד

1.מנורה חברה לביטוח בע"מ

2. אבנר איגוד לביטוח נפגעי רכב בע"מ

3. מנור גיל

ע"י ב"כ

י. מדר ואח'

הנתבעים

החלטה

בהמשך לתחשיבי הנזק שהוגשו מטעם הצדדים, מוצע לסיים את התיק כנגד תשלום בסך 10,000 ₪, בתוספת שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

הצעה זו מבוססת על הנתונים והשיקולים הבאים:

- על אף שהתובע לא הציג תלושי שכר רלוונטים, הונח כי נגרם הפסד שכר של כחודש וחצי, ונכלל פיצוי על יסוד ההפרש בין דמי הפגיעה ששולמו והפסד השכר.

האמור הונח על בסיס הנכויות הזמניות שנקבעו וכן על בסיס תעודות המחלה שהוצגו.

בהעדר תלושי שכר, נקבע בסיס השכר בהתחשב באמור במסמכי המל"ל שבתיק.

לא הוצגה כל ראיה התומכת בטענה כי התובע נעדר ממקום עבודתו למשך 4.5 חודשים וטענה וזו גם אינה מתיישבת עם קביעות המל"ל.

- נכלל סכום גלובלי בגין הוצאות (בין תרופות, בין נסיעות, בין טיפולים), בהתחשב בקבלות שצורפו ובמסמכים המעידים על הטיפולים.

לא נכלל פיצוי בגין הפסדים נטענים עקב טיפולי פוריות, הן בהעדר מסמכים תומכים והן משקיים קושי להבין הנטען ומדוע על הנתבעת לשאת באמור.

- נכלל סכום בגין כאב וסבל בהתחשב בתקופת הנכות הזמנית, שהוכרה על ידי המל"ל.

- בהתחשב בכך שהתובע שוחרר בסמוך לאשפוזו, לא הונח כי נדרשה עזרת צד ג' החורגת מזו המצופה מקרובי משפחה.

אין בהצעה זו לחייב את בית המשפט בכל דרך שהיא, לאחר שמיעת הראיות ובירור העובדות לאשורן והיא ניתנת לצרכי פשרה בלבד.

הצדדים יבדקו ביניהם אפשרות לסיים את התיק על בסיס האמור לעיל, או בסכום אחר, המבוסס על האמור לעיל ויודיעו עד ליום 23.12.08 האם הגיעו להסכמה אם לאו.

אם התקבלה הסכמה יועבר הסכם חתום על ידי שני הצדדים.

אם יודיעו הצדדים כי לא הגיעו להסכמה, לא תוגש בקשה אחרת ולא ימצא טעם להורות אחרת - יקבע התיק להגשת תצהירים.

המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים ותעביר התיק ללשכתי ביום 25.12.08 למעקב.

ניתנה היום, ז' בחשון, תשס"ט (5 בנובמבר 2008), בלשכתי, בהעדר הצדדים.

ענת זינגר, שופטת