ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עמרם וקנין נגד AIG חברה לביטוח בע"מ :

1

בתי-המשפט

בית משפט השלום ירושלים

א 008606/07

לפני:

כב' השופט א' דראל

תאריך:

05/11/2008

בעניין:

עמרם עמי וקנין

ע"י ב"כ עו"ד

ה' מונק

התובע

נגד

AIG חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

י' מדר

הנתבעת

החלטה

1. בפני בקשה מטעם הנתבעת להתיר הבאת ראיות לסתור את קביעת המוסד לביטוח לאומי בהתאם לסעיף 6ב' לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה – 1975 (להלן: "החוק").

2. התובע, יליד 1957, נפגע בתאונת דרכים שאירעה ביום 17.12.03. על-פי הנטען בכתב התביעה הוא נחבל בגב, בברך ובצוואר.

3. הועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי שדנה בשאלת נכותו כתוצאה מהתאונה קבעה לו נכות בשיעור של 10% לפי סעיף 32 (1) א I לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) תשט"ז – 1956 (להלן: "התקנות")). וכן נכויות זמניות מיום 18.3.04 ועד ליום 31.12.04.

4. עוד דנה בעניינו של התובע ועדה רפואית לעררים אשר התייחסה לשאלת האפשרות להחמרה במצבו בעקבות תאונה קודמת משנת 1999 וקבעה בהחלטתה מיום 21.3.06 כי חלה החמרה במצבו של התובע באופן שבו נכותו הרפואית הועמדה על 15% לפי סעיף 35 (1) ב-ג לתקנות והופעלה תקנה 15. בהחלטה אחרת המתייחסת לתאונה נכתב כי הפגימות שנדונו בפני הועדה היו 'צוואר וגב' (סעיף 23 לדו"ח) וכך גם האבחנה (סעיף 29) היא כאבי צוואר וגב. הועדה האחרת שהתייחסה להחמרה במצבו של התובע בעקבות התאונה מתייחסת למצב הברך.

5. הנתבעת טוענת בבקשתה כי בפני הועדות הרפואיות שדנו בעניינו של התובע לא עמדו מסמכים המעידים על פגיעות קודמות ובעיות רפואיות בגב התחתון, בעמוד השדרה הצווארי, כף רגל ימין ועוד. היא מפנה בעניין זה לרישומים רפואיים החל מיום 18.10.94 ועד ליום 9.12.02. עוד טוענת הנתבעת כי הועדות לא היו ערות לתאונות עבודה רבות שהתובע היה מעורב בהן. בא כוח הנתבעת מציין בהגינותו כי חלק מהמידע הרפואי ביחס לעבר אכן עמד בפני הועדות אך אין בכך די.

6. התובע מתנגד לבקשה. לשיטתו אין מדובר במקרה חריג ויוצא דופן המצדיק הבאת ראיות לסתור. התיעוד עליו הסתמכו הועדות הוא רב ומכל מקום הנכות ניתנה עבור פגיעה עצבית והמסמכים עליהם נסמכת הבקשה הם בשל פגימות אורטופדיות.

7. סעיף 6ב' לחוק קובע כי:

"נקבעה על פי כל דין דרגת נכות לנפגע בשל הפגיעה שנגרמה לו באותה תאונת דרכים, לפני שמיעת הראיות בתביעה לפי חוק זה, תחייב קביעה זאת גם לצורך התביעה על פי חוק זה; ואולם בית המשפט יהיה רשאי להתיר לבעל דין בתביעה לפי חוק זה, להביא ראיות לסתור את הקביעה האמורה, אם שוכנע שמן הצדק להתיר זאת מטעמים מיוחדים שיירשמו." (ההדגשה שלי – א.ד.)

8. מתן היתר להביא ראיות לסתור את קביעת המל"ל נעשה במקרים חריגים. בין המקרים החריגים שבהם ניתן לתת היתר לסתור את הקביעה הוזכרו טעמים משפטיים הנוגעים לפגם שנפל בהליך שנוהל במל"ל או במקרים שבהם חל שינוי מהותי במצבו של התובע או שנתגלתה נכות נוספת לאחר הקביעה (ר' בר"ע 634/85 עודה נ' רותם חברה לביטוח בע"מ, פ"ד לט (4) 509, ע"א 5779/90 - הפניקס הישראלי נ' טיארה עבדול אחמד, פ"ד מה (4), 77 ,עמ' 82-83).

9. בנוסף לטעמים הנזכרים לעיל, גם במצב בו לא עמד בפני הועדה הרפואית חומר רפואי רלוונטי המתייחס למצבו הרפואי של הנפגע לפני התאונה יש מקום להתיר הבאת ראיות לסתור את קביעת המל"ל. לעניין זה התייחס כב' השופט אור:

"...נוסח זה מצביע על כך, שהתרת הבאת ראיות לסתור מיועדת למקרים מיוחדים וחריגים בלבד. כדוגמה למקרים כאלה יכול לשמש מקרה בו חל שינוי משמעותי במצבו של הנפגע מאז נקבעה נכותו על ידי הועדה הרפואית של המוסד, ועד לדיון בבית משפט. מקרה אחר הוא כשבפני הועדה הרפואית לא היו עובדות רלונטיות חשובות, הנוגעות למצבו הרפואי של הנפגע קודם התאונה, שלו היו בפניה בודאי היו מביאים לתוצאה שונה... רק במקרים חריגים ובנסבות יוצאות דופן יותר הדבר."(ע"א 5779/90 - הפניקס הישראלי נ' טיארה עבדול אחמד, פ"ד מה (4), 77 ,עמ' 82-83, ההדגשה שלי – א.ד.).

10. מכאן, יש לבחון האם המסמכים שלא עמדו בפני הוועדות גרמו לכך שלא יכולה הייתה להתייחס לעובדות רלוונטיות, חשובות, אשר היו מביאות לתוצאה שונה.

11. כאמור הנתבעת צירפה שורה של מסמכים שבשל כך שלא עמדו בפני הוועדה היא סבורה כי יש מקום להתיר הבאת ראיות לסתור:

א. מסמך מיום 18.10.94 בו מופנה התובע לאשפוז בשל בעיה בגב התחתון לאחר נפילה מגובה של כ- 3 מטר. במסמך מוזכרת רגישות וכן הגבלה של התנועות.

ב. רישום רפואי מיום 18.3.97 המצביע על כאב צוואר המקרין לרגל לאחר הרמת מזגן ששוקל כ- 100 ק"ג. הממצאים הם הגבלה בתנועת העמוד השדרה הצווארי. ברישום מאוחר יותר מצוין שיפור ניכר.

ג. רישום מיום 2.5.97 בו מאובחנת רגישות בגב תחתון.

ד. רישום מיום 2.9.97 המציין תאונת עבודה שאירעה ביום 1.9.07 ובה נחבל התובע חבלה ישירה בכף רגל ימין.

ה. רישום מיום 20.11.2000 המתייחס לכאבים בצוואר אחורי.

ו. רישום מיום 21.11.00 בו מוזכרות תלונות על כאב צוואר, ראש וסחרחורת, בחילה אך לא נמצאת רגישות ממוקמת בצוואר ונכתב כי צילום מראה שינויים ניווניים קלים.

ז. רישום מיום 14.8.01 בו מצויינת חבלה בעקבות נפילה מגובה בברך שמאל.

ח. רישום מיום 9.12.02 בו מצוין כי התובע הרים מזגן בעבודה ויש רגישות בגב תחתון.

12. מתוך המסמכים עולה כי קיים תיעוד נוסף המתייחס הן לצוואר ולגב והן לברך שמאל אשר יש בו רלוונטיות לקביעות הוועדות הרפואיות בעניינו של התובע.

13. עתה יש לבחון מה המידע שעמד בפני הועדות הרפואיות שעסקו בעניינו של התובע:

א. הועדה הראשונה בעניינו התקיימה ביום 7.4.05. בעת הדיון בועדה זו אמר התובע כי 'לא היו לי כאבי גב לפני דצמבר 2003'. בתיאור הממצאים הרפואיים מוזכרים ממצאי הבדיקות והמידע שהתקבל בבדיקות ההדמיה אך לא הייתה התייחסות למצב קודם. במקביל התקיים דיון בשאלת קיומה של החמרה בפגיעה שנגרמה בתאונה מיום 19.9.1999 אך הועדה מצאה שאין החמרה במצב הברך.

ב. ועדה נוספת התכנסה ביום 21.4.05 לצורך עיון בתוצאות בדיקת EMG. הועדה מציינת כי בבדיקה עלו סימנים נוירופטיים כרוניים קלים והיא קובעת נכות בשיעור של 10%.

ג. ביום 8.9.05 התכנסה ועדה רפואית לדיון בשאלת החלת תקנה 15 ומצאה כי יש מקום להגדלת הנכות ב- 50% לפי תקנה זו.

ד. ביום 21.3.06 דנה בעניינו של התובע ועדה רפואית לעררים ככל הנראה בערר על הפגיעה מיום 19.9.99 ועל הקביעה כי לא הייתה החמרה במצב ברך שמאל. הועדה מצאה כי מצב הברך הוחמר וכי יש לקבוע נכות של 15% עבור הברך. אין התייחסות לקיומו של עבר רפואי למעט זה הסמוך לתאונה נשוא הבדיקה.

ה. המוסד לביטוח לאומי הגיש לבית הדין האיזורי לעבודה ערעור על קביעה זו ובין היתר טען כי לא מעד בפני הועדה התיק הרפואי הקשור לפגיעה בברך והיא קיימה את הדיון ללא התיק. הערעור נדחה לאחר שבית הדין מצא כי הבדיקה שנעשתה הייתה יסודית ולא נמצא פגם משפטי המצדיק את ביטול ההחלטה.

14. קשה שלא להתרשם מתוך השוואת האמור בדו"חות של הוועדות הרפואיות השונות למסמכים הרפואיים שצורפו לבקשה שהתמונה שהוצגה בפני הועדות הרפואיות הייתה חלקית והיא לא כללה בחינה של התיק הרפואי הרלוונטי מעברו של התובע. כך ממצאים בדבר הגבלה קודמת בתנועת עמוד השדרה הצווארי כמופיע ברישומים לא עמדו בפני הועדות כמו גם אירוע של חבלה בברך שמאל שהיה בשנת 2001. בתוך הדו"חות של הועדות אין דיון בעבר הרפואי או בקיום פגיעות אחרות לאלו שנדונו ביחס לשתי התאונות.

15. על רקע זה מתקיימות הנסיבות הנזכרות לעיל המצדיקות מתן היתר להביא ראיות לסתור. משהובאו הראיות, כמפורט לעיל, נסתרה קביעת המוסד לביטוח לאומי ויש להורות על מינוי מומחה.

16. לפיכך, אני ממנה את ד"ר אורי ספרן מומחה רפואי בתחום האורטופדיה. הנתבעת תישא בשלב זה בשכרו כמימון ביניים ותפקיד סכום של 4,000 ₪ בתוספת מס ערך מוסף בתוך 45 יום מהיום.


17. התיק לעיוני ביום 1.2.09 או עם קבלת חוות הדעת לפי המוקדם.

ניתנה היום ז' בחשון, תשס"ט (5 בנובמבר 2008) בהיעדר הצדדים.

המזכירות תעביר העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים.

א' דראל, שופט