ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כהן מרגלית ואח' נגד מינהל מקרקעי ישראל ואח' :

בתי המשפט

1

בית משפט השלום ירושלים

בשא011845/08

לפני:

כב' השופטת אתי באוםֿֿניקוטרה

תאריך:

05/11/2008

בעניין:

1. כהן מרגלית

2. כהן רוני

3. כהן אברהם

4. דבורה בנימין

5. מרים יעקובי

6. שושנה כהן

המבקשים

נ ג ד

1. מינהל מקרקעי ישראל - מחוז ירושלים

2. מאיר כהן

המשיבים

החלטה

  1. לאחר שקראתי את הבקשה והתצהיר התומך אותה ולאחר שעיינתי בכתב התביעה ובנספחיו, ניתן בזאת צו ארעי ולפיו, נאסר על המשיב 1 מלפעול לפינויים של המבקשים מן המקרקעין הידועים כגוש 30142 חלקות 30, 31, 32 או לפעול באופן כלשהו כנגד מבנים השייכים למבקשים והמצויים במקרקעין הנ"ל וזאת, עד להחלטה אחרת.
  1. לצורך הצו תשמש ההתחייבות העצמית עליה חתם רוני כהן וכן תשמש ערבותו של שי יעקובי.
  1. בנוסף ומכח הקבוע בתקנה 364 (ב) לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד – 1984, יפקידו המבקשים ערבות בנקאית אוטונומית, צמודת מדד וללא הגבלת תאריך פרעון, על סך 10,000 ₪, או לחלופין – סכום זה במזומן עד 02/11/08 שעה 12:00. לא יופקד האמור במועד, יפקע הצו.
  1. הנני קובעת את הבקשה לדיון במעמד שני הצדדים ליום 04/11/08 שעה 10:00.

על ב"כ המבקשים לבצע למשיבים מסירה אישית של ההזמנות לדיון, בצירוף העתקי הבקשה והעתק החלטתי זו, מוקדם ככל האפשר, ובכל מקרה לא יאוחר מיום 02/11/08 שעה 10:00.

ניתנה היום א' בחשון, תשס"ט (30 באוקטובר 2008) בהעדר הצדדים.

אתי באוםֿֿניקוטרה, שופטת

עינת נעמי ישראלי