ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מד"י נגד מיגרום אברהם :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום אשדוד

פ 001211/08

בפני:

כב' השופטת ר. לביא

תאריך:

05/11/2008

בעניין:

מדינת ישראל

המאשימה

ע"י ב"כ עו"ד

סולטן יעבץ

נ ג ד

מילגרום אברהם ת.ז. 320726458- הובא ממעצר

הנאשם

ע"י ב"כ עו"ד

מקלר

גזר דין

הנאשם הורשע על פי הודאתו, במסגרת הסדר טיעון, בכך שביום 05/08/08 בשעה 10:00 לערך תקף שלא כדין את חברתו דאז, הלנה לביא, בכך שהכה אותה בידיו בעורף ובצוואר, וזאת בהיותו בגילופין ועל רקע בקשתה ממנו שיפסיק לשתות.

על פי הסדר הטיעון, התביעה תסתפק ב-6 חודשי מאסר בפועל בגין עבירה זו, תבקש הפעלת מאסר מותנה של 12 חודש, תסכים שהמאסר יחפוף וכן תבקש להפקיע התחייבות בסך 7500 ₪ עליה חתם, ואם אינו יכול לעמוד בתשלום, להטיל עליו מאסר במצטבר. כמו כן עותרים למאסר מותנה בגין עבירות אלימות, ולהתחייבות נוספת.

התיק היה קבוע לשמיעת פרשת הראיות, התייצבה המתלוננת וההסדר על דעתה.

הנאשם יליד 11/04/52 ולחובתו שתי הרשעות קודמות, הראשונה מיום 09/11/2000 בגין עבירות של תקיפת בן זוג, איומים, היזק לרכוש בזדון ושתי עבירות של הפרת הוראה חוקית, וההרשעה האחרונה מה- 21/11/07, גם כן בגין עבירות של תקיפת בת זוג ואיומים עליה. זהו התיק בגינו הוטל עליו מאסר מותנה של 12 חודשים בגין כל עבירות אלימות, למעט איומים וגרם נזק בזדון, שהוא בר הפעלה בתיק זה, וכן הוחתם על התחייבות למשך שנתיים להימנע מביצוע עבירת אלימות כלשהי. באותו עניין תקף בת זוג אחרת וכפי הנראה כך גם בשנת 2000.

יוצא אם כן כי מדובר במי שבנות הזוג אולי מתחלפות אך מעשיו האלימים חוזרים על עצמם, וגם ענישה מרתיעה ממשית לא היה בה כדי למנוע הישנות מקרי אלימות. לטענת הסניגור היום בכוונתו להשתלב בהליך טיפולי לגמילה מאלכוהול מעת שחרורו מהכלא. כמו כן ביקש לאפשר לו לשלם ההתחייבות לאחר שישוחרר ממאסר ולא להטיל עליו מאסר. לחילופין ביקש הסניגור שיוטל עליו מאסר בחופף. התובעת הסכימה שישלם ההתחייבות לאחר שישתחרר ממאסר.

בנסיבות כמתואר לעיל, מדובר בהסדר שמקל עימו, אף שאינו חורג ממתחם הסבירות בשל גילו ועברו ולכן יכובד.

בהתחשב במהות העבירה ונסיבותיה ולאחר שקילת האינטרס הציבורי מול נסיבותיו האישיות של הנאשמ/ת ועברו/ה, אני דנה את הנאשמ/ת לעונשים הבאים:

1. מאסר בפועל לתקופה של 6 חודשים.

2. הנני מורה על הפעלת עונש של מאסר מותנה של 12 חודשים כפי שנפסק על תנאי בבית משפט השלום באשדוד ביום 22/11/07 בתיק מס' 702/07 לריצוי באופן חופף.

3. סה"כ ירצה 12 חודשי מאסר בניכוי התקופה שנעצר מיום 05/08/08.

4. אני מורה על הפקעת ההתחייבות בסך 7500 ₪ עליה חתם בת.פ 702/07 בבית משפט השלום באשדוד ביום 22/11/07.

אתיר לו לשלם סכום זה ב-10 תשלומים שווים ורצופים החל מיום 10/09/09.

במידה ולא יעמוד באחד מהתשלומים במועד, יעמוד כל הסכום לפרעון מיידי.

אם לא יעמוד בתשלום ייאסר למשך 180 יום.

5. אני מטילה על הנאשם 12 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים והתנאי הוא שלא יעבור עבירת אלימות מסוג כלשהו, כולל איומים וגרם נזק בזדון.

5. הנאשם יחתום על התחייבות בסך 15,000 ₪ להימנע מביצוע כל עבירת אלימות מסוג כלשהו, כולל איומים וגרם נזק בזדון, במשך 3 שנים מהיום.

אם לא יחתום על ההתחייבות, יאסר למשך 90 ימים במצטבר.

זכות ערעור תוך 45 יום מהיום.

ניתנה היום 05 בנובמבר, 2008 (ז' בחשון תשס"ט) במעמד הצדדים.

ר. לביא, שופטת

001211/08פ 139 בן-נעים אלינור