ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פז יוגב - המל"ל :

בית הדין הארצי לעבודה

ברע000242/08

פז יוגב המבקש

-

המוסד לביטוח לאומי המשיב

החלטה

1. לפני בקשת רשות ערעור על החלטת בית הדין האזורי בתל אביב (השופטת אריאלה גילצר - כץ; בל 7032/06), בה התקבלה בחלקה בלבד בקשת מר יוגב להפנות למומחה הרפואי מטעם בית הדין, ד"ר אנג'ל (להלן - המומחה), שבע שאלות הבהרה.

2. לאחר הגשת בקשת רשות הערעור וקבלת עמדות הצדדים, התברר כי המומחה כבר ענה על שאלות ההבהרה שהתיר בית הדין להפנות לעיונו. במצב דברים זה וככל שהמבקש סבור, כי לאחר תשובות המומחה, יש עדיין עניינים לא בהירים באשר לטענתו לגרימת תסמונת התעלה הקרפאלית על דרך המיקרוטראומה בידו הימנית, עליו להגיש את הבקשה להפניית שאלות נוספות לבית הדין האזורי. בית הדין יבחן את השאלות ויחליט האם יש מקום להפנותן, כולן או חלקן, למומחה.

3. לאור האמור לעיל, הבקשה נדחית ללא צו להוצאות.

ניתנה היום, ז' חשוון התשס"ט (5.11.2008), בהעדר הצדדים.

יגאל פליטמן, שופט

בית הדין הארצי לעבודה

ברע000242/08

פז יוגב המבקש

-

המוסד לביטוח לאומי המשיב

החלטה

1. לפני בקשת רשות ערעור על החלטת בית הדין האזורי בתל אביב (השופטת אריאלה גילצר - כץ; בל 7032/06), בה התקבלה בחלקה בלבד בקשת מר יוגב להפנות למומחה הרפואי מטעם בית הדין, ד"ר אנג'ל (להלן - המומחה), שבע שאלות הבהרה.

2. לאחר הגשת בקשת רשות הערעור וקבלת עמדות הצדדים, התברר כי המומחה כבר ענה על שאלות ההבהרה שהתיר בית הדין להפנות לעיונו. במצב דברים זה וככל שהמבקש סבור, כי לאחר תשובות המומחה, יש עדיין עניינים לא בהירים באשר לטענתו לגרימת תסמונת התעלה הקרפאלית על דרך המיקרוטראומה בידו הימנית, עליו להגיש את הבקשה להפניית שאלות נוספות לבית הדין האזורי. בית הדין יבחן את השאלות ויחליט האם יש מקום להפנותן, כולן או חלקן, למומחה.

3. לאור האמור לעיל, הבקשה נדחית ללא צו להוצאות.

ניתנה היום, ז' חשוון התשס"ט (5.11.2008), בהעדר הצדדים.

יגאל פליטמן, שופט