ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שמרית תירם נגד חביב כפיר :

1

בתי הדין לעבודה

בית דין א.לעבודה ת"א

עב 006463/07

בפני:

כבוד השופטת לאה גליקסמן

נ.צ. (עובדים) מר נעה נוריאל

05/11/2008

בעניין:

שמרית תירם

ע"י ב"כ עו"ד

עו"ד תירם כרמית

התובעת

נ ג ד

חביב כפיר

נתבע

פסק דין

1. התובעת הגישה תביעה לתשלום זכויות שונות המגיעות לה לטענתה בקשר לעבודתה ובקשר לסיום עבודתה אצל הנתבע.

2. הנתבע זומן כדין לדיון ההוכחות שהיה קבוע להיום, 5.11.2008, אולם לא התייצב לדיון.

3. בהתאם לסמכותנו על פי תקנות 49(ב) ו- 43(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב – 1991, ועל יסוד עדותה של התובעת בפנינו והמסמכים שהוגשו על ידי התובעת בדיון היום, אנו קובעות כמפורט להלן.

4. פיצויי פיטורים ותמורת הודעה מוקדמת: אנו מקבלות את גרסת התובעת כי פוטרה מעבודתה, ומחייבים את הנתבע לשלם לה פיצויי פיטורים. על פי תלושי השכר ודפי חשבון בנק שהגישה התובעת, משכורתה החודשית הממוצעת לחודש עמדה על סך של 3,103 ₪. התובעת תבעה פיצויי פיטורים לתקופה מיום 1.10.04 עד יום 15.3.07 (אף כי עבדה לגרסתה ימים בודדים לאחר מכן וסיימה עבודתה ביום 26.3.07), סך הכל 29.5 חודשים, ועל כן סכום פיצויי הפיטורים המגיע לה עומד על סך של 7,628 ₪. בכתב התביעה תבעה התובעת פיצויי פיטורים בסך של 7,500 ₪. הואיל ואין פוסקים לתובע מעבר לתביעתו, אנו מחייבים את הנתבע לשלם לתובעת פיצויי פיטורים בסך של 7,500 ₪. לסכום זה יתווספו פיצויי הלנת פיצויי פיטורים כחוק מיום 26.3.07 ועד למועד התשלום בפועל. כן מגיעה לתובעת תמורת הודעה מוקדמת בסך של 3103 ₪. אולם, הואיל ואין פוסקים לתובע מעבר לתביעתו, אנו מחייבים את הנתבע לשלם לתובעת תמורת הודעה מוקדמת בסך של 3,000 ₪. לסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 26.3.07 ועד למועד התשלום בפועל.

5. פדיון חופשה: לטענת התובעת לא שולמו לה דמי חופשה במהלך תקופת עבודתה, וגרסתה לא נסתרה על ידי הנתבע. נציין, כי גם בתלושי השכר שהציגה התובעת אין רישום של צבירה וניצול ימי חופשה. לתובעת הגיעו בעד תקופת עבודתה 35 ימי חופשה (בימים קלדנדריים), ולכן היא זכאית לפדיון חופשה בסך של 3620 ₪ (3103/30 X 35). פדיון חופשה אינו נושא פיצויי הלנה, ולכן סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 26.3.07 ועד למועד התשלום בפועל.

6. דמי הבראה: בהתאם להוראות צו ההרחבה, ככל שהתביעה מוגשת לאחר סיום קשר העבודה, ניתן לשלם פדיון דמי הבראה בעד שנתיים אחרונות לעבודתו של העובד בלבד. לפיכך, התובעת זכאית לדמי הבראה בעד השנתיים האחרונות לעבודתה, דהיינו בעד 12 ימי הבראה. על פי כתב התביעה, עבדה התובעת בהיקף משרה של 80%. לפיכך, התובעת זכאית לדמי הבראה בסך של 2,938 ₪
(12 X 306 X 0.8). לסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 26.3.07 ועד למועד התשלום בפועל.

7. פיצויי הלנת שכר: אנו מקבלות את תחשיב התובעת לפיצויי הלנת שכר (נספח ג' לכתב התביעה) ומחייבים את הנתבע לשלם לה פיצויי הלנת שכר בסך של
6,206 ₪. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 26.3.07 ועד למועד התשלום בפועל.

8. סוף דבר: בתוך 30 יום על הנתבע לשלם לתובעת כמפורט להלן:

8.1. פיצויי פיטורים בסך של 7,500 ₪ בצירוף פיצויי הלנת פיצויי פיטורים מיום 26.3.2007 ועד למועד התשלום בפועל.

8.2. תמורת הודעה מוקדמת בסך של 3,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 26.3.2008 ועד למועד התשלום בפועל.

8.3. פדיון חופשה בסך של 3,620 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 26.3.07 ועד למועד התשלום בפועל.

8.4. דמי הבראה בסך של 2,938 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 26.3.07 ועד למועד התשלום בפועל.

8.5. פיצויי הלנת שכר: בסך של 6,206 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 26.3.2007 ועד למועד התשלום בפועל.

9. כמו כן, ישלם הנתבע לתובעת שכ"ט עורך דין בסך של 4,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין. ככל שסכום זה לא ישולם בתוך 30 יום ישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן היום, ז' חשון התשס"ט (5.11.2008) בהעדר הצדדים.

לאה גליקסמן, שופטת

אב"ד

נ.צ נעה נוריאל