ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אליהו במני נגד בטוח לאומי-סניף :

1

בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב - יפו

בל 006206/06

בפני:

כב' השופט שמואל טננבוים

05/11/2008

התובע

אליהו במני

בעניין:

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

הנתבע

החלטה

1. מינוי מומחה יועץ רפואי

ד"ר משה גודלשר, מתמנה לשמש מומחה יועץ רפואי (להלן - המומחה) לשם מתן חוות דעת רפואית בשאלות המפורטות בסעיף 4 להלן בהחלטה זו והמתייחסות לתובע.

המומחה מתבקש ליתן חוות דעתו תוך 30 יום מיום קבלת החלטה זו.

2. המסמכים הרפואיים

להחלטה זו מצורפים המסמכים הרפואיים הבאים:

א. אישורי ביקור אצל רופא א.א.ג.

ב. בדיקות שמיעה.

ג. אישור ד"ר גפן מיום 4.6.05.

3. העובדות

א. התובע הינו יליד 1950 אשר עבד כמכונאי מקצועי למעלה מ-43 שנים החל מגיל 13.

ב. במהלך כל 43 שנות עבודתו של התובע כמכונאי, התובע היה חשוף לרעש מזיק הקיים במקום העבודה במוסך, וזאת כתוצאה מהפעלת פטישי אויר, קיטור בלחץ גבוה, מדחסי אויר ורעשי האזעקות של המכונית המופעלות בעת תיקון המכלולים.

4. השאלות

א. מהן הפגימות הרפואיות מהן סובל התובע באזניו ובכושר השמיעה שלו?

ב. האם קיים קשר סיבתי בין הפגימות הרפואיות לבין תנאי עבודתו של התובע המפורטים בסעיף 3 לעיל?

ג. האם הפגימה הרפואית הינה בגדר "מחלת מקצוע", דהיינו נזק שנגרם לאוזן הפנימית על ידי חשיפה לרעש שהביא לירידה בכושר השמיעה בתדירויות הדיבור עקב עבודה ממושכת בתנאי רעש ממוצע ומשוקלל של לא פחות מ- 85 דציבל?

ד. האם ניתן לומר, כי מצבו הרפואי של התובע נובע מסידרה של פגיעות זעירות כאשר כל אחת מהפגיעות ניתנת לאיתור בזמן מסויים וכאשר תוצאה של כל פגיעה זעירה, הינה בלתי הפיכה, כך שבצרופן הופיע אצל התובע נזק שהיא התופעה ממנה סובל התובע כיום (מיקרוטראומה), או שמא מדובר בהליך תחלואי מתמשך?

ג. האם השפעת העבודה על אירוע התאונה היתה פחותה הרבה מהשפעת גורמים אחרים?

ד. במקרה דנן, חלות הוראות סעיף 84 א' לחוק ועל כן מתבקש המומחה להשיב גם על השאלות הבאות:

(1). האם כושר השמיעה של התובע פחת בשיעור של 20 דציבל לפחות בכל אחד מהאזניים?

(2). מהו המועד שבו תועד הליקוי לראשונה ברשומה רפואית כמשמעה בסעיף 17 לחוק זכויות החולה התשנ"ו – 1996?

5. מעקב

א. ההחלטה תומצא למומחה ולצדדים.

ב. לעיוני ביום 20.12.08.

ניתנה היום 05 בנובמבר, 2008 (ז' בחשון תשס"ט) בהעדר הצדדים.

שמואל טננבוים, שופט

אתי/