ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ויקטור רווח נגד בטוח לאומי-סניף :

1

בית הדין לעבודה

בית הדין האיזורי לעבודה בתל-אביב – יפו

בל 004015/07

בפני: כב' השופטת ד"ר אריאלה גילצר-כץ

נ.צ. (ע) גב' צפרא דוויק

נ.צ. (מ) גב' הדסה שליסל

תאריך:

05/11/200827/10/08

בעניין:

ויקטור רווח

ע"י ב"כ

עו"ד משה גלעד

התובע

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ

עו"ד יפית מזרחי-לוי

הנתבע

החלטה

בתובענה זו נדרשות אנו להכריע באם אירע לתובע אירוע חריג בעבודה.

העובדות הצריכות לעניין

1. התובע עבד כטכנאי מחשבים בבנק לאומי (להלן: הבנק) במשך כארבע שנים מחודש מרץ 2001.

2. בחודש מרץ 2005 זומן התובע למבדקי התאמה לקבלת קביעות בבנק. ביום 02/06/05 נמסרה לתובע הודעת פיטורין.

3. בחודש אוגוסט 2005 התגלתה אצל התובע מחלת הסכרת.

טענות הצדדים

4. התובע סבור כי מחלת הסכרת נגרמה לו בעקבות בקשת הבנק לעבור מבדקי התאמה לקבלת קביעות.

5. הנתבע טוען כי לא מתקיימות דרישות הדין לצורך הכרה במקרה דנן כתאונת עבודה. הנתבע סבור כי אין מדובר באירוע פתאומי אלא במצב של מתח מתמשך ובכגון דא אין להכיר כתאונת עבודה. נוסף על כך טוען הנתבע כי גם אם יוכח קיומו של אירוע חריג, הרי שמחלתו של התובע אינה כתוצאה מהאירוע אלא כתוצאה ממצב תחלואתי קודם.

הכרעה

6. לאחר ששמענו את הצדדים ולאחר שעיינו בחומר המצוי בתיק בית הדין באנו לכלל מסקנה כי התובע הוכיח, לכאורה, את קיומו של אירוע חריג בעבודה.

7. כאמור, לטענת הנתבע, מחלת התובע נובעת ממתח מתמשך, אשר בו אין להכיר כאירוע חריג. אין דעתנו כדעת הנתבע.

8. התובע טען בפנינו כי זימונו לבחינות ההערכה הובא לידיעתו בהפתעה גמורה וגרם לו למתח רב ביותר בפרק זמן קצר ביותר. התובע הצליח לכמת בזמן את המועד בו נודע לו על המבחנים ועל המועד בו החלו תסמיני המחלה.

9. על פי ההלכה הפסוקה העוסקת במתח מתמשך, עניין לנו פעמים רבות במתח שהינו תוצאה של שנים רבות (כך לדוגמא עב"ל 1366/02 סקיפ נ' המוסד לביטוח לאומי או עב"ל 244/97 שלום - המוסד לביטוח לאומי פסקי הדין לא פורסמו והם מצויים במאגרים האלקטרוניים). אלא שענייננו שונה ממקרים אלו. עניין לנו באדם בריא, ספורטאי מקצועי עד סמוך לאירוע, אשר נבדק באופן יסודי מדי שנה, גם בשנים שקדמו לאירוע. לא נטען, ובוודאי שלא הוכח, כי התובע סבל מבעיה רפואית הנוגעת למחלת הסכרת עובר לאירוע. אף לא נטען כי התובע סבל ממתח בעבודתו עובר לזימון למבחנים.

10. התובע מציין כי ביום 20/03/05 זומן למבחני התאמה לקביעות ומאותו יום ואילך חלה התדרדרות במצבו הרפואי.

11. אמת, מהיום בו לטענת התובע נמסר לו על קיומם של מבחני ההתאמה ועד ליום גילוי המחלה חלפו מספר חודשים. יחד עם זאת, אין בכך כדי לקבוע כי המחלה לא התפרצה מיד עם קרות האירוע בעבודה או בסמוך לכך, וכתוצאה מהאירוע, זהו עניין שברפואה.

12. הנתבע טען כי לא נתקיים בעניינו יסוד ה"פתאומיות", אלא שעדות התובע כי הזימון למבחנים נמסר לו בהפתעה גמורה, לא נסתרה.

13. על כן, כאמור, קובעות אנו כי לכאורה הוכח בפנינו קיומו של אירוע חריג ביום 20/03/05.

14. אנו מורות על מינוי מומחה רפואי לשם בחינת קיומו של קשר סיבתי רפואי בין האירוע בעבודה לבין מחלת הסכרת ממנה סובל התובע.

15. הצדדים יגישו לבית הדין בתוך 30 יום מהיום רשימת עובדות מוסכמות אשר יועברו למומחה הרפואי.

16. החלטה בדבר מינוי מומחה רפואי תשלח לצדדים בדואר, לאחר שתתקבל רשימת העובדות המוסכמות.

ניתנה היום כ"ח בתשרי התשס"ט (27 באוקטובר 2008) בהיעדר הצדדים.

___________________ _________________ _________________

נ.צ. גב' (מ) שליסל הדסה ד"ר גילצר כץ אריאלה נ.צ. (ע) גב' צפרא דוויק

שופטת, אב"ד