ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סולימאני מוחמד נגד המוסד לביטוח :

1

בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

בל 002159/08

בשא 004052/08

בפני:

כב' השופטת ורד שפר, נשיאה

05/11/2008

בעניין:

מוחמד סולימאני

ע"י ב"כ עו"ד

שאדי עבד אלחלים

המערער

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד

מוניר ח'יר ואח'

המשיב

פסק דין

1. זהו ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים מיום 14/11/07.

הערעור הוגש לבית הדין ביום 02/07/08.

המשיב הגיש בקשה לדחיית הערעור על הסף מחמת התיישנות.

לטענת המשיב, הודעה על החלטת הועדה מושא הערעור בצירוף העתק מהאבחון הרפואי נשלחו למשיב עם העתק לבאת כוחו, עו"ד ראויה אגבריה ביום 14/11/07, ולמחרת נשלח עותק בפקסימיליה לעורכת הדין (ולבקשה צורף עותק מההודעה ששוגרה בפקס).

המשיב, מצידו, ביקש שלא לדחות את הערעור על הסף, וטען כי ההודעות הנטענות לא הגיעו ליעדן.

בא כוחו ציין כי מנהל משרד עורכי הדין שייצג את המערער בעת הרלבנטית הלך לעולמו ועורכת הדין שטיפלה בנושא יצאה לחופשת לידה, כך שהעניין לא טופל כראוי.

2. תקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי (מועד להגשת ערעור על החלטות מסוימות) התשל"ז – 1977 קובעת כי ערעור על החלטה של וועדה רפואית לעררים יוגש לבית הדין לעבודה תוך 30 יום מהיום שבו נמסרה ההחלטה למערער.

כבר נפסק כי לבית הדין אין סמכות להאריך את המועדים שננקבו בתקנות

בדבר מועדים להגשת תובענות וערעורים, מאחר ושעה שמדובר במועד לעשיית פעולה כדי להביא עניין לבית הדין, לא חלה תקנה 123 לתקנות סדר הדין בבית הדין לעבודה בדבר הארכת מועדים מטעמים מסוימים שירשמו, להבדיל מעשית פעולה בזמן המשפט עצמו.

(ראה: עב"ל 1281/00 אחמד אבו גאמע - המוסד לביטוח לאומי, פד"ע לח 853 , ולפניו דבע מט/ 170-0 אוריאל פרת - המוסד לביטוח לאומי פדע כב' 132).

בענייננו, מהחומר שהוצג בפנינו עולה כי באת כוח המערער עו"ד ראויה אגבריה פנתה לסניף המוסד בנצרת בכתב וציינה כי בהמשך להודעתם מיום 14/11/07 לא צורף להודעה העתק מהאבחון הרפואיוהיא מבקשת להעבירו אליה על מנת שיוחלט "כיצד לכלכל צעדינו".

המסקנה המתחייבת היא שבאת כוח המערער קיבלה הודעה על החלטת הועדה בסמוך לאותו המועד, והשאלה האם הועבר לה, כטענת המוסד לביטוח לאומי, העתק מהאבחון הרפואי ועיתוי העברתו אינה שוקלת, שכן מניין תקופת ההתיישנות מתחיל מיום שנמסרה למבוטח החלטת הועדה הרפואית, להבדיל, למשל, מפרוטוקול דיוניה.

הערעור בענייננו, כאמור לעיל, הוגש ביום 02/07/08, דהיינו בחלוף יותר ממחצית השנה ממועד קבלת החלטת הועדה.

3. נוכח האמור לעיל אין מנוס אלא לקבוע שזכות הערעור על החלטת הועדה לעררים התיישנה, ולדחות על הסף את הערעור שבפנינו.

משמדובר בהליך למימוש זכויות בתחום הבטחון הסוציאלי - אין צו להוצאות.

4. במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דין זה עליו להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת בתוך 30 יום מיום קבלת עותק פסק הדין.

ניתן היום ז' בחשון, תשס"ט (5 בנובמבר 2008) בהעדר הצדדים.

ורד שפר, שופטת

נשיאה