ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין זובידאת עטפה נגד המל"ל :

1

בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

בל 002321/07

בפני:

כב' השופטת ורד שפר, נשיאה

05/11/2008

בעניין:

זובידאת עטפה

ע"י ב"כ עו"ד

אליאס שוקרי ואח'

התובעת

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד

מהלשכה המשפטית

הנתבע

החלטה

1. בבית הדין נתקבלה חוות דעתו של ד"ר וינר פלטיאל שמונה כמומחה מטעם בית הדין.

2. חוות הדעת הועברה לצדדים והם היו רשאים להגיש בקשה להפניית שאלות הבהרה למומחה בקשר לחוות דעתו, אם ברצונם לעשות כן.

3. בבית הדין נתקבלה בקשה מטעם ב"כ הנתבע להפנות למומחה שאלות הבהרה.

4. לאחר עיון בבקשה ובשאלות ההבהרה הוחלט להעתר לבקשה ולהפנות לכב' המומחה שאלות הבהרה.

5. לפיכך מתבקש כב' המומחה לענות על שאלות ההבהרה הבאות:

א. בחוות דעתך קבעת כי אסטמה של אופים היא תופעה מוכרת מחשיפה לקמח, אך ציינת את הסתייגותך, כי לא מצאת שום עדות שאכן התובעת עבדה רבות עם קמח במקום עבודתה.

1. האם לא היה מקום לבקש פרטים על מידת חשיפתה לקמח בעבודתה?

2. על סמך מה קבעת קיום קשר בין תנאי העבודה לאסטמה?

ב. בהתחשב בתוצאות הבדיקה מיום 7.12.06 ממרפאת אלרגיה ברמב"ם, לפיהם התובעת רגישה לאבק וקרדית, האם אין בעובדה בתוצאות אותה בדיקה כדי לשלול קשר בין חשיפתה לקמח לבין האסטמה?

ג. בחוות דעתך קבעת כי אסטמה הינה מחלה חסימתית של דרכי הנשימה שניתן להוכיח הפיכותה לאחר שימוש במרחיבי סימפונות, וכי אצל התובעת לא מצאת הפיכות כזו.

1. אם זה אחד המבחנים של קביעת אסטמה למה לא שללת קיום אסטמה אצל התובעת?

2. מה הם המבחנים הנוספים שהתקיימו בתובעת ולפיהם קבעת כי היא אכן סובלת מאסטמה?

3. האם זה נכון שבדיקת ה-C.T שבתיק לא מצביעה על אסטמה? ואם כן איך נתון זה לא הביא אותך לקביעה שאין התובעת סובלת מאסטמה תעסוקתית?

ד. האם נכון שעל פי החומר הרפואי שבתיק יש לתובעת נזלת אלרגית (ALERGIC RHINITIS), ׂרגישות לאבק, וקרדית הבית, וכי במשפחתה קיימת מחלת אוטו אימונית (בעיה חיסונית)?

ה. אם התשובה לשאלה ד הינה חיובית, האם הנתונים לעיל אינם נחשבים כנתונים קליניים המראים על נטיה אלרגית הגורמת לחלות במחלתה?

ו. האם הנתונים המוזכרים בשאלה ד לעיל אינם מראים על בעיה חיסונית העלולה לגרום למחלת התובעת?

ז. אם התשובה לשאלות ה ו - ו או למי מהם חיובית, מה מידת תרומת כל נתון למחלה?

ח. האם העובדה שהתובעת הפסיקה לעבוד בעבודתה עוד בינואר 2002 וכי המשיכה לסבול ממחלתה במשך השנים לאחר מכן (כולל בשנת 2006), לא שוללת באופן מוחלט את הקשר לעבודה?

ט. אם תשובתך לשאלה ח שלילית האם לדעתך מחלתה רק החמירה עקב תנאי עבודתה ואם כן באיזה מידה?

י. נא פרט איך הגעת למסקנה שהסבירות כי פגיעתה הינה תוצאה של תנאי עבודה הינה גבוהה ובשיעור 70% ואיך קביעה זו מסתדרת עם קביעתך, לפיה כי יתכן שגורמי החשיפה הינם משניים למחלה אחרת?

6. כב' המומחה מתבקש להשיב על שאלות ההבהרה מוקדם ככל שניתן, ובמידת האפשר תוך 21 יום מקבלת החלטה זאת.

7. יש להעביר למומחה החלטה זאת, וכן להעביר אליו כל החומר ששימש בסיס לחוות הדעת.

שכרו של המומחה ישולם ע"י ביה"ד כמקובל.

8. לאחר קבלת התשובות לשאלות ההבהרה, הן תועברנה לצדדים, והם יקבלו ארכה בת 15 יום להשלים סיכומיהם, שאם לא כן יחשבו כמסכימים למסקנה העולה מחוות הדעת ולמתן פסק דין בהתאם.

9. להמשך טיפולה של המזכירות.

ניתנה היום ז' בחשון, תשס"ט (5 בנובמבר 2008) בהעדר הצדדים.

ורד שפר, שופטת

נשיאה