ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יונה משה נגד בטחונית תעשיות זכוכית בע"מ :

1

בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה

ב ב א ר - ש בע

דמ 002653/08

בפני:

כב' הרשם איתי אדרת

בעניין:

יונה משה

התובע

נ ג ד

בטחונית תעשיות זכוכית בע"מ

הנתבעת

פסק דין

1. ביום 04/09/2008 הוגשה תביעת התובע. התביעה הומצאה כדין לידי הנתבעת ביום 14/09/2008 בצירוף דרישה להגשת כתב הגנה.

2. עד היום, לא הגישה הנתבעת כתב הגנה.

3. בנסיבות אלה מתוקף הסמכות הנתונה לי לפי תקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, אתן בידי התובע פסק-דין על יסוד כתב התביעה שהגיש.

4. הנתבעת תשלם לתובע תשלום בגין שכר עבודה סך של 1,000 ₪. הסכום הנ"ל ישולם בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 30/04/2008 ועד ליום התשלום המלא בפועל. אם לא ישולם הסכום הנ"ל תוך 9 ימים מיום שיומצא פסק דין זה לידי הנתבעת, ישולם סכום זה בצירוף פיצוי הלנה מלאים החל מיום 30/04/2008 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

5. כמו כן תשלם הנתבעת לתובע הוצאות משפט בסך 400 ₪ הסכום הנ"ל ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

ניתן היום 05 בנובמבר, 2008 (ז' בחשון תשס"ט) בהעדר הצדדים.

איתי אדרת - רשם

שם הקלדנית: שמחה ורון