ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כהן מיכאל נגד חדד ישראל :

1

בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה

ב ב א ר - ש בע

דמ 002584/08

דמ 002585/08

בפני:

כב' הרשם איתי אדרת

בעניין:

כהן מיכאל

התובע

נ ג ד

חדד ישראל

הנתבע

פסק דין

1. ביום 21/08/2008 הוגשה תביעת התובע. התביעה הומצאה כדין לידי הנתבע ביום 07/09/2008 בצירוף דרישה להגשת כתב הגנה.

2. עד היום לא הגיש הנתבע כתב הגנה.

3. בנסיבות אלה ומתוקף הסמכות הנתונה לי לפי תקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, אתן בידי התובע פסק-דין על יסוד כתב התביעה שהגיש.

4. הנתבע ישלם לתובע תשלום בגין שכר עבודתו סך של 13,652 ₪. הסכום הנ"ל ישולם בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 30/03/2008 ועד ליום התשלום המלא בפועל. אם לא ישולם הסכום הנ"ל תוך 9 ימים מיום שיומצא פסק דין זה לידי הנתבע ישולם סכום זה בצירוף פיצויי הלנה מלאים החל מיום 30/03/2008 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

5. בנוסף ישלם הנתבע לתובע כדלקמן:

א. תשלום בגין פדיון חופשה סך של 1,465 ₪.

ב. תשלום בגין פיצויי פיטורים סך של 10,251 ₪.

הסכומים הנ"ל ישולמו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 30/03/2008 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

6. כמו כן ישלם הנתבע לתובע הוצאות משפט בסך 500 ₪ הסכום הנ"ל ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

ניתן היום 05 בנובמבר, 2008 (ז' בחשון תשס"ט) בהעדר הצדדים.

איתי אדרת - רשם

שם הקלדנית: שמחה ורון