ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מרדכי אסתר נגד בנעים מוטי - שמאי רכב :

1

בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה

ב ב א ר - ש בע

דמ 002354/08

דמ 002355/08

בפני:

כב' הרשם איתי אדרת

בעניין:

מרדכי אסתר

התובעת

נ ג ד

בנעים מוטי - שרותי שמאות

הנתבע

פסק דין

1. ביום 21/07/2008 הוגשה תביעת התובעת. התביעה הומצאה כדין לידי הנתבע ביום 06/10/2008 בצירוף דרישה להגשת כתב הגנה.

2. עד היום לא הגיש הנתבע כתב הגנה.

3. בנסיבות ומתוקף הסמכות הנתונה לי לפי תקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, אתן בידי התובעת פסק-דין על יסוד כתב התביעה שהגישה.

4. הנתבע ישלם לתובעת כדלקמן:

א. תשלום בגין שכר עבודתה סך של 10,173 ₪.

ב. תשלום בגין פיצויי פיטורים סך של 7,358 ₪.

הסכומים הנ"ל ישולמו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 30/04/2008 ועד ליום התשלום המלא בפועל. אם לא ישולמו הסכומים הנ"ל תוך 9 ימים מיום שיומצא פסק דין זה לידי הנתבע ישולם סכום זה בצירוף פיצויי הלנה מלאים החל מיום 30/04/2008 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

5. בנוסף ישלם הנתבע לתובעת כדלקמן:

א. תשלום בגין פדיון חופשה סך של 1,750 ₪.

ב. תשלום בגין דמי הבראה סך של 3,180 ₪.

הסכומים הנ"ל ישולמו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 30/04/2008 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

6. כמו כן ישלם הנתבע לתובעת הוצאות משפט בסך 500 ₪ הסכום הנ"ל ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

ניתן היום 05 בנובמבר, 2008 (ז' בחשון תשס"ט) בהעדר הצדדים.

איתי אדרת - רשם

שם הקלדנית: שמחה ורון

1

בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה

ב ב א ר - ש בע

דמ 002354/08

דמ 002355/08

בפני:

כב' הרשם איתי אדרת

בעניין:

מרדכי אסתר

התובעת

נ ג ד

בנעים מוטי - שרותי שמאות

הנתבע

פסק דין

1. ביום 21/07/2008 הוגשה תביעת התובעת. התביעה הומצאה כדין לידי הנתבע ביום 06/10/2008 בצירוף דרישה להגשת כתב הגנה.

2. עד היום לא הגיש הנתבע כתב הגנה.

3. בנסיבות ומתוקף הסמכות הנתונה לי לפי תקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, אתן בידי התובעת פסק-דין על יסוד כתב התביעה שהגישה.

4. הנתבע ישלם לתובעת כדלקמן:

א. תשלום בגין שכר עבודתה סך של 10,173 ₪.

ב. תשלום בגין פיצויי פיטורים סך של 7,358 ₪.

הסכומים הנ"ל ישולמו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 30/04/2008 ועד ליום התשלום המלא בפועל. אם לא ישולמו הסכומים הנ"ל תוך 9 ימים מיום שיומצא פסק דין זה לידי הנתבע ישולם סכום זה בצירוף פיצויי הלנה מלאים החל מיום 30/04/2008 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

5. בנוסף ישלם הנתבע לתובעת כדלקמן:

א. תשלום בגין פדיון חופשה סך של 1,750 ₪.

ב. תשלום בגין דמי הבראה סך של 3,180 ₪.

הסכומים הנ"ל ישולמו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 30/04/2008 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

6. כמו כן ישלם הנתבע לתובעת הוצאות משפט בסך 500 ₪ הסכום הנ"ל ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

ניתן היום 05 בנובמבר, 2008 (ז' בחשון תשס"ט) בהעדר הצדדים.

איתי אדרת - רשם

שם הקלדנית: שמחה ורון