ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גמליאל אבנר נגד עזיז אברהם :

1

בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה

ב ב א ר - ש בע

דמ 001897/08

בפני:

כב' הרשם איתי אדרת

בעניין:

גמליאל אבנר

התובע

נ ג ד

עזיז אברהם

הנתבע

פסק דין

1. ביום 06/05/2008 הוגשה תביעת התובע. התביעה הומצאה כדין לידי הנתבע ביום 14/09/2008 בצירוף דרישה להגשת כתב הגנה.

2. עד היום, לא הגיש הנתבע כתב הגנה.

3. בנסיבות אלה מתוקף הסמכות הנתונה לי לפי תקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, אתן בידי התובע פסק-דין על יסוד כתב התביעה שהגיש.

4. הנתבע ישלם לתובע תשלום בגין שכר עבודה סך של 955.60 ₪. הסכום הנ"ל ישולם בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 30/09/2007 ועד ליום התשלום המלא בפועל. אם לא ישולם הסכום הנ"ל תוך 9 ימים מיום שיומצא פסק דין זה לידי הנתבע ישולם סכום זה בצירוף פיצויי הלנה מלאים החל מיום 30/09/2007 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

5. בנוסף ישלם הנתבע לתובע כדלקמן:

א. תשלום בגין פדיון חופשה סך של 798 ₪.

ב. תשלום בגין הודעה מוקדמת סך של 798 ₪.

הסכומים הנ"ל ישולמו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 30/09/2007 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

6. כמו כן ישלם הנתבע לתובע הוצאות משפט בסך 500 ₪ הסכום הנ"ל ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

ניתן היום 05 בנובמבר, 2008 (ז' בחשון תשס"ט) בהעדר הצדדים.

איתי אדרת - רשם

שם הקלדנית: שמחה ורון