ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אביטל בוחבוט נגד עיריית קרית שמונה :

1

בתי המשפט

בבית המשפט המחזוי בנצרת

בשבתו כבימ"ש לעניינים מינהליים

בשא 000317/08

ת. עיקרי: עתמ 000176/08

בפני:

כב' השופט זיאד הווארי

תאריך:

05/11/2008

בעניין:

אביטל בוחבוט

המבקשת

נ ג ד

עיריית קרית שמונה

המשיבה

החלטה

לאחר שעיינתי בבקשה ובכל המצורפים לה, הנני נעתר לבקשה ונותן צו ביניים כנגד המשיבה, האוסר עליה על הוצאה/או מימוש העיקולים שהוטלו על ידי המשיבה על חשבונות המבקשת, נכסיה וזכויותיה מיום הגשת בקשה זו. כמו כן הנני נותן צו ביניים, האוסר על המשיבה להטיל על חשבונות המבקשת או נכסיה ו/או זכויותיה עיקולים נוספים ו/או לנקוט נגדה הליכי גבייה מנהליים מכוח פק' המסים גבייה, בקשר עם החוב נשוא העתירה עתמ 176/08.

צו זה יישאר בתוקף עד למתן החלטה בבקשה במעמד שני הצדדים.

אני קובע את הדיון בבקשה במעמד שני הצדדים ליום 18/11/08 שעה 13:00.

המבקשת תחתום על התחייבות עצמית על סך 20,000 ₪ לשיפוי נזקי המשיבה.

המשיבה תגיש תגובה לבקשה לא יאוחר מיום 16/11/08 עם העתק לב"כ המבקשת.

המבקשת או מי מטעמה יבצעו מסירה אישית למשיבה בהקדם האפשרי ויצרפו להזמנה עותק מהבקשה עם נספחיה, וכן עותק מהעתירה העיקרית עם נספחיה.

ניתנה היום ז' בחשון, תשס"ט (5 בנובמבר 2008) בהעדר הצדדים.

זיאד הווארי - שופט

000317/08בשא064 ערין בראנסה